ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети януари                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1501 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.В.В., редовно призован, се явява лично и с адвокат Я., надлежно упълномощен, с представя пълномощно.

Ответникът - началник на сектор „Охранителна полиция“ – Пето РУП Бургас, редовно призован, се явява лично г-н Г.И..

Явяват се свидетелите Л.В.Д., Д.Г.Г., Я.Т.Ч. и Н.А.А..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът сне самоличността на допуснатите свидетели както следва:

Д.Г.Г., неосъждан, работи в ІV РУ”Полиция” Бургас, без дела и роднински отношения със страните.

Л.В.Д., неосъждан, работи в V РУ”Полиция” Бургас, без дела и роднински отношения със страните.

Я.Т.Ч., неосъждан, работи в V РУ”Полиция” Бургас, без дела и роднински отношения със страните.

Н.А.А., неосъждан, работи в V РУ”Полиция” Бургас, без дела и роднински отношения със страните.

Съдът предупреди всички свидетели, че на основание чл. 290 от НК носят наказателна отговорност за лъжесвидетелстване.

Свидетелите обещават да говорят истината.

Съдът изведе от залата свидетелите Д., Ч. и А..

 

В залата остана свидетеля Д.Г.Г..

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – Познавате ли И.В. и откъде?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Познавам го, беше ми колега в V РУ”Полиция” Бургас. Когато се случи това, доколкото помня, мисля, че мина една година и нещо от тогава, не мога да кажа конкретна дата. Сега работи в V РУП.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – Знаете ли да е задържано лице на този ден и В. беше ли там?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. - Същият ден аз работех като дежурен в Оперативна дежурна част (ОДЧ). Получи се сигнал за съмнения за извършване на престъпление. Обади се диспечер на СОТ 161, за което искаха съдействие от наши колеги. Лицето бе доведено от колегите, те бяха от двата патрула, едните пазеха местопроизшествието, другите бяха със СОТ. В същия момент, когато лицето беше доведено, проведох разговор с дежурния от управлението А. и разпорежданията му бяха следните: „Доведете лицето в управлението и там идвам до 6-7 мин в управлението”, дежурния в управлението. Лицето го доведоха във фоайето на управлението и преди това се обадих на дежурния, обадих се и на 112.

Дежурният ми каза, че идва до 6-7 минути, след като дойде дежурния по управление имаше спорове относно заповедта за задържане, защото в случая, като се ограничат правата на един човек трябва да се издаде заповед за задържане. Имаше спор между дежурния А. и кой да му пусне заповед за задържане. Той (А.) каза, че ще се обади на г-н И.. А. каза, че не му влиза в задълженията той да издава такава заповед и г-н И. говореше с В., а моята работа е да разпечатам бланките на документите. Разпечатах заповед и ги предоставих на В..

Разговаряха И. с В. и доколкото разбрах от разговора им, В. каза да изкараме пълен набор от документи за да пуснем заповед. Аз ги изкарах, В. тръгна. А. разговаря пред нас по телефона и каза така „Няма да се задържа лицето, ще му се пуска призовка, това беше”, това беше на 1 м от мен и чух. А. го каза на всеослушание – В., Л. Д., мисля че и Я. беше там, на външната врата бяха много хора и К. беше там. Каза, че няма да се задържа лицето и ще му се пусне призовка за другия ден. Ние действаме по разпореждане на дежурния по управление. Това се случи в тъмната част от денонощието.

ВЪПРОС на СЪДА – Разпореждането на ответника отпада ли след като се е появило друго разпореждане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Доколкото съм запознат И. не е бил дежурен по ръководство. Ние само слушаме разпореждане на дежурен по управление, допитваме се по дадени казуси с И..

Ответник И. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля Г.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Л.В.Д..

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – На 25.04.202014г. имаше ли случай за задържано лице и какво се случи след това, да опишете на съда.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – След като доведоха лицето в V РУП, А. каза, че лицето трябва да бъде задържано. Всички бяхме там и колегата И.В.. Всички свидетели и жалбоподателя бяхме в една стая и дежурния по управление каза, че лицето следва да се задържи. Възникна спор дали има основание за задържане. Той, А., се обади на началника И. по телефона и му затвори телефона. И. се обади на дежурния Г. и поиска да говори с В., каза му, че трябва да бъде задържано лицето, да седне и да попълва документите по задържането.

По това време А. беше излязъл и каза „Говорил съм по телефона, няма да се задържа лицето, дайте му призовка, да се яви на другия ден в управлението”. Не мога да си спомня дали каза, с кого е говорил по телефона.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко време мина от разпореждането да се състави такава заповед, до репликата на А.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Няколко минути.

Извън работно време дежурния по управление е началник и неговите разпореждания са най-важни. Беше късно вечерта, не мога да си спомня точния час.

Ответник И. – Нямам въпроси към свидетеля

Съдът освободи свидетеля Д..

 

Въведе в залата свидетеля Ч..

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – На 25.04.202014г. имаше ли случай за задържано лице и какво се случи след това, да опишете на съда.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ч. – Имаше доведено лице в управлението, което беше задържано от СОТ 161. И.В. разговаря с началник-сектор И., който получи разпореждане лицето да бъде задържано със заповед. Двамата разговаряха по телефона, след което ние взехме бланките да изготвим заповед за задържане на лицето. Бланките са в дежурната, вадят ги от компютъра, принтират се и ние ги попълваме на ръка. Дежурният по управление Нурола разговаряше с някой по телефона и след като приключи разговора, каза „лицето няма да бъде задържано, напишете призовка за другия ден”. Не знам с кой е разговарял по телефона, не знам от къде идва тази заповед.

АДВОКАТ Я. – Нямам други въпроси.

Ответник И. – Нямам въпроси към свидетеля

Съдът освободи свидетеля Д..

 

Въведе свидетеля Н. А. .

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – На 25.04.202014г. имаше ли случай за задържано лице и какво се случи след това, да опишете на съда.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Не си спомням.

Въпрос на СЪДА – Помните ли дали сте били дежурен на тази дата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Бях дежурен от 22.00ч. до 06.00ч. Тогава давахме дежурство на повикване. Когато има случай се обаждат. Дежурният ми се обади и каза, че патрула са задържали някакво лице и го карат към управлението и имало случай, който трябва да изчистим и казаха, че с това лице по този случай трябва да работим има съпричастност. Отидох в управлението, някъде около 3 часа сутринта, по памет. Сега си спомням, че работих с това лице. Беше задействан СОТ на офис или магазин и трябваше да установя неговата съпричастност. Трябваше да водя оперативна беседа с лицето. Аз не съм го задържал, не съм му ограничил правата.

ВЪПРОС на СЪДА – Да знаете за устна заповед за задържане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Казах на г-н И., обадих се на началник сектор Г.И., ответника. Разбрахме се, казах, че имахме противоречия с колегите, които са довели лицето със служебен автомобил и не искаха да пускат заповед за задържане. Точно това им казах, че имат правомощия, имат право да задържат лицата, а те не искаха. Един от тях ми каза „Като задържаме, после колко проверки и наказания отнасяме”. Казах им, че „Вие сте ограничили правата на това лице и трябва да издадете заповед за задържане”. Колегите отказаха.

ВЪПРОС на СЪДА – Казахте ли нещо на въпросните колеги?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Казах „Някой от вас трябва да говори с началник сектор, да обясни защо не искате да го задържате”. Аз не съм издавал тази заповед, не знам някой да е издавал тази заповед.

Не мога да кажа дали е отпаднала необходимост, ако го задържат. Аз съм си свършил работата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Я. – Какво им казахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Разпоредих им да го задържат, след което тръгна спора ни. Обадих се на ответника и после беседвах с лицето.

ВЪПРОС на СЪДА – А какво стана преди беседването?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Който го е качвал в служебния автомобил, който му е ограничил правото на свободно придвижване, той трябва да направи заповед за задържане.

Не съм издавал заповед за издаване призовка за другия ден. Колегата каза „Аз го докарах, с нашата кола”, за призовката нищо не съм казал.

АДВОКАТ Я. – Нямам въпроси.

ОТВЕТНИК И. – Нямам въпроси.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ В. – Нямам въпроси

Съдът освободи свидетеля.

 

АДВОКАТ Я. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. Моля да ми дадете възможност за писмено становище и да ме освободите от залата, защото съм защитник и по друго наказателно дело.

ОТВЕТНИК И. – Нямаме доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ В. – Искам да ми падне наказанието. Фактически аз изпълнявам заповед, изпълнявам заповед на дежурния по управление и ако някой е виновен, това е дежурния по управление. Ако пък не изпълня, пак щях да бъда наказан. Не мога да взема като решение, аз или задържам или изпълнявам решение. Не съм аз този, който да реша и да измислям, освен ако не ми е дадено като разпореждане.

Моля да ми дадете възможност за писмено становище.

ОТВЕТНИК И. – Заповедта беше въз основа на извършена проверката, не ми беше изпълнена разпореждането.

Аз говорих със свидетеля А., но това, че след това той е разговарял с някого вечерта не ми беше доведено до знанието. Считам, че заповедта е законосъобразна и искам жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15   часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: