ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 1477 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Я. редовно и своевременно призован не се явява, представлява се от процесуален представител адв.С.К., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Х.Й.Д.- ст.полицай при Второ РУ при ОД МВР град Бургас редовно уведомен,  се  явява лично.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Явява се свидетеля Г.И.Т..

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че с писмо входящ № 6767/03.07.2017 година Началника на Второ РУ-Бургас е изпратил исканите писмени документи, съгласно разпореждане на съдебния състав, а именно: заверено копие на преписка рег.№ 434р-3843/23.05.2017 година-29 листа, към която преписка се съдържат материалите по другата изискана преписка рег.№ 434ЗМ-454/2017 година.

          Съдът пристъпи към разпита на свидетеля на когото снема самоличността, както следва:

Г.И.Т. – роден на *** година, българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН *********, колега на ответника по делото. Без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.-Работя във  Второ РУ към ОД на МВР Бургас като командир на отделение.

ВЪПРОС НА СЪДА- Спомняте ли си за инцидент, приключил с полицейско задържане, който  да се е случил на 19.05.2017 г. Вие  бяхте ли на работа?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. – Да, бях на работа от 19.00ч. на 19.05.2017 г. до 7.00 ч. на 20.05.2017г. С колегата Д. бяхме в състав „Бреза 6“ автопатрул, който обслужва к-с „Славейков“. Около 21.00 ч. на 19.05.бяхме изпратени от дежурния на дирекцията в к-с “Славейков“, където лице е  заплашило друго с оръжие. При отиване на място ни посрещна П.Й. . След разговор с него разбрахме, че същият, прибирайки се към бл.88 познат за него, който ми каза, че се казва Д.Я. го е чакал и му опрял оръжие в главата. Същите са имали  неуредени парични проблеми. Я. е дължил пари на Й. и за това са се скарали, имало скандал между двамата. Й. ми посочи двама свидетели, които са ги чули как се карат.Установихме свидетели на място, от които разбрахме за скандала, но същите не са видели оръжие на мястото. След което, докладвахме  на дежурния по окръг и на  дежурния във Второ РУ и казахме на Й. да посети Второ РУ. Той ни каза  къде живее г-н Я.:***. Ние се носочихме към адреса, който той ни даде,  отвори  ни лице от мъжки пол. Ние се  представихме и поискахме документ за самоличност. Той ни представи лична карта, видно че лицето беше Д.Я.. Питахме го дали  е имал скандал с Й. и той каза, че са се карали до бл.88. Колегата Д. го пита дали притежава оръжие. Той каза, че има газов пистолет. Колегата му каза да го даде, но той категорчино отказа,  а  по ЗМВР ако му се разпореди  да го предаде устно, той трябва да го предаде. Г-н  Я. категорично отказа и колегата Д. му  обясни, че ни пречи да си изпълняваме задълженията и ще бъде задържан и  повторно му разпореди да предаде оръжието.Той отказа и след това беше задържан, но тъй като същият  не указа съпротива ние не ползвахме помощни средства-белезници.Тръгнахме към служебния автомобил,  като му  разяснихме правата и  ако желае да се обади.Той каза, че ще се обади на адвоката си.Същият звънна на адвоката си  и му каза да дойде във Второ РУ.Закарахме  го във Второ РУ.Колегата влезе  да му приготви документите, а аз останах с г-н Я.,като непосредствено след нас дойда и защитника му г-н К..На същите им бе предоставено време да разговарят и излязоха пред входа на управлнието.Разговаряха около 15-20 минути, след което г-н Я. му обяснихме и го вкарахме да му изготвим документи по задържането. Обискът му бе извършен след като влязохме в управлението,  до тогава  телефона беше у него.След като му изготвих документацията същият беше откаран в МБАЛ, за да бъде освидетелстван и от там разбрахме,  че е трябвало  да пие нощно време хапчета. Той отказа да се обадим на жена му, тъй като било късно.Телефонът  беше през цялото време у него. Впоследствие, в по- късен етап чрез дежурния на Второ РУ установихме бащата, който беше уведомен и  да му закара тези лекарства, за да не се случи нещо. От там нататък  не знам какво е станало Баща му беше уведомен.

Въпрос на ОТВЕТНИКА Д.- Месец май в колко часа се стъмва?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. - Тъмно беше и вероятно заради това свидетелите не са видели оръжието, но това е мое предположение.

Въпрос на ОТВЕТНИКА Д. - Имаше ли възможност и беше ли уведомен,  че има право да се обади на негов роднина?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. – Той каза, че не желае да се обажда на съпругата си.

Въпрос на ОТВЕТНИКА Д. - Колко време телефона беше на разположение?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. - До момента  на провеждане на  обиска. Никой не го  е спирал да се обади по телефона, но той не пожела.

Въпрос на ОТВЕТНИКА Д. - На етажната площадка беше ли му разяснено, с какво пречи на полицейския орган?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. – Да, беше му обяснено,  че за изясняване  на случая, но пречи на полицейския орган. Беше задържан, прегледан  в болницата и лекаря  каза, че може да бъде задържан, тъй като е видимо здрав.

ВЪПРОС НА АДВ.К.- Каква беше целта на задържането на  д.Я..

СВИДЕТЕЛЯТ Т. -  След като два пъти се разпоредихме на лицето и той категорично отказа, да предостави това което  е разпоредено. Ние  контролираме  боеприпасите и оръжията, от къде да знаем какво е оръжието.

ВЪПРОС НА АДВ.К. -Това беше целта.Беше ли извършено претърсване в дома му?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. – В момента, когато го задържахме ние не сме извършвали обиск. Колегите след това са ходили , това не е наша работа. Знам, че аз не съм извършвал оглед в апартамента му.

ВЪПРОС НА АДВ.К. - Когато Я. беше във Второ  РУ и аз пристигнах, беше ли задържан Я.?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. – Да, беше задържан, но той не оказваше  съпротива  и  беше без белезници.

ВЪПРОС НА АДВ.К.-Можете ли да кажете кой попълни декларацията за правата на задържанато лице?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. - Той си ги попълни сам и двете. Аз стоях до него и го гледах.

ВЪПРОС НА АДВ.К.-В т.6 от декларацията  е написал телефонен номер на съпругата си?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. - Той така е решил, аз не съм му казал да го записва, аз съм  му дал право да се обади.Когато той попълни декларацията и аз бях при него.Тогава ни каза и за лекарствата.

ВЪПРОС НА АДВ.К. - Бях ли допуснат когато Я. беше въведен зад порталната врата.Кой въведе Я. в управлението?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. - Аз не отговарям  за въвеждането в управленето.

ВЪПРОС НА АДВ.К. - Можете ли да конкретизирате кога беше обаждането на Я.?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. - Не  мога да кажа точен час, след настаняването му в помещението за задържане.

ВЪПРОС НА АДВ.К.-Да е правил хипертонична криза и тогава дежурния да е звънял да иска съдействие от една дежурна на друга?

СВИДЕТЕЛЯТ Т. - Такова нещо няма, това е лъжа. Ние лично отидохме , поехме ангажимент да уведомим баща му .От една дежурна към другата такава обаждане е нямало?

АДВ.К. - Нямам други въпроси, но имам доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ Д. -  Господин К., никой не е в състояние освен експерт да определи дали оръжието е газово, огнестрелно или въздушно.  Япадажиев не ни е показал оръжието и много добре му е разяснено  как той пречи на органа.  Я. е имал възможност да ползва телефон, а не му я дава Т.. Това право е законно,  че има право на телефонно обаждане.  Това, че той не е пожелал да се обади на съпругата си, ние не можем на сила да му кажем да се обади. Ние не можем да кажем дали от ареста някой е звънял, ние сме автопатрул. Лицето е прегледено в МБАЛ от дежурния лекар и същият е записал в документа, че може да бъде настанен в арест. Ние не сме лекари и затова  го водим при такава лице. На Вас Ви беше преодоставена възможност да се видите с  клиента си в рамките на 15-20 мин. 

АДВ.К.-Запознат съм с преписката. Да се приемат представените материали. Да не се приключва събирането на доказатества. Съгласно поетия от мен ангажимент уведомявам съда, че телефонния номер, посочен в декларацията на позиция шест е на съпругата на зъдържания.Тъй като  Я. и съпругата му са на почивка извън страната няма как да осигуря съпругата му за разпит.Моля делото да се отложи.На нея й е звъняно към  02.00 ч. през нощта.По същото време  е звъняно  на бащата,  който живее на ул.Ивайло“.  Предполагам  от системата БДС са издирвали   телефона  , за да се свържат с него, тъй като той  е направил хипертонична криза и спешно им е трябвало лекарство, във връзка с негово заболяване.Намирам  за необходимо да се разпита съпругата му за това обаждане, непонятно защо в 02.00 часа,  тъй като задържането е било в 22.00 часа. Какво е наложило обаждането  на бащата на Я..Не живеят на един адрес  и ще се установи  по безсорен начин,  че действително  е имало инцидент, който  не фигурира  в проверката. Независимо, че приключи разпита на свидетеля Т.,  моля ако намерите за допустимо да  дадете възможност на Г.Т. да отговори  на следния въпрос: Преди въвеждането от негова страна,  вътре в РУ какъв беше проблема, който разискахме  четиримата- аз, Я., административния  орган и свид.Т. в стаичката, която е вдясно от постовия на РУ и кое наложи разговора да бъде прекъснат, да бъде отказано връчването на призовката, подготвена за връчване на Я. и съответното негово въвеждане зад периметър,  където аз не мога да вляза  без да бъда въведен?

Съдът допуска свидетеля Т. да отговори на поставения от адв.К. въпрос.

СВИДЕТЕЛЯТ Т.-Аз Ви казах, че  е задържан, не знам за каква призовка става  дума. За какви призовки говорите не знам.За никакви призовки не съм говорил с него и не съм виждал. Говорим за задържане г-н К.!

ОТВЕТНИКЪТ Д.- Имам възражение относно  медицинското състояние на Я..Според мен само медицинско лице може да  отговори за  медицинското му състояние. Аз нямам нищо против да бъдат  призовани дежурния  лекар и колегите от ареста.

Съдът като изслуша доказателствените искания и становищата на страните намира за небходимо да приеме представената преписка рег.№ 434р-3843/23.05.2017 година, към която преписка се съдържат материалите по другата изискана преписка рег.№ 434ЗМ-454/2017 година и двете по описа на Второ РУ Бургас, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА  представената преписка рег.№ 434р-3843/23.05.2017 година, към която преписка се съдържат материалите по другата изискана преписка рег.№ 434ЗМ-454/2017 година и двете по описа на Второ РУ Бургас.

Относно напревеното искане за разпит на съпругата на жалбоподателя  по повод на установяване на обстоятелството позвънявано ли е  около 02.00 ч сутринта на 20.05.2017 година, по повод влошено здравословно състояние на задържаното лице, съдебния състав  счита искането за неотносимо към  предмата на спора, доколкото касае изпълнение на оспорената заповед,  а предмат на настоящото производство е самата законосъобразност на производството по издаване на същата, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ  без уважение  искането на адв.К. за разпит на съпругата на жалбоподателя.

 

АДВ.К.- Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства. Представям  списък с разноските.

ОТВЕТНИКЪТ Д. - Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К. - Моля да уважите жалбата и да отмените оспорената пред съда заповед за задържане.Моля да присъдите направените от него разноски. Твърдя, че заповедта не  е мотивирана, само това е основание за нейната отмяна.Съдът комуто е възложил контрола, от посоченото в текста не може да направи какъвто и да е извод относно това било ли  необходимо и каква е била целта на задържането. В своята практика ВАС  несъмнено приема, че само посочването на текста на нормативната уредба не върши работа. В ЗМВР и в правилника в чл.74 изрично е предвидено какви реквизити следва да съдържа заповедта.На второ място не спорим факта, че органа има право за задържа, включително и по чл.1, т.2 от ЗМВР само, че това задържане трябва да бъде обусловено от определени обстоятелства- да бъде изправено лицето пред съд, да бъде предотвратено извършването на  опредлено действие, да се запазят факти  и обстоятелства във връзка с извършване на  престъплние. Нещо, което в случая не е било необходимо, нито е било налице основание за това.Налице  е превратно упражняване на правомощия, които закона е дал със съвсем друга цел и идея.Ако беше задържан да се организира претърсване, но в 9.30 ч. е освободен, връчват му призовка и след половин час отново в дома си, той доброволно предава   пистолета си. Той обяснява, че е искал да бъде предаден и представен, за да е  видно, че не е  произвеждан изстрел, че с това оръжие  не  е произвеждан изстрел, но такива данни няма.  Й. не казва, че е произведен изстрел, нито свидетелите са видели оръжие.На трето място твърдя,че Я. е отведен принудително във Второ РУ, когато той ми се обади,  отидох след 10 минути и го заварих във фоайето. Обадих се на постовия, че съм отпред,  никой   не ни е давал разрешение, той не е бил задържан. Ние си говорихме седнали на пейката 15 минути. Върнахме  се сами, никой не ни  е търсил. Дойдоха двама господа и искаха да подпише една призовка. Каква призовка, Вие сте го докарали и затова, че аз защитавам правата му, беше  изтълкувано превратно и беше употребено недопустимо  брутално отвеждане на клиента ми в сградата на управлението. На на мен, адвоката  който му се дължи обяснение никой не ми обърна внимание и това стана в присъствието на Й. и аз ще сезирам прокуратурата за това, което свидетеля Т. каза, че  не е  имало нито опит за връчване  на призовка и т.н.Накрая аз ще Ви помоля да приемете, че не е имало основание, не е имало необходимост, не е спазена формата и процедурата за ограничаване на най-изконното човешко право- правото на лична сводоба. Да не говорим, че вече 5 години регламент 2013/12 на Съвета на Европа не се прилага.  В  полицията даже не са чували за него, а какво остава да уведомят едно лице, че ограничават негово право и той има правото да научи веднага за какво конкретно му ограничават правото на лична свобода Това е което тряба да е посочено в заповедта,  а не в последствие  в докладните записки и справките, които услужливо се правят за спасяване на честта на  пагона.Моля да се отмени оспорената заповед.

ОТВЕТНИКЪТ Д.-В заповедта много точно е посочено  основанието за задържане и там пише точно къде пречи на полицейските органи, за си извършат задълженията по служба.Разпоредено му беше, но   сажълявам защо  го няма сега Вашия клиент, защо на другия ден доброволно го предаде. От  нас никой не е твърдял, че е произвеждан изстрел. А това, че не е извършено претърсване,  аз и колегата ми Т. не носим вина,  защото ние нямаме право да извършваме такива действия по НПК.Моля  заповедта да бъде оставена в сила и жалбата да бъде отхвърлена.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: