ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                     две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1502 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СМТ Станка Ташева 99 ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. М.Г., с представено от днес пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник отдел Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация” при Община Бургас, редовно призован, не се явява. За него - юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        В.Т.А., редовно призована, не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

        

Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от вещото лице С.Ж.И., в която е заявено искане срокът за изготвяне на допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза да бъде удължена.

 

         АДВ. Г.: Моля да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви експертизата, като искам да внеса яснота, че не е осигурен достъп до имотите от заинтересованото лице А., като с нея е разговарял служител от ТД „Зора”, като в този смисъл, за да не става причина поведението на заинтересованата страна за отлагане на производството по делото, аз ще моля да определите дата и час за извършване на оглед, като задължите страната да укаже съдействие и осигури достъп до имота, като на основание чл. 161 от ГПК приложим съгласно препращащата разпоредба на чл. 144 от АПК, да укажете на заинтересованата страна, че при създаване на затруднение за изготвяне на заключението, съдът ще приеме за установени фактите, за установяването на които съдът е допуснал назначаването на експертизата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

         Съдът, с оглед формулираното от вещото лице искане, намира същото за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви допуснатата съдебно-техническа експертиза.

         В случай, че вещото лице декларира действително невъзможност за изготвяне на експертизата по причини, идентични с тези, заявени от адв. Г., съдът следва да постанови разпореждане на основание чл. 161 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, по силата на която да бъде указано заинтересованата страна А. да осигури необходимия за експертизата достъп до имота.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: