ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На единадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1491 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Г.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Г. с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не се явява представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова.

Не се явява вещото лице проф.д-р И.П..

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото, не са налице процесуални пречки.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 13143/06.12.2017 г. молба от вещото лице по делото проф. д-р И.П., с която изразява твърдение, че поради служебна ангажираност не е могъл да изготви назначената съдебно-медицинска експертиза в срок.

 

АДВОКАТ Г.: С оглед представената молба считаме,че делото би следвало да бъде отложено за друга дата с оглед изготвянето на допуснатата съдебно-медицинска експертиза.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

Като взе предвид становищата на страните и молбата на вещото лице, съдът счита         че следва да бъде дадена допълнителна възможност на вещото лице да изготви и депозира експертизата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да изготви и депозира заключението на експертизата.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 08.02.2018 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: