ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1491 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Г.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Г., редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Червеняков.

Не се явява вещото лице проф.д-р П..

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото, не са налице процесуални пречки.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото становище от вещото лице проф.  д-р П. – Началник Клиника по гнойно-септична хирургия, с което заявява, че за изготвяне на експертизата е необходимо участието на мултидисциплинарен екип от специалисти, поради факта, че ищецът е лекуван в различни по профил клиники и затова той не може да даде пълна експертиза.

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо председател, просто непонятен за мен е самият термин „мултидисциплинарен“, защото, както и да го мисля, като се опитвам да го тълкувам може би има грешка в становището на проф. д-р П., в смисъл такъв, че може би е по-скоро нещо друго, но не и това, което е посочено. Да, действително, че специалисти в различни области са лекували ищеца и можи би трябва да бъде комплексна експертизата, само че за съжаление аз не мога да посоча каква да бъде експертизата и какви специалисти да влязат в състава й, може би проф. П. трябва да ги посочи. Може би експертизата трябва да бъде петорна с петима участници. Трябва да бъдат назначени специалисти от съответните области, поради причина, че наистина извън двете доказани към момента заболявания има и онкологично заболяване и е възможно да е вследствие отстраняване на крайника по оперативен път. Може да има връзка между заболяването, отстраняването на крайника и онкологичното заболяване. В тази връзка държим да се назначи такава експертиза, защото такива са и указанията на Върховен административен съд. Желаем да бъде извършена експертиза, а каква ще бъде, съдът ще определи. Заявявам, че с голямо усилие родителят на ищеца успя да събере сумата за възнаграждение на вещото лице. Основателно е становището на проф. П. и държим да се назначи експертиза, но финансовата възможност на доверителя ми е просто никаква. Не виждам как ще се довнесат допълнителни пари за изготвяне на експертизата.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, моля да приемете становището на вещото лице за сведение. Считам, че следва да му се даде възможност да извърши експертизата по писмени данни, като впоследствие ако са налице основанията за назначаване на допълнителна или тройна съдебно-медицинска експертиза, тя ще се базира на първоначалното заключение на вещото лице. Това е съобразно обстоятелството, че ищецът няма възможност да заплати допълнителна сума.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема становището на вещото проф. д-р И. П. – Началник Клиника по гнойно-септична хирургия.

 

Приема, че следва да бъде назначена петорна съдебно-медицинска експертизата, която да включва специалисти в посоченото от д-р П. становище, още повече, че адвокат Г. държи на извършването на такава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит в размер на 600 лева за изготвяне на експертизата, които следва се внесат от ищеца в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас, след което да се изпрати писмо до Директора на УМБАЛСН „Н.И.Пирогов да посочи специалисти, които съвместно да извършат допуснатата експертиза.

 

АДВОКАТ Г.: Това, което в момента се допусне и се определи депозит за изготвяне на въпросната експертиза, ще доведе до отказ от правосъдие, защото нямаме възможност да внесем определения от Вас депозит. Това са указанията и на Върховен административен съд за извършване на експертизата. Това беше и причина в първоначалното разглеждане на делото да не искаме да се назначи експертиза поради липса на средства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Аз изразих становище. Считам, че следва да се даде  възможност на вещото лице да извърши експертизата. То не отказва да я извърши, а следва да има екип, а преценката във връзка с евентуалното му заключение ще се вземе на по-късен етап.

АДВОКАТ Г.: Поддържам становището на прокуратурата. Правилно представителят на държавата изложи становище, което считам, че в случая е доста актуално и добре основано.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

По становището на прокурор Червеняков ще се произнесе в закрито заседание.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2017 г. от 11:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: