ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и първи октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1501 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.В.В., редовно призован, се явява лично и с адвокат Я., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът - началник на сектор „Охранителна полиция“ – Пето РУП Бургас, редовно призован, се явява лично г-н Г.И..

 

Съдът, на осн. чл.141 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №49/26.06.2014г. на началник на сектор Охранителна полиция при Пето РУП Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от 6 месеца.

 

АДВОКАТ Я. – Поддържаме жалбата. Поддържаме и искането по доказателствата - да бъдат допуснати до разпит трима свидетели, които ще посоча поименно, като моля същите да бъдат призовани на служебния им адрес по месторабота. Тези свидетели са писали докладни записки по повод извършена проверка и с разпита им ще се изяснява какви действия е извършил доверителя ми, какви указания е дал дежурния и началника на сектор „Охранителна полиция”. Същите свидетели са присъствали в стаята. Дежурният по управление в онзи момент е мл.разузнавач Н.А.. Твърдим, че първоначално началник сектор „Охранителна полиция” И. е дал разпореждане на доверителя ми да бъде изготвена заповед за задържане, впоследствие дежурния по управление А. е издал последваща заповед, въпреки, че доверителя ми е започнал да издавала документите за задържане. Доверителят ми е останал с впечатление, че А. е провел втори разговор с началника, тъй като първоначално са провели разговор да се изготвят документи, за което няма вина доверителя ми.

Свидетелите са Л.В.Д., Д.Г.Г. и Я.Т.Ч.. Това са преки свидетели, четвъртия свидетел не е пряк свидетел на случилото се. Нямам други искания по доказателствата.

ОТВЕТНИК И. – Оспорвам жалбата. В разговор с жалбоподателя казах, че лицето трябва да бъде задържано, казах го и на г-н А.. Не възразявам лицата да бъдат разпитани.

АДВОКАТ Я. - Разговорът кога е бил проведен, преди този разговор или след това.

ОТВЕТНИК И. – Обадих се по телефона в дежурната стая, телефонът ми бе даден на жалбоподателя. Не мога да се сетя в каква поредност съм провел разговора. Господин А. ми каза какъв е случая с лицето, което е следвало да бъде задържано и въпреки това, каза че на лицето трябва да се оформят документи за задържане.

Съдът към ответника – Кой има правомощия да издаде такава заповед.

ОТВЕТНИК И. – Заповедта трябваше да бъде издадена от лицето, което първо посещава произшествието и му е предадено лицето за задържане.

АДВОКАТ Я. – Лицето не е предадено.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, а именно: заповед № 49/26.06.2014г., справка рег.№ 7085/26.06.2014г., опис по преписка рег.№ 5498/2014г., протокол рег.№ 7097/26.06.2014г., справка рег.№ 7085/26.06.2014г., заповед № 37/21.05.2014г., докладна записка рег.№ 5498/21.05.2014г., писмо до районна прокуратура по рег.№5498/2014г. от 23.05.14г., докладна записка  рег.№4667/25.06.2014г., заповед рег.№ з 21/06.02.2013г., писмо вх.№ по рег.№5498/23.05.14г. от Районна прокуратура Бургас, Постановление вх.№5744/2014г.  на районна прокуратура Бургас, придружително писмо вх.№5744/14, опис на материалите в преписка ЗМ №566/2014 по описа на V-то РПУ Бургас, докладна записка вх.№ЗМ 05-566/25.04.2014г., докладна записка за извършена проверка под № ЗМ-05-566/2014г., обяснение от Д.Г. К. от 25.04.2014г., Сведение от Г. К. от 25.04.2014г., Сведение от К.Х. от 25.04.2014г., Сведение от К. С. А. от 29.04.2014г., протокол за доброволно предаване от 25.04.2014г. от К. А., разписка, докладна записка от Я.Ч. от 24.04.2014г., доклад за установени факти и предприето(и) действие(я) от 25.04.2014г. за лицето К. Й. Хр., описание на случая от С. К. и Л.Д., протокол за предаване на задържано лице от 25.04.14г. съставен от Красимир Апостолов, заповед за отвеждане, довеждане, съпровождане на лице № 11/24.04.2014г екз.1., лист за преглед на пациент в спешно отделение №919/25.04.2014г., фиш за спешна медицинска помощ от 23.05.2014г., писмо рег.№ ПС ЗМ-05-566/14 от 22.04.2014г., разписка от призовка (дата не се чете), докладна записка рег.№6732/18.06.2014г., заповед № 11/24.04.14 екз.2 за отвеждане, довеждане, съпровождане на лице на К. Й. Х., Обяснение от К.Й.Х., Докладна записка рег.№ 6733/18.06.2014г., докладна записка от Л.В.Д., рег.№ 6739/18.06.2014г., докладна записка от С. Г. К. рег.№ 6734/18.06.2014г., докладна записка от И.В.В. рег.№ 6738/18.06.2014г., докладна записка от Я.Т.Ч. рег.№ 6737/18.06.2014г. докладна записка от И. Г. Г. рег.№ 6736/18.08.2014г., докладна записка от Д.Г.Г. рег.№6735/18.06.2014г. и писмо рег.№ 7201/30.06.2014г.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на свидетелите посочени от процесуалния представител на жалбоподателя, които да бъдат призовани по месторабота – V-то РУП на МВР Бургас.

Съдът счита, че следва да бъдат събрани гласни доказателства и чрез разпита на дежурния по управление Н.А., който също да бъде призован за следващото съдебно заседание по месторабота. – V-то РУП МВР.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.01.2015г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпратят съобщения на свидетелите.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: