ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 24.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1504 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Бутед” АД се явява адвокат Г. с приложено по делото пълномощно.

За ответника - началник РДНСК Югоизточен район Бургас се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена.

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД се явява адвокати Д., надлежно упълномощени.

 

Адвокат Г. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

 

Адвокат Г. – Няма да ангажираме нови писмени доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт А. – Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат Д. – Няма да соча нови доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

Адвокат Г.- Моля да уважите жалбата като основателна и допустима, като моля допълнително да ни присъдите разноските по делото. Ще представя подробни писмени бележки.

Юрисконсулт А.- Моля да отхвърлите жалба като неоснователна и недоказана. Моля да ми предоставите срок, в който да представя писмено становище, както и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Адвокат Д.- Моля да оставите без разглеждане като недопустима жалбата срещу оспорения административен акт, а в условията на евентуалност, моля да я отхвърлите като неоснователна, тъй като не бяха ангажирани доказателства относно обстоятелствата предвидени в хипотезата на §16, ал.2 от ПР на ЗУТ. В указан от вас срок ще представя писмени бележки. Моля да ни присъдите съдебно-деловодни разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на процесуалните представители на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: