ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети юли                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1502 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СМТ С.Т. – 99 ЕООД, редовно уведомен, се явява лично управителят С.Г.Т. и с адвокат М.Г., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация” при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д.а, с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА   В.Т.А., редовно призована, се явява лично.

 

Явява се вещото лице С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило заключение на съдебно-техническата експертиза, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат М.Г. – пълномощник на жалбоподателя, с която моли да не бъде изслушвано депозираното заключение на вещото лице, като заявява отвод на същото.

 

АДВОКАТ Г.: Госпожо съдия, моля да не се изслушва заключението на вещото лице, поради наличие на конфликт на интереси на вещото лице с ответника, поради факта, че същият е правил оценки на имоти за община Бургас, както и поради факта, че съпругата му работи в общината. Факт е, че не сме уведомени за датата на огледа, въпреки изрично приложената молба по делото с координати на мен и на моята доверителка, най-малко предвид неприсъствието на жалбоподателката на огледа е основание за неизслушване в днешно съдебно заседание на заключението на вещото лице. Такава е и практиката на Административен съд Бургас. Без да присъстваме на огледа няма как да установим истинността на изложеното в констативно-съобразителната част.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам че молбата на жалбоподателя е неоснователна. Относно твърденията за наличие на конфликт на интереси, считам, че такъв не е налице, независимо истинността и неистинността на твърдяното от жалбоподателя обстоятелство.

Доколко е невярно твърдението относно неспазване на уведомителния режим за огледа на място, не мога да взема отношение, тъй като не съм запозната.

АДВОКАТ Г.: Най-малко вещото лице И. редовно извършва оценки на община Бургас. Ако не е вярно, да го заяви. Отвсякъде има конфликт на интереси. Ако не са изготвяни оценки, нека да го заяви.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице основания за отвод на вещото лице по чл. 22, ал. 1 от ГПК, а молбата е неоснователна, несвоевременно е направено искането и от момента на депозирането и може да се направи извод, че е продиктувана от резултата на заключението на вещото лице, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на жалбоподателя за отвод на вещото лице.

 

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Ж.И.  – 58 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам в настоящото заседание.

 

АДВОКАТ Г.: Определили сте тегло на конструкцията за съответните и части. Първият ми въпрос е как установихте натоварването на конструкцията, конкретно какви изчисления бяха извършени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Определил съм тегло на конструкцията на козирките в зависимост от материала, от който са изготвени и в зависимост от квадратурата, която има всяка една от покривните козирки. При определянето теглото на тези козирки съм изхождал от относителното тегло на всеки един от материалите, от които са изградени. Например, на шперплата теглото е 800 кг/куб.м., на гипс картона също е 800 кг/куб.м., на мушама върху дъсчена обшивка е 3 кг на кв.м. и стоманата – 7 850 кг/куб.м. Това съм го взел от технически справочник и на базата на тези тегла на материалите съм определил и общото тегло на всяка една от покривните козирки, които съм цитирал в констативната част и в заключението.

АДВОКАТ Г.: За конкретните размери на съответната конструкция, примерно стоманата, как установихте това, което е вложено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Извършил съм замерване ръчно. На тези замервания присъства собственичката.

АДВОКАТ Г.: Може ли да конкретизирате колко е сечението на колоната?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Извършвал съм замерване и по памет ще кажа в момента 60/60 см. Гредите са 40/60 см.

АДВОКАТ Г.: А разстоянието между гредите колко и може ли да кажете какво е натоварването?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Натоварването на квадратен метър не е обект на експертизата. На конкретния въпрос при конструктивното изчисляване на една жилищна плоча натоварването, на което се изчислява тя, е 750-800 кг/кв.м. Собственото тегло е 200 кг полезен товар.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Колко е натоварването на тези козирки върху съответните колони?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Аз Ви казах – 800 кг тежи едната козирка, респ. едната е 250 кг и общото натоварване, другата е 450 кг и събрано това прави много по-малко от онова нормативно определено натоварване при конструктивното изчисляване на една плоча жилище. 850 кг е общото тегло на козирката.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: В случая, ако са извършени статистически изчисления, освен собственото тегло, колко е натоварването от сняг, от земетръс, от вятър и колко е натоварването,  което се предава на един брой колона и върху стоманобетоновата плоча?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: При извършването на статическите изчисления натоварването на конструкцията се смята при натоварване 750-800 кг/кв.м. Това е най-неблагоприятната комбинация от видовете натоварване – земетръс, вятър, сняг, собствено тегло, полезен товар. Говорим за жилищна плоча, за жилищна конструкция.

АДВОКАТ Г.: Записано е в заключението, че върху цялата козирка на четвърти и пети етаж има изолация мушама. Ако говорим за слънцезащитна конструкция, какво налага полагането на хидроизолация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Това е една лека метална конструкция, която може да се покрие с поликарбонат, с хидроизолационна мушама.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Аз питам какво налага полагането на хидроизолация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Може да бъде от поликарбонат, в случая  са избрали да бъде от  мушама.

АДВОКАТ Г.: Може ли да конкретизирате колко е конкретната площ на конструкцията на ап. 20 на пети етаж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: На стр. 5 от заключението съм го определил – тераса юг на ап. 17 на четвърти етаж, покрита с хидроизолационна мушама с размери 2,80/6 м, това прави грубо 18 кв. м.

АДВОКАТ Г.: Това е само частта или цялата конструкция на ап. 20?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Говоря само за козирката.

АДВОКАТ Г.: Тя изцяло ли покрива терасата на ап. 17 или излиза извън фасадата, като конструкция на сградата имам предвид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Говорим за козирката, която е на ап. 17 на четвърти етаж?

АДВОКАТ Г.: Не, говорим за ап. 20 на пети етаж.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: На ап. 20 имаме източна козирка, имаме и от юг.

АДВОКАТ Г.: Дали южната покрива изцяло или е извън обхвата на терасата на ап. 17? Дали следва контура или колко надстърча?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Терасата е с размери 3/8,60 м лека метална конструкция 480 кг. Питате дали излиза извън контура на терасата?

АДВОКАТ Г.: Да, на долния апартамент.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.А: Доколкото съм запозната, последния етаж е като панорамна тераса.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Терасата е друго, отговаря на други изисквания.

Козирката, която е над терасата на ап. 20, фасада юг, излиза извън контура на самата тераса, предвид стрехата, която така или иначе трябва да има всяка една козирка над покриващата площ, над която е изградена в случая.

АДВОКАТ Г.: Същото ли се отнася и за ап.17?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Козирката на ап. 17 покрива пространството между южната фасада на ап. 17 и между архитектурния елемент „пергола”, както съм го отразил, и  козирката стърчи.

АДВОКАТ Г.: Има ли премахнати парапети на въпросната покривна тераса, както се изрази колежката, на пети етаж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Да, премахнат е парапетът.

АДВОКАТ Г.: Според Вас налага ли се неговото премахване, ако функцията е само предпазване от дъжд?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Така или иначе трябва да има обезопасителен парапет, те са го преместили.

АДВОКАТ Г.: На всяка козирка ли има парапети?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Парапетът е преместен.

АДВОКАТ Г.: По въпрос 1.2. сте записали, че козирките на процесните тераси са прикрепени към сградата чрез закладни части - метални шипове. Те метални ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Да.

АДВОКАТ Г.: Съответно на местата, където са вградени тези части, къртено ли е от покривните плочи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Да, замонолитени са.

АДВОКАТ Г.: При това замонолитване нарушена ли е съществуващата хидроизолация на тези места, конкретно където е извършен монтажът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Аз хидроизолация не видях да има, има външна мазилка, вие говорите за захващането за стените.

АДВОКАТ Г.: Говоря за покрива.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Там няма покрив, там е терасовиден етаж и захващането е за стените.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Как – над олуците, или под тях? Колко е височината.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Една етажна височина е 2,72 м. 2,72 м е конструктивно една етажна височина, включително и дебелината на плочата, като махнете 12 см площ, остава 2,60 м светло.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Къде закладните части са захванати за сградата.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: За фасадната стена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: На тухлата ли са захванати?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Не съм изследвал материала, на който са захвани частите. То е замонолитено и не мога да кажа.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Изследвали ли сте мястото по височина където са хванати конструкциите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Не.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Козирката над ап. 17 скатен покрив ли е или плосък, т. е. какъв наклон има – минимален или по-голям?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Има наклон.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Може ли да се стъпва  по нея?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Може да се стъпва по нея.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: От терасата на ап. 20 може ли да се излезе на тази козирка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Може, но няма парапет и е лека и не се препоръчва.

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.А: Нямам въпроси към вещото лице.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.: Към вещото лице нямам въпроси.

АДВОКАТ Г.: Оспорвам заключението като необосновано и неправилно по смисъла на чл. 201 ГПК и некомпетентно. На първо място вещото лице не е конструктор. Към заключението няма приложени каквито и да било доказателства за извършените изчисления за натоварването на сградата. Посочените стойности са съвсем голословни, най-малко липсата на статистични изчисления не позволява проверка на обосноваността на заключението в тази му част. Категорично твърдя, че посочените в днешно съдебно заседание от вещото лице размери на колоните и на общата площ на така наречените „козирки” не съответстват на това, което е изградено на място. Припомням, че настоящото производство е предшествано от гражданско такова, в което са извършени три съдебно-технически експертизи, които са установили съвсем различни от посочените в днешно съдебно заседание площи на допълнително изградената конструкция, както по отношение на ап. 20, така и по отношение на ап. 17, най-малко с оглед неуведомяването ни, както мен, така и управителя на дружеството за присъствие при извършения оглед, се поставя под съмнение правилността на заключението и не може да бъде кредитирано, доколкото огледът е извършен само и единствено в присъствието на заинтересованата страна. Продължавам да твърдя, че вещото лице се намира в конфликт на интереси с общината, доколкото са му възлагани многократно оценки на недвижими имоти, извън факта, че съпругата му също е служител на общината. Моля в този смисъл да не приемате заключението на вещото лице, като в рамките на внесения депозит допуснете нова експертиза с поставените към вещото лице задачи. В случай, че не уважите това наше искане, също моля за повторна експертиза. Допълвам, че както стана ясно по повод част от задачите, вещото лице не е извършил изследване примерно относно захващане на конструкцията, което е съществен елемент от поставените въпроси, доколкото ние твърдим, че при изграждането на конструкцията, освен че е увеличена общата застроена площ на сградата съгласно одобрения ПУП- ПЗ, факт, установен от предходната експертиза, е нарушена и хидроизолацията на покрива, който факт също бе установен от предходната експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.А: Уважаема госпожо Председател, моля да приемете така изслушаното заключение в настоящото съдебно заседание. Считам че вещото лице е компетентно и не се намира в конфликт на интереси с община Бургас. Всички твърдения на насрещната страна считам за неоснователни. В настоящото съдебно заседание се поставиха въпроси, излизащи далеч от рамката на поставените от жалбоподателя, поради което считам същата за пълна, вярна и изготвена от компетентно лице и моля да я приемете и считам, че не е необходимо назначаване на повторна експертиза.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.: Да се приеме заключението.

Във връзка с исканията на жалбоподателя, имахме дела и то точно по този повод за некачествена хидроизолация, един куп течове в жилищната сграда и това е причината за тези допълнителни козирки, (показва  на съда снимки какво е състоянието на сграда). След като държат на проекта и качественото изпълнение на самия покрив, където е покрит, по проект е предвидено капандура, а цялата сграда е покрита с обикновена PVC дограма. Дали това е от икономия на материал, едва сега се замислям по този въпрос.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме изготвеното заключение по съдебно-техническата експертиза, като компетентно изготвено, като то ще бъде ценено с решението по същество, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА изготвеното заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения депозит.

По искането за повторна експертиза, съдът ще се произнесе в закрито заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.10.2015 от 14:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: