ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 149 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Д.Г., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

С молба вх. 5773/10.06.2013 г. адвокат М. Г. – процесуален представител на жалбоподателя, моли делото да бъде отложено, поради невъзможността и да се яви в съдебно заседание поради наложила се хирургическа интервенция. Заявява, че отлагането на делото е особено наложително с оглед факта, че делото е било отложено за събиране на гласни доказателства и неприсъствието и би съществено затруднило правото на защита на доверителя и. Към молбата е приложен болничен лист.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да не се дава ход на делото. Посочени са уважителни причини за неявяване на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да се дава, тъй като процесуалният представител на жалбоподателя не е в състояние да се яви в съдебно заседание по обективни причини. За това същият е депозирал нарочна молба, към която е представил болничен лист. В него изрично е отбелязано, че лицето не е в състояние да се явява в съд и е предписан болничен и домашен режим на лечение за срок от 33 дни. Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 06.11.2013 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се уведоми процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: