ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осми февруари                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1491 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Г.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Г., редовно упълномощен с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Христо Колев.

ЯВЯВА се вещото лице проф.д-р И.П..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпил по факс с вх.№ 1625/07.02.2018 г. отговор от началника на Затвора Бургас гл. инспектор Владимиров, с който уведомяват съда, че към дата 07.02.2018 г. лишеният от свобода Т.Г.М. продължава да е незавърнал се от прекъсване изпълнението на наложеното наказание.Същият е обявен за общодържавно издирване и не разполагат с информация относно местонахождението му, както и с резултата от извършените оперативно-издирвателни мероприятия (ОИМ).

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение с вх. № 1304/31.01.2018 г./ по съдебно-медицинската експертиза на вещото лице проф.д-р И.П., д.м.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

ПРОФ. Д-Р И.Г.П., Д.М. – 58 години, български гражданин, висше образование, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

 

АДВОКАТ Г.: Въпросът ми е по отношение на предпоследното изречение от експертизата, касаещо спешността по чл.91 от Закона за здравето. Какво сте имали в предвид, защото чл. 99 от Закона за здравето се намира в раздел V. Медицинска помощ при спешни състояние и се съдържа в няколко алинеи. В ал. 3 пише кои са спешни състояния според закона.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: В закона е написано в този чл. 99 състоянието, което може да доведе до смърт на болния. Мисля, че ако го прочетете точно, се разбира.

Свързал съм го с това, защото въпросът е дали е спешно състоянието. Доколкото ми е известно пациентът преди да постъпи в хирургичното отделение на МБАЛ Бургас на 06.06.2013 г., той е бил на преглед при проф.Аспарухов 2012 г. След това е назначена рехабилитация и на 06.06.2013 г.постъпва в МБАЛ Бургас. Ако е бил в спешно състояние, описаното в епикризата и това, което е от оперативната интервенция- постъпва в 14,30 часа на 06.06.2013 г., а е опериран на друга дата - 08.06.2013 г. При условие, че в епикризата пише „постъпил в леко увредено общо състояние – фибрилен, розова кожа и лигавици, везоколарно дишане двустранно, сърце ритмична сърдечна дейност, неболезнено“. Описано е локалния статус - лист 128 – локално подбедрица с оток и множество фистули с гъста гнойна ексхутация. От рентгена заключението е- хроничен  остеомиелит. Кардиолотът пише „умерен риск за оперативно лечение“. Анестезиологът пише „умерен риск за оперативно лечение“. Направена е съответната ампутация с протокол №418. Болният на 14.06.2013 г. след пролежани 7 дни, се изписва със спокойна рана, без усложнения е било състоянието му.

АДВОКАТ Г.: Кое е налагало ампутация  крурис декстра /лист 128 от делото, т.е. лист 4 от заключението Ви/?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: За спешността - не  е спешно. Описаното в протокола на колегите говори, че това не е спешна ампутация. Първо, защото е постъпил на 06.06.2013 г., а опериран на 08.06.2013 г. Състоянието, в което е постъпил, консултацията с кардиолога и анестезиолога и накрая пролежаните дни. Един болен в тежко увредено състояние в спешно състояние много трудно ще може да се възстанови за такъв кратък период. А и описаното състояние при приемането не е такова.

АДВОКАТ Г.: Какво означава тежки и необратимо увреждане на жизнено важни органи и системи?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Това е цитирано в Закона за здравето.

АДВОКАТ Г.: В тази връзка като допълнение ампутацията на крайник влиза ли в тези състояния, които сега споменах - необратими функционално увреждане на важно значими органи и системи

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Ампутацията, когато е направена животоспасяваща - влиза, но когато ампутацията е направена поради факта, че е изчерпан целият фактически лечебен процес, който е възможен да се направи- не е животоспасяема.

АДВОКАТ Г.: Какво означава необратимо функционално увреждане на жизнено значими органи и системи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Това е мозък, бял дроб, сърце, жизненозначими, останалите са жизнено значими в зависимост от увреждането. Една лезия на голям кръвоносен съд в областта на бедрото- също се явява животозастрашаващо състояние. Именно поради факта,че може да изтече кръвта на болния и той да почине. А когато е нарушена функционалността на крайниците и този крайник - лечение за него в случая от проведеното до сега няма, най-вероятно това са преценили колегите в болницата, и са извършили тази ампутация.

АДВОКАТ Г.: След като направихте анализ на медицинската документация и сте описали в заключението, каква е причината за налагане на ампутацията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Описал съм всяко пролежаване на пациента. Обиколил е доста болници. Първоначално според анамнезата е имало убождане с ръждив предмет на подбедрицата 2008 г.

АДВОКАТ Г.:  В какво състояние е бил 2012? Г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Когато започва тази инфекция 2008 г. той от там започва да лекува инфекцията, тя влиза в костта, лекувана е костта многократно, имало е периоди на добро състояние и периоди на лошо състояние на костта и се е развил един хроничен фистулозен остеомиелит на костта на подбедрицата.

АДВОКАТ Г.:  Последното лекуване от Вашето изложение е до 20.10.2012 г., нали?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: На 08.06.2013 г. е направена ампутацията, на 02.10.2008 г. - пластична хирургия, на 17.11.2008  г. е постъпил в Гнойно-септичната клиника, в затворническата болницата –на 26.05.2009 г., на 16.06.2009 г. е лекуван, на 16.10.2009 г. е пластичната хирургия, на 07.07.2009 г.- в затвора в болницата, в болница „Пирогов“ след това е лекуван, на 19.05.2011 г. също е лекуван.

АДВОКАТ Г.: Кое е последното му лекуване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: За десния крак последното лечение е на ампутацията на 08.06.2013 г.

АДВОКАТ Г.: Преди ампутацията кога последно е бил лекуван?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Лечението включва болнично лечение и амбулаторно. Болничното лечение според документите- последното е от 25.06.2012 г. до 20.10.2012г. в болницата на затвора, след което е правил консултации с проф. Аспарухов и му е назначена рехабилитация на 08.11.2012 г. Това е също вид лечение рехабилитацията.

АДВОКАТ Г.: Рехабилитацията по документи установи ли се да е била изпълнена? По документи какво установихте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: дали даден болен ще изпълни или не рехабилитацията не мога да отговаря. Не съм установил по документи някакъв документ да е отишъл на рехабилитация.

АДВОКАТ Г.: По експертизата установихте ли след 22.11.2012 г.къде се намирал пациентът до 06.06.2013 г. – бил ли е лекуван през този период?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: За периода от 22.11.2012г. до 06.06.2013г. документ не съм видял документ да е бил лекуван някъде.

АДВОКАТ Г.: Споменали сте протокол от д-р Стойчева от ЛКК – февруари 2013 г. Каква е причината тогава за обострянето да се стигне до ампутацията на 06.06.2013 г.? Невъзможност за лекуване без ампутация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Ампутацията е вид лечение. Вероятно колегите са му предложили и той се е съгласил на нея, това е избор на пациента. Ампутация без съгласие на пациента не се прави.

АДВОКАТ Г.:  Чл. 91 от Закона за здравето чували ли сте? Къде се е намирал пациентът по това време преди 06.06.2013 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Чувал съм. Нямам данни къде се е намирал пациентът. През 2013 г. най-вероятно той е отишъл освободен за прегледа и е отишъл при д-р Стойчева да си направи прегледа. След това къде е бил не мога да кажа.

АДВОКАТ Г.: На 06.06.2013 г. от затвора ли е постъпил в МБАЛ Бургас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Не е от моята компетентност да кажа от къде идва.

АДВОКАТ Г.: Каква е била причината, която споменахте, че Т.М. да е на лечение в Клиниката по гнойно-септична хирургия два пъти е влизал там? На 17.11.2008 г. постъпва за първи път.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Да, постъпва фистулозен на 17.11.2008 г. с фистулозен остеомиелит на костите на подбедрицата.

АДВОКАТ Г.: Настаняват ли се при вас затворници, които не могат да бъдат лекувани в затворническа болница?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Когато колегите от затворническата болница преценят, че е необходима консултация на даден болен, съответно изискват от нас консултация, според която се назначава съответното лечение и те преценяват дали болният ще бъде изведен от затвора, включително и с охрана и с охраната ще бъде лекуван, или ще му бъде прекъснато наказанието и ще бъде лекуван в нашата клиника в случая. Това е по преценка на затвора след като ние дадем съответната консултация.

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси. Не съм доволен от заключението. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Така, както сте дали експертизата от поведеното лечение, има ли данни за грешки при лечението до момента, когато му е отрязан кракът? Казахте, че е изчерпан целия лимит. Нещо допълнително трябвало ли е да се направи преди ампутацията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Според документите болният е лежал доста често, лекуван е от този остър миелит, който е бил обострен. По отношение на това, което ме питате, на база на документацията, примерно на 25.06.2012 г., е лекуван в болницата на затвора за   фистулозен остеомиелит

 и в следствие на което е затворен дефектът, което значи, че лечението е било успешно. На 23.04.2012 г. в Клиниката по септична хирургия е направена операция и е изписан със стихване на острите възпалителни изменения, което също значи, че лечението е успешно.

ПРОКУРОР КОЛЕВ:  Тъй като говорим за хронично заболяване от 2008 г. до 2013 г., възможно ли е при тези данни и успешно лечение няколко пъти да бъде отключено това хронично заболяване внезапно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Самата диагноза говори, че не е внезапно заболяването.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: При тези данни говори ли се за излекуване на пациента в болницата в затвора или това е било само временно решаване на проблема?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Щом се е стигнало до ампутация - е било временно решаване на проблема.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Тази ампутация често срещана ли е при това заболяване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Често е срещана, когато има хроничен остеомиелит с чести стадии на обостряне и стихване на процеса, настоящият случай е такъв.

АДВОКАТ Г.: Какво е трябвало да направи, за да не сте стигне до обострянето? Трябвало ли е да бъде в среда, която при която да липсва възможност от инфекция? Рехабилитацията в какво се изразява след затварянето на дефекта? Което значи оздравяване според казаното от проф. П..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Оздравяване при него няма. Това е стихване на възпалителния процес и затова е направена ампутацията. Самият факт, че е насочен за рехабилитация, значи, че процесът наистина е стихнал и той се прилага при раздвижване. При остър възпалителен процес не винаги е уместно раздвижване. Не мога да подлагам на съмнение консултацията на проф. Аспарухов.

АДВОКАТ Г.: Бих желал да предява на вещото лице медицинско направление от 16.12.2012 г., което е представено като доказателство по искова молба по АНД № 2685/2013 г. Какво е написал проф. Аспарухов тук?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Той поставя диагноза остеомиелит на дясната тилия. Изпраща се за микробиологично изследване за евентуално оперативно лечение, поставяне на ПММА в костта.

АДВОКАТ Г.: Ако това се беше поставило от препоръчаното от проф. Аспарухов, щеше ли да се стигне до обострянето на 06.06.2013 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: На 17.11.2008 г. постъпва в Клиниката по гнойно-септична хирургия със същата диагноза. Опериран  е като са поставени антибиотично перли с оглед инфекцията, засягаща костите на подбедрицата. Това е едно и също и е направено на 17.11.2008 г. Това значи, много пъти след увреждане костта може да бъде засегната и се инфектира. След инфектирането инфекцията, когато продължава във времето и не може да се лекува, много е трудно лечението на инфекцията на костта, тя е с периоди на възстановяване на инфекцията, с периоди на стихване. Правят се различни начини да се излекува това. Един от начините е слагането на антибиотични перли. Това е огърлица в тези зърна, на огърлицата има антибиотик и се слага в костта и така този антибиотик се преборва с инфекцията. Антибиотикът се отлага на мястото, където е сложен, това е един от начините за лечение на остеомиелит. Не може непрекъснато да се слагат перли. Тогава преценката е била такава и сме ги поставили и е имало ефект, но с времето какво е станало – дали е искал или не, дали професор Аспарухов му е казал съмнително, че има ефект - не мога да кажа. Перлите действат на определен вид микроорганизми. Те не са за всичко, могат да се сложат и в меки тъкани, и в костна тъкан.

АДВОКАТ Г.:: Нямам други въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОР КОЛЕВ:  Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

СЪДЪТ след изслушване на становища на процесуалния представител на жалбоподателя и ОП – Бургас и предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице проф.д-р П. по възложената  и изготвена съдебно-техническа експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит /300 лева/.

/изд. РКО на 09.02.2018 г., сума 300 лева/

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Представям  Справка-декларация на обща стойност 709,14 лв. и декларация. по чл.35, ал.2 от Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването,квалификацията и възнагражденията на вещите лица, че не съм в конфликт на интереси при изготвяне на заключението.

Съдът констатира, че съобразно справка-декларация вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Затова съдът намира, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението.

За това СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице проф.д-р И.П.  в размер на 409,14 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде постановено осъдителен диспозитив в тази насока.

АДВОКАТ Г.: Моля да ми дадете възможност да ангажирам и други доказателства предвид днес изслушаната експертиза.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Моля да ми дадете възможност подробно да се запознаем с протокола от днешното съдебно заседание и да насрочите делото за друга дата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират и други доказателства по делото.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   05.04.2018 г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:08 часа.

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: