ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1495 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:20 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.П.С., редовно уведомен, се явява лично.

          ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., с представено по делото пълномощно.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Колев.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че на 14.09.2018 г. е постъпила молба от жалбоподателя С.С. с искане поради заболяване на адв. И.С.моли делото да бъде отложено за друга дата, като допълнително ще представи болничен лист.

 

ИЩЕЦЪТ С.: Нека да се гледа делото. Мисля, че фактите са красноречиви. Не поддържам тази молба за отлагане на делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по искова молба за присъждане на обезщетение на неимуществени в размер на 5000 лв., в резултат на незаконосъобразно изваждане на ищеца от обитаваното от него общинско жилище.

Ответникът е представил отговор на исковата молба, с който оспорва иска. В подкрепа на отговора са представени писмени доказателства по опис и снимки.

 

ИЩЕЦЪТ С.: Категорично поддържам иска си. Представям един документ с печат от „УМБАЛ - Бургас“ АД - Център по трансфузионна хематология, където ми е записано какво е било кръвното ми. За мен това кръвно е ниско. Нормалното ми кръвно е 130/75. Представям и две писмени обяснения от В.В.и Й. Д. Това са случайни граждани. Аз колабирах на спирката и мисля, че там беше Д. и той написа какво видя. Аз го помолих веднага и той после ми го написа. Аз го търсих после из квартала. Принудих се, тъй като спях по мазета, тавани, познати, приятели, дори под моста съм спал. Това беше през зимата – 29.02.2018 г. С В. се запознахме в дома за социални грижи. За известно време бях в друга стая, а после ни събраха в една стая.

Последното, което представям е копие на документ за изземване на общинското жилище, от който се вижда колко човека от общината са ме вадили от апартамента. С тях бяха двама ключари, двама шофьори и още 15-16 човека.

Други доказателства няма да соча засега.

Водя и трима свидетели, които са пред залата. Аз нямам към тях никакви въпроси. Изрично съм им казал кой каквото знае, това да каже. Единият ми беше услужил с 20 лв., преспах няколко вечери при него, другият беше свидетел на ваденето и третият случайно го хванах. Детето ми не можа да си вземе дрехите и ми казаха господата от общината, че те не носят отговорност ако някой открадне нещо. Третият свидетел ме е виждал из квартала и знае в какво състояние бях.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Считам предявения иск за неоснователен. Общинското жилище е предадено на ищеца на 18.04.2018 г. Следва да се отбележи, че след извеждането му от общинското жилище, същият е бил настанен в Център за временно настаняване, като е бил предсрочно изведен и оттам поради системно нарушаване на правилата. Многократно е създавал конфликти и е злоупотребявал с алкохол. Поддържам всичко изложено в отговора на исковата молба.

Други искания нямам. Считам, че не следва да бъдат разпитвани свидетелите, тъй като са познати на ищеца. Не считам, че техните показания ще изяснят искането на ищеца по делото.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че искът е процесуално допустим и частично основателен. 

По отношение на доказателствата следва да се приемат тези представени с писмения отговор на исковата молба, а по отношение на обясненията на В.В.и Й.Д. да не се приемат, тъй като ще бъдат разпитани свидетели в днешното съдебно заседание, а останалите не е ясно от кой са заверени и не следва да се приемат. Считам, че исканите свидетели за разпит следва да бъдат допуснати.

ИЩЕЦЪТ С.: Аз не употребявам алкохол. И сегашният ми работодател може да каже това. Системно нарушаване на реда е два-три пъти. Категорично заявявам, че не съм се карал с никой. Скарах се с този В., защото му подхвърлих едно нещо и го ударих, но не защото съм искал да го ударя, а подхвърлих едно пластмасово кошче и му казах да го хване, и го ударих.

 

С оглед направените доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ответника с писмения отговор писмени доказателства, както и тези представени от ищеца в днешно съдебно заседание, като тяхната доказателствена стойност ще бъде преценявана при постановяване на окончателния съдебен акт.

ДОПУСКА до разпит трима свидетели, които въвежда в съдебната зала и СНЕМА самоличността им както следва:

С.К.С.– ** години, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, без родствени и други отношения с ищеца.

П.Т.М.– ** години, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, без родствени и други отношения с ищеца.

М. С.С. – 57 години, българин, български граждани, неженен, неосъждан, без родствени и други отношения с ищеца.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещават да говорят истината.

 

Свидетелите П.Т.М.и М. С. изведени от залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля С.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С. НА ВЪПРОСИ НА ИЩЕЦА: Живея близо до морската градина. По указания на личния лекар, всеки ден се разхождам по морската алея, за да свалям килограми - от „Флората“ до „Приморец“, което включва и мостика – по два пъти на ден. Тази година около средата на месец март към 15-16, видях ищеца С. Него го познавам от 15-20 години. Беше в неглежирано състояние, имаше покрай него картони, беше мръсен, бяха му изпити скулите, пребледнял, гледаше надолу. Питах го какво прави тука. Каза ми, че живее под моста. Питах го защо и той ми отговори, че го изхвърлили с полиция от общинското жилище. Казах му да остави тези боклуци и да дойде в къщи. Настаних го в една стая, която за съжаление е преходна и той някъде от седмица до десет дни живя там и ми каза, че не му е удобно, имал и друг вариант, и напусна дома ми.

Той категорично не употребява алкохол, не злоупотребява с алкохол, не е пияница. Не е такъв, ако беше такъв, аз нямаше да го взема вкъщи.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: Колко дни стоя ищецът при вас?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Около 10 дни.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: Посещавали ли сте общинското жилище, в което той живееше? Познавате ли съседите на г-н С.?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Никога не съм ходил в дома на С. и не познавам неговите комшии.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Знаете ли колко време е живял навън преди да го приемете в дома си?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не, не беше удобно да го питам.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля С., същият беше освободен.

 

В залата се въвежда свидетелят М.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към неговия разпит.

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Със С. живеем в една махала, в к-с „Зорница“. Обади ми се на 22.02.2018 г. ако мога да отида като свидетел, защото ще го вадят от общинското жилище. Пристигнах и видях, че имаше много хора - повече от 4 полицая от общинска полиция, от общински имоти имаше няколко човека с якета, имаше повече от три служителки. Бяха над десет човека при всички случаи, може да бяха и двадесет. С. не се съпротиви, пусна ги, огледаха жилището му. Той беше довършвал ремонти, защото току-що бяха приключили саниране на блока и имаше оставени кутии от блажна боя, и строителни материали, с които е работил.  Някои работи той сам си ги прави, които умее. Търсеха, огледаха стаите, защото беше разхвърляно. Той беше след ремонт и не може да бъде подредено. Единият от служителите му каза, че имал 8-9 рибарски пръчки и защо не ги продаде, за да си плати някакво задължение към общината или към „Топлофикация“. Поставиха нов патрон на вратата на жилището. Когато излязоха навън трябваше да направят един документ, който написаха с ръкописна грешка. Скъсаха документа и не дадоха копие на С., въпреки че той поиска. Запечатаха с ленти жилището и казаха, че не носят отговорност ако някой направи обир. После два месеца той беше немил-недраг. В един момент беше паднал, не знам дали от това, което се случи или ниско кръвно, защото имал проблеми с кръвното. Бях свидетел когато му връчиха обратно ключовете мисля, че беше към края на април. Беше излязло решение на съда в негова полза.

С. не пие. Ако може да изпие 50 грама ракия, вика: „Ура!“ Това означава, че той повече не желае. Аз не съм го виждал пиян. Пил е 2-3 бири на 8-9 години. Работеше когато намери някаква работа. Тежко преживяваше това, което се случи. Когато съм имал възможност съм му давал дребни суми. В момента ми дължи 5 или 10 лева.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: Преди да бъде иззето общинското жилище от г-н С., къде работеше и с какво се прехранваше?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: На свободна практика. Той е ел. техник и с дърводелство се занимава. На свободна практика е, където го извикат. Беше охрана няколко пъти на обекти, беше охрана във фирма „ТИМ“ това лято. Освен това прекарваха сигнални инсталации в гр. Несебър и Слънчев бряг.

Преди изземване на жилището той очакваше съобщение за постоянна работа в Слънчев бряг.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: След като иззеха общинското жилище, той къде живееше?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: По два-три дена приятели го приютяваха и в общинския център за бездомни мисля, че и там известно време беше. Не знам защо е напуснал центъра. Знам, че повече от месец там не може да се пребивава. Така знам.

 Аз живея в к-с „Зорница“, където живеят и близките на С..

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: Преди да бъде иззето общинското жилище, бил ли сте в апартамента? Знаете ли да е имало конфликти със съседите?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да, ходил съм няколко пъти. Не съм чувал той да е имал конфликт със съседите. Може да са имали дребни спорове.

 Помагал е на хората от блока. Пренасял е багаж, почиствал е. Той ми е казал. Това го знам от него и от обща наша позната мисля, че се казва Д. или Т.

ИЩЕЦЪТ: Уточнявам, че съседката се казва Д. Я. и живее на първия етаж.

ЮИСКОНСУЛТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля М., същият беше освободен.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля С..

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Познаваме със С. от комплекса. Живял съм много години в бл. ** на ж. к. „Зорница“. В момента не живея там.

Знам, че принудително беше изхвърлен от жилището си. Това е, което знам. След извеждането аз съм го виждал само по кофи да рови и беше като бездомник. Не мога да кажа колко пъти го виждах, но неколкократно, тъй като живея в ж.к. „Зорница“ и го виждам.

Не мога да кажа, че той пие, тъй като не съм виждал С. да прекалява и да употребява алкохол. В мое присъствие не съм виждал нещо такова.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: От кога го познавате?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: От когато живея в този комплекс. Може би от около 10-15 години, но не мога точно да кажа. Не мога да кажа колко пъти го видях след като беше изведен от общинското жилище.

Доколкото знам когато се виждахме, той работеше на различни места.  Не мога да кажа точно къде и в какво предприятие. Знам, че е бил на различни места. Не мога да си спомня имал е сигурна работа. Този разговор е бил преди много години и не мога да кажа точно къде.

След като беше изведен от жилището, той е нямал дом. Аз не съм свидетел да е имал някакво жилище. Не знам да е бил някъде временно настанен.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: Вие кандидатствал ли сте за общинско жилище?

РЕПЛИКА ОТ СТРАНА НА ИЩЕЦА: Това каква връзка има? Моля да бъде отбелязано, че въпреки риска на свидетеля да му бъде взето жилището, той се съгласи да бъде свидетел, за което му благодаря.

ПРОКУРОРЪТ: Този въпрос няма връзка с делото. Нямам какво да кажа, но този въпрос няма връзка с делото.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Връзката на този въпрос е следната: след като му беше отказано общинско жилище, свидетелят С. няколко пъти заедно с ищеца г-н С. посещаваха общински имоти и заедно двамата изразяваха недоволството си от общината и конкретно от Общински имоти.

 

Съдът счита, че зададения въпрос има отношение с предмета на делото, поради което съдът ДОПУСКА поставения въпрос.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Аз съм кандидатствал за общинско жилище. Не ми е отказвано. Чакам решение по въпросите.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Ходил ли се с ищеца С. в общината?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Абсолютно съвпадение е когато аз съм бил в Общински имоти и С. да е там.

ИЩЕЦЪТ: Искам да уточня, че срещнах свидетеля в общината и там го помолих да бъде свидетел на разговора, защото всички разговори ги водя в общината, в присъствието на свидетели.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становищата на страните и като счете фактическата обстановка за изяснена, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ИЩЕЦЪТ: Искам да отбележите, че въпросът към последния свидетел го тълкувам като заплаха. Искам да кажа, че сега го викат този свидетел да го качат в по-горна категория за общинско жилище и ако му откажат, ще сезирам прокуратурата.

Поддържам иска си категорично. Щом стигнах до кофите, щом спях с клошарите под мостовете, щом спях с туберколозно болен в една стая, поддържам иска си категорично. Искам общината да ми плати 5 000 лв. и няма да приема никакво споразумение. Имах адвокат в началото на делото и въпреки, че не можа да дойде, моля да ми бъде присъден неговия хонорар, както и държавната такса.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да бъде отхвърлен искът, като неоснователен и недоказан. Ищецът не може да установи по категоричен и безспорен начин неимуществените вреди, причинени от Община Бургас, нито преживян стрес, причинено безспокойство, срам и променено отношение.

Моля да бъде отхвърлен иска като неоснователен и недоказан.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че искът е частично основателен и доказан, като по делото е изяснено, че незаконосъобразно е бил изваден от общинското жилище и фактът, че е бил настанен в Център за временно настаняване доказва, че той е претърпял имуществени вреди.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: