ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 14.01.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­  ХІІ-ти  административен  състав       

 

На четиринадесети януари                                    две хиляди и девета година             

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                   

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор: С.Х.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 1482  по описа за    2008 година.                                                         

          На именното повикване в  14.30   часа се явиха:

ИЩЦИТЕ К.Д.К. и Ж.Д.И., редовно призовани, не се явяват, представляват се от адв. А., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ  ДНСК-гр. София, редовно призован, представлява се от юрисконсулт  А., с пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор С. Х.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по искова молба на К.Д.К. и Ж.Д. Т.-И. ***. С исковата молба, с приложени писмени доказателства, ищците К.Д.К. и Ж.Д. Т.-И. са предявили съвместно искове срещу ДНСК по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение за претърпени вреди от 1. неизпълнението на Заповед № 734 от 16.05.2000 г. на главния държавен инспектор при ДНСК за забрана ползването на незаконен строеж, извършен от А. К. Г., представляващ основен ремонт на таванска стая и източно таванско помещение и преустройство в офис и основен ремонт на покрива над тях на жилищна сграда  в парцел VІІ-1809 от кв. 54 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас и от 2. издаването на Заповед № 93 от 22.08.2003 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас за оставяне в сила на Акт за узаконяване № 73/01.07.2003 г. на главния архитект на община Бургас, отменена с Решение № ІІ-268/12.12.2003 г. на БОС по адм. д. № 876/2003 г., оставено в сила с Решение № 3450/19.04.2004 г. на ВАС по адм. д. № 1282/2004 г.

Претендираното обезщетение за К.Д.К. е в размер на 4000 лв. имуществени вреди и 2000 лв. неимуществени вреди от неизпълнението на Заповед № 734 от 16.05.2000 г. на главния държавен инспектор при ДНСК; 2000 лв. имуществени вреди и 1000 лв. неимуществени вреди от издаването на Заповед № 93 от 22.08.2003 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас.

Претендираното обезщетение за Ж.Д. Т.-И. е 2000 лв. имуществени вреди от неизпълнението на Заповед № 734 от 16.05.2000 г. на главния държавен инспектор при ДНСК и 1000 лв. имуществени вреди от издаването на Заповед № 93 от 22.08.2003 г. на началника на РДНСК-гр. Бургас.

 

Съдът УКАЗВА на ищците доказателствената тежест да установят факта на настъпване на твърдяните от тях вреди, характера и размера на вредите и че вредите са настъпили от конкретен незаконосъобразен акт, конкретно незаконосъобразно действие или бездействие при или по повод на изпълнение на административна дейност.

 

Адв. А.: Поддържам исковата молба и моля да се приемат приложените към нея писмени доказателства.

В писмена молба, която представям в днешното съдебно заседание, съм изложил доказателствените ни искания, а именно допускане на комплексна експертиза и медицинска експертиза. Не възразявам с оглед комплексния характер на въпросите, които съм посочил в молбата, първата експертиза да бъде разделена на две експертизи – техническа и икономическа.

С оглед указанията на съда дадени в днешното съдебно заседание, водим трима свидетели за установяване, както на имуществени, така и на неимуществените вреди, и по-точно за установяване на влошеното здравословно състояние на първата от ищците К..

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля исковата молба бъде оставена без уважение.

Относно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, заявявам, че относно имуществените щети има влязло в сила Решение № 1785 от 17.01.2000 година на Бургаски народен съд, с което А. К. Г. е осъден да заплати нанесените имуществени вреди на  К.Д.К. и Ж.Д. Т., които са изплатени. Представям заверено копие от  Решение № 1785 от 17.01.2000 година на Бургаски народен съд.

Относно искането за назначаване на медицинска експертиза, предоставям на съда.

Представям писмено становище от относно исковата молба.

Представям  доказателства по опис, които моля да приемете.

Относно искането за допускане на свидетели, считам същото за неоснователно. Ако се наложи такъв, то нека да бъдат изслушани свидетелите, след  заключенията по експертизите, ако се назначат такива и ако тогава е необходимо да се допуснат гласни доказателства.

 

Адв. А.: Няма да оспорвам документите, които се представиха в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника. Да се приемат.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат доказателствата по делото. Да се допуснат гласните доказателства и експертизите за изясняване на фактическата обстановка по делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба доказателства и представените в днешното съдебно заседание  доказателства по опис от процесуалния представител на ищците и от процесуалния представител на ответника.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на ищците в писмена молба въпроси в пункт  ІІ, т. 1., б. „а” и „б”.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. З. А., при депозит от 120 лева, вносим от ищците в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд-Бургас.

        

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставения въпрос в представената в днешното съдебно заседание молба от процесуалния представител на ищците в пункт ІІ, т.1,  б. „в”.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. З. А., при депозит от 100 лева, вносим от ищците в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд-Бургас.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която да отговори на поставения въпрос, в представената в днешното съдебно заседание молба от процесуалния представител на ищците в пункт ІІ, т. 2.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице д-р Д. Й., при депозит 100 лева, вносим от ищците в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд-Бургас.

 

Адв.АТАНАСОВ: Уточнявам заболяванията на ищцата К. Д.К., а именно онкологично гинекологично заболяване, хипертония и захарна болест.

 

Съдът ДОПУСКА до разпит водените свидетели от адв. А.

 

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

П. К.К.-65 г.,

И. С. Ф.-78 г.,

М. А. Ж.- 67 г.

 

българки, български граждани, без дела и родство със страните, неосъждани, предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

ОБЕЩАХА да говорят истината.

 

          СВИДЕТЕЛИТЕ К. и Ж., отведени от съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Ф.

На въпроси на адв. А.

СВИДЕТЕЛКАТА Ф: Зная имота на К. и дъщеря й. Имотът се  намира на ***. Посещавала съм го много пъти.     К. беше добре преди да замине за Кипър. Здравословно К. беше добре до края на 1998 година. После отиде в Кипър при дъщеря си, където е омъжена. Там се притесни за къщата, тъй като някой й се обадил  по телефона в Кипър и казал, че има строеж около къщата. К. ми звънна от Кипър да отида да проверя какво става. Отидох и наистина пред къщата имаше сложен строителен материал, под терасите водосточни тръби.  Извършваше се преустройство върху гредореда. Това видях. К. ми се обади, казах й какво е положението и тя се върна от Кипър. Като се върна не можа да си влезе в къщата. Бяха съборени таваните, измъкнати полилеите, и тъй като нямаше тавани ел. кабелите бяха паднали на пода. Всичко беше разрушено. Ел. инсталацията беше развалена, защото беше паднал таванът. Много лошо го изживя К.. Започна да вдига високо кръвно. Получи  нещо като инсулт. После исхемична болест. Беше в София да се лекува. Получи онкологично заболяване. Много лошо изживя, получи стрес, като видя къщата и като не можеше да влезе. Цял живот е  работила на трактори, комбайни, тежки машини, за да си купи едно жилище, където да живее и то беше разрушено, не можеше да влезе в него. Оттам получи високо кръвно и стрес. Имаше много контакти с телевизии, пращаше писма до различните държавни учреждения. Това учреждение, което се занимава с незаконните строежи,  беше разпоредило да премахнат строежа, но те нищо не направиха.

К. продължава да не е добре. Даже сега избърза и замина за София в болница. Имаше здравословен проблем  гинекологичен и е в болница. Кръвното й налягане е ту високо, ту ниско, играе.

        

На въпроси на юрисконсулт А.

СВИДЕТЕЛКАТА Ф: Нито една стотинка не е получила К. за тези нанесени големи вреди.

 

На въпроси на прокурора.

СВИДЕТЕЛКАТА Ф.: Здравословното състояние на К. се влоши 1999 година, когато видя какво стана с къщата й. Като се върна от Кипър тя не можеше да влезе вътре и отиде да живее при една съседка. Получи стрес, много лошо го изживя. Тогава К. беше към 65-годишна.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетелката.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Ж.

 

На въпроси на адв. А.

СВИДЕТЕЛКАТА Ж: Познавам К. от много дълги години, бяхме семейни приятели. Тя беше много добре, но от както събориха надстроената къща през 1998 година  тя изпадна в стрес. Ходи в болницата изкараха, че е карценом. Получи кръвоизливи, днес кръвоизлив, утре кръвоизлив  и 2003 година влезе в болницата в гр. Бургас. После отиде в гр. София, лежа пет месеца там в болницата. Оттам получи исхемична болест на сърцето, инсулт. Непрекъснато е подложена на стресови ситуации. Водата й спираха,  тавани падаха. Не живее просто човешки, на толкова много стаи и жилище, няма къде да живее. К. живееше в това жилище, въпреки че вътре беше разрушено и с паднали тавани. Налагаше й се да се приспособява с условията в къщата. Ние й помагахме. Това са девет години, тя непрекъснато е лъгана. Много жалби и молби е пускала до институциите. Много тежко изживя К., че беше лъгана от държавните органи. Водеше все дела, но не знам с кои държавни органи. Много е зле, всеки един ден й е направо подарен. Сега е в София пак. Влошаването на здравето й беше през 2003 година. Тогава влезе в болницата в Бургас. След 5 месеца  от болницата в Бургас  отиде в София. Оттам излезе слаба, изтощена. Сега последните месеци е много зле К., не може да се обслужва, ходим да й пазарим, да й помагаме. В момента живее в жилището, за което е делото.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към  свидетелката.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката К.

СВИДЕТЕЛКАТА К: Познавам К. от 1964 година. Работиха в едно предприятие със съпруга ми. Познавам цялото семейство, дъщерята, съпруга. Жалбоподателката Д. работеше като тракторист на тежки машини. Тогава беше в добро здравословно състояние. Не може един тракторист да работи, да работи нощни смени и да не е добре здравословно. Строежът беше извършен мисля, че малко преди новата година, края на 1998 година началото на 1999 година. Спешно й се обадиха на К., че в къщата се извършва строителство и тя се върна от Кипър. Като се върна десет дни не можеше да влезе в жилището си. Беше отседнала в близки съседи, които не са й роднини. Стоя при тях докато не се направи пътечка до стълбището, за да може да влезе в къщата. Таваните бяха изпадали. Беше на камъш, нямаше плоча, а със строежа вече имаше бетонна. Това  не е таванско помещение. К. живя с много лишения, обитаваше една стая. В момента продължава да живее в тази една стая, защото другите са необитаеми. В тази стая, в която сега живее по същия начин, таванът също е готов да падне всеки момент.  Останалите стаи са необитаеми. В спалнята абсолютно таванът е паднал. Камъшът на места е изпадал, няма осветителни тела, защото няма таван. Наложи се да прекара допълнително ел. кабели, за да отоплява жилището си и за  осветление, което е на стената. Всичко това й се отрази. К.  заболя, постоянно е под стрес. Откриха и тумор - гинекологично заболяване. Лежа в болницата в Бургас, от Бургас я пратиха в София, правиха й операция. Получи лек инсулт, от всичкото това напрежение около къщата. Това продължава вече 10 години, като за един възрастен човек това е допълнително натоварване, напрежение, което се отразява и на здравето. Има сега и исхемична болест,  хипертония. К. се лекува и продължава да се лекува. Снощи се чухме с К., тя е в София, оплака се, че не е добре със сърцето.  Напрежението се отразява много зле на здравословното й състояние. Толкова време, а държавните органи не предприемат нищо, а още повече, че трябваше да се събори този незаконен строеж, имаше решение. Въпреки това не се предприема нищо от компетентните органи и тя продължава да живее зле, в напрежение и здравословното й състояние се влошава от година на година. Откакто започна строежът досега здравословното й състояние се влоши. Тя не е добре, поддържа се благодарение на лекарствата, които дъщеря й има възможност да купува, защото К. с нейната пенсия няма да може.

 

         На въпроси на прокурора.

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Ако нямаше такива проблеми с къщата, ако бяха се оправили нещата бързо, нямаше да е толкова зле К. здравословно. Тя е в напреднала възраст и тези стресове й се отразяват на здравето. Считам, че ако органите, към които се беше обръщала ищцата бяха си свършили работата да премахнат незаконния строеж, това би се отразило на психиката, би се успокоила и по този начин да се подобри и здравословното й състояние.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към свидетелката. Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.03.2009 година от 15.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: