ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На девети март                                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1478 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИД КРЪСТЕВИ 14” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

Явяват се вещите лица инж. Б.К. и инж. Д.Г..

 

Съдът ДОКЛАДВА молба с вх. № 2329/09.03.2017 г. от адвокат И.А. - пълномощник на жалбоподателя, в която моли да се насрочи делото за друга дата поради ангажираност с провеждане на кампанията за парламентарните избори, като регистриран кандидат за народен представител в Пети МИР-Видин. Прави възражение за срока на представените заключения, алтернативно уведомява съда в случай, че приеме, че не са налице основателни причини за неявяването й, че се оттегля от защитата по делото.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считам, че следва да бъде даден ход на делото. Не са налице уважителни причини за отлагането му, тъй като днешната дата беше насрочена от предходно съдебно заседание, където беше представителят на жалбоподателя и мисля, че кандидатите за народни представители бяха регистрирани. По отношение за срока на представянето на заключенията, считам, че са представени в срок - на 01.03.2017 г. Поради това считам, че следва да дадете ход на делото.

          Съдът счита, че не са налице уважителни причини за неявяването на представителя на жалбоподателя, но с оглед заявеното от адвокат А., че си оттегля защитата по делото, ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава. На жалбоподателя следва да се даде възможност да организира защитата си.  Делото следва да бъде насрочено за друга дата, като на жалбоподателят следва да бъде указано, че на основание чл.139, ал.2 от АПК, че при повторно искане от същата страна делото може да бъде отложено само на друго основание, ако съдът прецени, че не е налице злоупотреба с право.

Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.04.2017 г. от 14,10 ч.

          Да се призове жалбоподателя.

          Ответникът и  вещите лице са редовно призовани  по реда на чл.137, ал.7 АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.47 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                   СЪДИЯ: