ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1491 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:04 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Г.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С.Л., преупълномощен от адв. Д.Г. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Андрей Червеняков.

НЕ СЕ ЯВЯВА свидетелят д-р И.Р.В.. Постъпила е молба с вх. № 5405/14.05.2018г. от д-р В., с която уведомява съда, че поради тежки здравословни проблеми и служебна ангажираност, не може да се яви в днешното съдебно заседание, както и фактът, че е бил само лекуващ лекар в Затвора Бургас, не е запознат с лечението на ищеца и с нищо не би могъл да съдейства за изхода на делото. Отделно от това сочи, че понастоящем работи в гр. Перник и едно пътуване до Бургас, за провеждането на този разпит ще доведе до много разноски. Заявява, че не може да си спомни нищо за факти и други обстоятелства, които са се случили преди повече от 5 години, тъй като случаите през практиката му са много, което е нещо нормално.

 

 

АДВОКАТ Л.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРНЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.4547/20.04.2018г. справка относно лицето И.Р.В.. На лицето е изпратена призовка за свидетел и е призован да се яви в днешното съдебно заседание. Призовката е връчена на 03.05.2018г. и получена лично.

ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 5405/14.05.2018г. от д-р В. с посоченото по-горе съдържание.

 

Съдът УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, че в случай, че държат на разпита на д-р И.В., на основание чл. 168 от ГПК, следва да внесат по сметка на Административен съд Бургас депозит за явяването на свидетеля д-р И.В. в размер на 150 лева.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на адв. Л. да изрази становище дали държи на разпита и да посочи дали има възможност да заплати депозита.

 

АДВОКАТ Л.:  Държа на разпита, упълномощен съм да искам да бъде разпитан. Относно депозита - мисля, че няма да има пречка да бъде платен в разумен срок.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Не възразявам да се даде възможност на страната да внесе депозита и да се осъществи разпита на допуснатия свидетел.

 

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя в срок от 10 дни да внесе по сметка на Административен съд Бургас, на основание чл.168 от ГПК, депозит за явяването на свидетеля д-р И.В. в размер на 150 лева.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасянето на депозита в срок, съдът ще отмени определението си, с което е допуснал до разпит в качеството на свидетел д-р И.В. и ще приключи събирането на доказателствата.

АДВОКАТ Л.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямаме други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства.

 

За събирането на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.07.2018 г. от 13:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от определението на д-р И.В. след внасянето на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:17 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: