ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 03.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети май                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1480 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.П.Д. се явява лично и с адвокат С..

За ответника- началник на РДНСК-ЮИР Бургас се явява юрисконсулт А..

Заинтересованата страна Й.Д. не се явява, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

Не се явява вещото лице арх. В.А., редовно уведомена. Същата е депозирала писмена молба, в която са изложени причините за неизготвяне на експертизата и е направено искане за отлагане на делото, с оглед предоставяне възможност да изпълни възложената задача.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, че не е изготвено заключението на допуснатата по делото допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

Адвокат С.: Да се осигури възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза.

Юрисконсулт А.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

СЪДЪТ счита, че заключението на допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза е от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.06.2017г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени,

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: