ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер  1481 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЪЛНЕД“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата. Моля да ми се даде възможност да представя ревизионния акт, който ще излезе след няколко дена и заповедта за възлагане на ревизия на лицето, която обхваща и процесния период м. март 2016 година.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приемем като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от заповед за възлагане на ревизия № Р-02000216004021-020-001/13.06.2016 г. В случай, че производството започнало въз основа на тази заповед, е приключило към датата на следващото съдебно заседание с издаване на ревизионен акт, ответникът следва да представи по делото и  този документ.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от заповед за възлагане на ревизия № Р-02000216004021-020-001/13.06.2016 г., както и в случай, че производството започнало въз основа на нея, е приключило към датата на следващото съдебно заседание, да представи и препис от ревизионния акт.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.01.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните са редовно уведомена по чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: