ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 22.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори юни                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Г.Ф.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1471 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СЮРПРИЗ КОМЕРС” ООД, редовно уведомен, представлява се лично от управителя Т.Т..

 

ОТВЕТНИКЪТ Директорът на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 384 от делото.

 

В залата присъстват трима свидетели водени от жалбоподателя.

 

СТРАНИТЕ - Нямаме възражения по хода на делото.

 

Не са налице процесуални пречки, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Г-ЖА Т. – Водя в днешно съдебно заседание и моля да бъдат допуснати до разпит три лица като свидетели.     

Представям на съда молба, в която съм обяснила защо не съм внесла към настоящия момент депозита за експертиза. Установих нови доказателства и обстоятелства, които правят безпредметно изготвянето на експертизата. В този смисъл не поддържам искането за експертиза, като считам, че фактите по тази експертиза биха се установили с писмени доказателства, които днес представям на съда. Представям същите с депозираната днес молба, в която съм ги посочила под опис. Представям и екземпляр и за ответната страна.

Не съм сигурна дали всички документи са представени с ревизионната преписка и за това ги представям на съда.

Водените в днешно съдебно заседание свидетелите единствено биха установили факта, за това, че сме притежавали търговски площи за съхраняване на стоки с изтекъл срок на годност и материална обезпеченост. Другият свидетел е продавач и той ще установи обстоятелството от гледна точка на това как се процедира със стоките в магазина, а другото лице е помощник-магазин, който е водило складовата програма и е наясно със справките, които са се подавали към счетоводството. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – По представените в днес доказателства, моля да ми бъде даден срок да се запозная с тях. 

 

По представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание от страна на жалбоподателя, съдът като съобрази техния значителен обем, както и като взе предвид възражението на юрисконсулт М., видно от което представляваната от него страна иска да й бъде дадена възможност да се запознае с представените днес доказателства, намира за необходимо в днешно съдебно заседание да бъдат само приложени по делото, като за тяхното приемане съдът ще се произнесе в  следващото съдебно заседание, след като изслуша становището на ответната страна.

В този смисъл, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА към делото представените в днешно съдебно заседание от страна на жалбоподателя доказателства, същите подробно описани в съпровождащата ги молба, като по отношение на тяхната относимост към предмета на делото съдът ще вземе в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

Искането за събиране на гласни доказателствени средства, посредством разпит на трима свидетели водени в днешно съдебно заседание, съдът намира за основателно, доколкото не са налице процесуални пречки относно събирането на този вид доказателства, както и доколкото същите биха се оказали относими и от значение за установяване на правнозначими за решаването на делото факти, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водените в днешно съдебно заседание трима свидетели, чиято самоличност снема както следва:

 

И. Д. И.   – 35 г., българин, български гражданин, семеен, осъждан, без отношения със страните в процеса и в частност със жалбоподателя. 

Н. И.а Г. – 38 г, българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без отношения със страните в процеса.

П.Г.К. – 43 г., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, сестра на г-жа Т.. Желае да даде показания и да бъде разпитана. 

И тримата свидетели предупреден за наказателната отговорност, която носят за лъжесвидетелстване по чл.290 от НК. Обещават да говорят истината.

 

Съдът отстрани от залата свидетелите Г. и К..

 

ПРИСТЪПВА към разпита на св. И., който разпитан каза:

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Какви помещения е ползвало дружеството представлявано от мен в гр. Карнобат, какво представлява и какви стоки са се съхранявали в тях?

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ – Вие работите ли при жалбоподателя?

 

СВ. И. – Аз съм дистрибутор и съм наемател на общинско помещение, което се намира под супермаркета, който ползва жалбоподателя в Карнобат. Не работя към това дружество. Това е общинско помещение. Договорът ми за наем е от 18.02.2005 г. и реално още тогава заварвам, че те ползват това помещение – подземно помещение, там се намираше агрегат за хладилник и хладилници и се съхраняваха стоки с изтекъл срок и всякакви други материали.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Вие от къде знаете, че стоките са с изтекъл срок на годност? Какъв достъп имате, за да видите това?

 

СВ. И. – Не е нормално други стоки да се съхраняват там. В помещението нямаше разделна стена. Участъкът, който аз ползвах, общината когато ми го даде, дойдоха измериха и направиха скица от общата площ само за моята част, която да ползвам. Чисто фактически на място сме си го обособили, какво ползвам аз и какво се ползва от тях. Вече има преграда, но тя е сложена от новите наематели. Докато се стопанисваше търговския обект от жалбоподателя, помещение беше едно цяло.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – Къде се намира вашият обект и магазина на жалбоподателя?

 

СВ. И. – На адрес, който се водеше преди на бул. „България“ в Карнобат, но сега в момента е пешеходна зона. Подземното помещение обхваща пространство под „ДЕБАНК”, после има рибен магазин, който беше аптека преди, и после цялото пространство под супермаркета „Сюрприз”. Под тези обекти които изброих, изцяло подземно помещение е общинско, което аз ползвам и за което обясних, че там се съхраняват и част от стоките на жалбоподателя.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – Бихте ли обяснили какви стоки се съхраняват там?

 

СВ. И. – Аз не съм ровил. Но това което съм виждал, това са стоки с изтекъл срок на годност. Те не са разпръснати, за да мога да ги разглеждам. Все пак спазваме си взаимоотношенията, да не навлизаме в частите на другия. Те са си с отделен вход, само че нямаше разделителна стена. Имаха амбалаж, стелажи и тези стоки, които съхраняват. Те си бяха подредени и отделени. 

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – Как установихте, че тези стоки са с изтекъл срок на годност?

 

СВ. И. – Аз по принцип така знам. Моята работа също е в хранителната сфера. Аз 15 години се занимавам с представителство, дистрибутор съм и знам изискванията как да се съхранява една стока и знам защо тази стока е там.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – След като помещението не е било оградено, нямаше ли неприятна миризма от развалените стоки?

 

СВ. И. – Чак да бъдат толкова развалени стоки, не се е стигало да седят една година на каквато и да е стока. Доколкото знам със зоопарка имаха някакви договори. Не е имало проблем. Иначе щяхме да имаме ние конфликт. А и самото помещение, което се ползваше за фитнес зала, е отделено от тази част, която те ползваха за стоките.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – А какви стоки са били на съхранение? Като вид – тестени произведения, меса, млека и др.

 

СВ. И. – Храни, но няма как да знам какви, не съм ходил да ги проследявам, а и нямам това право. Реално си е отделно помещение, но се виждаше, че има стоки. В началото от 2006 и през 2008 г. си имаше.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – Споменахте, че вие се занимавате с хранителни продукти?

 

СВ. И. – Аз съм търговски представител на фирми, които се  занимават с храни. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на св. Г..

        

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. - Каква длъжност сте изпълнявала във фирмата „Сюрприз комерс”, кога и в кой обект и какви трудови задължения  сте изпълнявали?

 

СВ. Г. – Продавач-консултант в обекта в кв. Възраждане в гр. Бургас. От 2009 година, октомври-ноември съм назначена във фирмата-работодател. Като продавач-консултант в магазина на място отговарях за обслужване на клиентите, да приемаме стоката, понякога сме извършвали и плащания на доставчиците. Задължително трябва да броим количествата, които приемаме, дали отговарят по документи, дали целостта на опаковките не е нарушена, отговаряме за съхранението на стоката, за продажбата. Отговаряхме и за сроковете за съхранение на стоката.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – В момента работите ли към дружеството-жалбоподател?

 

СВ. Г. - Напуснах работа 2013 от този обект. Този обект беше затворен.  За малко бях в обекта в Лазур и след това за няколко месеца работих на техен обект, но на фирмата на съпруга на г-жа Т. и към настоящият момент работя извън тази фирма и извън тази сфера.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Имаше ли въведена система за самоконтрол? Какво се включва в нея? Какви дневници се попълваха?  Какви бяха изискванията за тяхното попълване?

 

СВ. Г. – Да имаше такава система. Попълвахме, не си спомням, но бяха доста книги. В момента, когато получаваме стоката в присъствието на дистрибутора броим количеството и сравняваме по стоковата разписка  дали отговаря. След като приемем стоката, стоковата разписка, която заедно с дистрибутора сме я отметнали, я предаваме на помощник-магазин, или помощник-управителя. Тя си въвеждаше в компютъра тези количества и след това ни издаваше и на нас документ, за да видим какво е въведено в компютъра. И оттам започвахме в една от тетрадките да описваме тези стоки - количества, дата на получаване, срока на годност до кога е годна стоката, начина на съхранение. Те всъщност са много тетрадки, това са по-скоро дневници.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Как се определяше срока на годност на стоките и какви сертификати и документи за годност се получават в обекта?

 

СВ. Г. – Сертификатите, които се получават от дистрибуторите, най-вече показват, че стоката е годна за консумация от клиентите. 

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Имало ли е липси и брак в обекта и какви отговорности е имал персонала?

 

СВ. Г. – Брак се е случвало да има, но рядко. Съхранявали сме тези стоки на отделни места, в зависимост от това какво е бракувано. Липси също се е случвало да има, но за тези липси персонала носеше отговорност за тях и винаги сме ги заплащали. Много малко сме допускали за брак, защото едно от задълженията ни беше постоянно да следим за срока за годност и сме били длъжни да уведомим работодателя, когато наближи изтичане срока за годност. Евентуално ако изтървем това, грешката си е пак наша и ние си заплащахме стоките. 

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Съставяха ли се протоколи, някакви документи, че са констатирани тези липси или брак? След като се констатира липса съставяте ли протоколи и какво се отразява? 

 

СВ. Г. – Това става посредством тези документи между нас и помощник-управителката, когато получавахме стока. Това нещо го има на документите, когато управителката извежда количествата от компютъра.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – По какъв начин се отразява това количество, което липсва?

 

         СВ. Г. – Липсващото количество се плаща от персонала и след като това плащане мине през компютъра, то няма вече какво да се води липса. Това е организацията при този търговец.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Връщана ли е стока на дистрибуторите?

 

СВ. Г. – Връщана е стока, може да се каже, че всеки ден сме връщали стока. Когато наближи изтичане срока на годност имаше дистрибутори, на които връщаме стока и ни дават нова стока с по-дълъг срок. Друг случай - примерно вакуумиран салам, когато е развакуумиран, за нас той е негоден да се продава в магазина  и по тази причина също го връщаме. Преоценки също сме правили. И има фирми, които не правят такава размяна и ако наближи срока на годност да изтича, за да не бъде тази стока бракувана сме я пускали на по-ниска цена, за да може да се продаде.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Извършвани ли са инвентаризации, как и кога?

 

СВ. Г. – То може да се каже, че всеки ден извършваме инвентаризации. При подреждане на стоките по рафтовете задължително се вижда, но задължително веднъж в седмицата се прави по определените райони в магазина, както и всяка година към 31 декември. Ако не успеем на 31, това се прави на 1 и 2 януари.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – През 2012 година дружеството занимавало ли се е с дистрибуция на стоки на едро? И на какви стоки?

 

СВ. Г. – Да. Дистрибуция на захарни изделия, пакетирани.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. - Какви стоки са зареждани от фирма „ЖУ БГ” ООД?

 

СВ. Г. – Консумативи. Зареждали сме пластмасови чашки, тарелки, кутийки, капачета и др.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Това стоки за продаване на клиенти ли са?

 

СВ. Г. – Не. Това не са стоки за продаване. Това са стоки, които спомагат за по-доброто обслужване на клиентите.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Кога и как протече затварянето на обекта в гр. Бургас на ул. „Левски“ 53 и какво се случи със стоката?

 

СВ. Г. – С точност с дати и месеци не мога да отговоря. Ние разбрахме от собствениците на магазина, защото дойдоха и залепиха едни бележки, че обекта се дава под наем. Тогава някои от дистрибуторите започнаха да си искат стоката да си я прибират. Една част от нея отиде при дистрибуторите, друга част от стоката прехвърлихме в обекта в Лазур. Трета част от стоката замина в обект, който се водеше след това на фирмата на шефа.

 

ВЪПРОС Г-ЖА Т. – Къде започнахте работа след като затвори магазина на ул. „Левски“ 53?

 

СВ. Г. – След затваряне на магазина на ул. „Левски“ за около месец бях прехвърлена в обекта в кв. Лазур и след обекта в Лазур ми бяха прекратени отношенията със „Сюрприз Комерс” и бях прехвърлена пак на техен обект, но който се водеше на фирмата шефа - в обекта във кв. Възраждане.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. - По описа, който е приложен по делото на л.125 - гръб, начина, по който са описани стоките по описа от 03.04. направен при проверката от НАП можете ли да определите какъв е вида на стоката и от кого е получена?

 

СВ. Г. - По описа, който ми показвате аз за първи път виждам този опис. Не мога да се ориентирам, например записано е вино, но какъв е неговият вид – бяло, червено, каква е разфасовката, нито кой го е доставил, кой е производител, не е ясно, а различните артикули са с различни цени.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – На стр.9 е записано - месни продукти вакуум,  какво се включват в тези продукти, какъв асортимент от месни продукти са поддържани в обекта?

 

СВ. Г. – Лично аз не мога да разбера. Има ли сме най-различни месни продукти вакуум, имаше  два листа като асортимент, като абсолютно всяка една стока си имаше отделен код.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Под месни продукти замразени – един месен продукт замразен ли сме имали?

 

СВ. Г. – Не сме имали само един продукт. Те са много, примерно пилешки бутчета, горно, долно, имал ли сме различни видове и от различни производители, които съответно са на различни цени.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – Бихте ли казали в обекта имаше ли Баркод система за маркиране на продажбите?

 

СВ. Г. – Имаше такава система. 

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – Бихте ли обяснили в обекта кой се занимаваше с поръчването на стоките в магазина?

 

Св. Г. – Всички сме се занимава ли с това. И продавачите и собствениците, и помощник-управителя. Всички сме се занимавали с това.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – Обяснихте, че когато на деня изтече срока на годност, казвате, че тези стоки са отделени и се заплащат от Вас?

 

Св. Г. – Някои да. Така беше в някои случаи, ние сме заплащали стоката, но в други случаи имаше стоки, които фирмите са си ги вземали. 

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – А какъв беше критерия, в смисъл тези, които заплащате вие и тези които ги взимат фирмите?

 

СВ. Г. – Ние предварително знаехме, които дистрибутори вземат стоката и кои не. И тези които не си вземат стоката,  я плащаме ние.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам повече въпрос към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Как беше уредена организацията на магазина за проследяване на срока? Беше ли разделен магазина на райони?

 

СВ. Г. – Понеже магазина е доста голям и в началото имаше доста стоки, затова се  получаваше брак,  който трябваше да заплащаме. Дори аз лично дадох предложение на колежките, за да няма това плащане, направихме си разпределение по райони в магазина и всяка отговаряше и следи за стоките в конкретния район. И когато в някой район се установи такава стока и съответната колежка си заплаща стоката.

 

         Г-ЖА Т. – Нямам повече въпроси.

 

Съдът ПРИСТЪПИ  към разпит на свидетелката К., която разпитана каза:

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – От кога работиш в дружеството, като каква и в какво се състои работата ти?

 

СВ. К. – В дружеството работя от 2005 година като помощник-магазин. Работа ми се състои в това да се зачислява стока, да приемам стока от дистрибуторите и да наблюдавам персонала. Започнах в обекта в Лазур и после на ул. Левски.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. -  Имаше ли складова програма и как се въвеждаше стоката и имаше ли връзка между двата магазина със складовата програма? 

 

СВ. К. - Да имаше програма. Стоката се зачислява, след като се приеме от дистрибутора или с фактура, или с касова бележка, тя се зачислява от мен. По този начин компютъра автоматично начисляваше надценка в порядъка от 4 до 15 %  в зависимост от стоката.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. - Как се правиха инвентаризациите в магазина?

 

СВ. К. - Ние си правехме непрекъснато инвентаризация и бях наясно какво има навън и от това, което показва компютъра и винаги сме знаели какво има в магазина и стоката, която е въведена в програмата. Отговаряха и продавачките, които си имаха райони и отговаряха за стоките в съответния район. 

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. -  Какви справки се изготвяха всеки месец и предаваха на счетоводителя?

 

СВ. К. – Това бяха справки за стоката, която беше в магазина, наличността и доставките, които са извършени. Заедно с фактурите, в края на месеца се даваха отчетите и от ПОС- терминала, фактурите и тази справка за отчетната стойност на стоките в магазина.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т.  - Как се определя отчетната стойност и еднаква ли беше тя всеки месец?

 

СВ. К. – Не може да бъде еднаква всеки месец отчетната стойност, защото по принцип когато получаваме с една фактура повече стока, тази стока се разпределя в няколко обекта и по този начин наличността е различна,  по това което имаме по фактури и това което е налично на място в обекта като стока.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Отчетната стойност ръчно ли се изчисляваше или се показваше всеки месец изчислена в складовата програма?

 

СВ. К. - Показва се всеки месец изчислена в складовата програма.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. - Какви наличности се поддържат в обекта текущо и в края на годината?

 

СВ. К. – Стоката като наличност предни години е била много повече отколкото в последните години. По принцип сме зареждали в големи количества стока, с цел за да правим промоция, тя се разпределяше за зареждане и в двата обекта. 

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. - На какво се дължи по-ниската стойност на наличността към 31 декември?

 

СВ. К. – По-ниската стойност в края на всяка година, това се дължи, че сме опитвали да правим промоции, понеже имаме стоки, които са към края на срока на годност, и по този начин с по-големи промоции или с намаляване на цената искаме да реализираме тези стоки, за които предстои да изтече срока на годност. 

 

ВЪПРОС – Имаше ли брак през 2007 и 2008 година?

 

СВ. К. – По принцип сме се старали да не допускаме брак. Стоките, когато се отвори магазина в Карнобат през 2007 година, се събраха големи количества стока и за това се получи по-голямо наличие на брак.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Къде ги съхранявахте продуктите с изтекъл срок?

 

СВ. К. – В помещение под магазина отдолу.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. - Как премина проверката от 02.04. и инвентаризацията 03 април 2013 г. осъществена от инспекторите на НАП в обекта с адрес ул. „Перущица“ в кв. Лазур?

 

СВ. К. – Когато дойдоха двамата инспектори, нищо не са ми поискали. Казаха, че ще правят наблюдение. Не са ми поискали документи. На следващия ден дойдоха и казаха, че ще описват стоката, докато в магазина се работи. Описаха се по много странен начин, примерно  виното е описано под едно наименование, с цена която не отговоря на реалната цена, с осреднена цена, която не отговаря на всичките видове вина по цена. Така по този начин, като цена, постъпиха и със всички други видове стоки.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. - Как стана изтеглянето и изброяването на всички колбаси, които се намират в обекта?

 

СВ. К. – Всички колбаси, които са малотрайните и всякакви други колбаси, всичките се събраха на кантара да се претеглят и се записаха общо, като цената се описа като една средна цена между всички продукти, която е много различна от цената между всички видове. С всички други асортименти постъпиха по същия начин.

 

ВЪРОС НА Г-ЖА Т. - Какво не беше изброено по време на инвентаризацията?

 

СВ. К. - Не беше изброен брака, съхраняван във фризерите за брак и също една друга стока, която беше на един дистрибутор, който не беше от Бургас, а стоката е нетрайна и трябваше да я изхвърлим, но да запазим опаковките и тези опаковки също не бяха изброени. 

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. - Защо не уведомихме инспекторите на НАП относно стоката, която е собственост на „Сюрприз Комерс” и се  намира в обекта на „Тотев тред”?

 

СВ. К. – Не са ме питали дали имаме друга стока и в други обекти.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА  Т. – Друга проверки извършвана ли в обекти, в които си работила?

 

СВ. К. – Такава точно не. В обектите, в които съм работила са извършвали проверка. На обекта на ул. Левски също имахме данъчна проверка една седмица.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – Зареждали ли сте стока на 01 април 2013 г.?  

 

СВ. К. – Да зареждали сме, тъй като магазина не е затварял.

 

ВЪПРОС НА Г-ЖА Т. – От описа можеш ли да установиш има ли липси и излишъци и за какви артикули става въпрос, така както е съставен описа?

 

СВ. К. – Още тогава когато го писахме ми се видя много странно. Така както е съставен описа не мога да кажа за какви артикули става въпрос. Даже и ние не сме си правили такива описи по този начин.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – Какви данни за всяка стока се вкарваха в системата?

 

СВ. К. – Описва се точно наименованието на стоката, производител, цена и се вкарва като стока. Всичко е описано отделно.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – На всяка стока срокът за годност дали е описван в компютъра?

 

СВ. К. – За това имаме сертификати.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. - Бихте ли си спомнили какви документи се съставяха във връзка с инвентаризации, липси, брак?

 

СВ. К. – Всеки месец си правим проверка на асортимента който имаме и по този начин си правим протокол.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – Тези протоколи обобщавани ли са в края на година?

 

СВ. К. - Обобщават се в края на годината.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. -  При извършената проверка от органите на приходите, възможно ли беше да представите на проверяващите списък на наличните артикули и съответните им цени?

 

СВ. К. - Никой не ни е поискал това, докато се пишеше описа, който е представен по делото. Такава информация не ми беше поискана. 

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. - Стоките, които са с изтекъл срок какво правехте с тях?

 

СВ. К. – По принцип не сме имали много стоки със изтекъл срок, тъй като персонала следеше за тях, връщали сме стока, понеже собствениците не признаваха брак.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – По делото е представен дневник за брак от 2008г. , който вие сте подписали, в него е записано брак хляб „Тервел” – 4800 бр. Как да го тълкуваме този извод, тъй като преди малко казахте, че собствениците не допускат брак?

 

СВ. К. - Това явно е събрано като количество за една година.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М. – Според Вас количеството от 4000 броя брак на хляб, много ли са или малко?

 

СВ. К. – За една година според мен не са много.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

         Г-ЖА Т. – Нямам други въпроси.

 

Г-ЖА Т. – Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – По отношение на днес представените документи, успях да се запознах с част от тях.

Справките-декларации не са спорни.

Относно счетоводните документи  върху тях не е отразено кой и в какво качество ги е създал и ще бъдат оспорени от наша страна.

Представени са и банкови разпечатки, за които също не е ясно какво значение имат. Общо взето това е по доказателствата.

Има някаква разпечатка на „Савимекс” ЕООД сертификат за качество и търговски документ  от „Пролет 06” ООД, също считам за неотносими към спора, тъй като няма спор по отношение на тези факти.

Не се противопоставям да бъдат приети като доказателства представените в днешно съдебно заседание документи. Само относно счетоводните доказателства считам, че са съставени за целите на обжалването на ревизионен акт. Същите нямат посочен автор – име, длъжност, подпис и на която дата са съставени и считам, че също са част от нередовно водено счетоводство. Банковите документи считам за неотносими, както и фактурата за извършени разходи за адвокатска защита. 

 

Г-ЖА Т. – Относно банковите извлечения, това са извлечения за периода 01.01.2013 г. до 30.04.2013 г. и видно от оборотните ведомости приложени по преписката от страна на НАП, оборотите по банкови сметки не са осчетоводени. По сметката в ОББ минават плащанията от ПОС- устройство за закупени стоки от клиенти, които не са счетоводно отразени.

Относно представените разпечатки на счетоводни документи, които се оспориха от юрисконсулт М., салдата по тях се равняват със салдата по оборотните ведомости, въз основа на които е направена ревизията, така че тези документи не са съставени за целите на обжалването. Просто са по месечни ведомости. Представила съм и аналитични, но това в молбата съм обяснила подробно.

Относно фактурата за платено адвокатско възнаграждение, то действително е платено. Това следваше да бъде предплащане за явяване  в съда, но предвид голямата стойност, която нямаше как да заплатя, нещата се сведоха само до консултиране относно делото. 

 

Съдът като съобрази, обстоятелството, че от страна на юрисконсулт М., беше изложено становище по представените от жалбоподателя в днешно съдебно заседание писмени доказателства, намира за необходимо същите да бъдат приети в днешно съдебно заседание, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА по делото представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя писмени доказателства, същите подробно описани в съпровождащата ги молба. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорихме счетоводните документи, с възражение за нередовно водено счетоводство. Правя възражение на основание чл. 193 от ГПК за оспорване на неистински документи.

 

Съдът, като взе предвид направеното от юрисконсулт М. възражение, касаещо представените по делото счетоводни разпечатки, с оглед тяхното оспорване поради нередовно водено счетоводство отбелязва,  че същите ще бъдат преценявани от съда с оглед  разпоредбата на чл. 183 от ГПК.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да бъдат ангажирани, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата. 

ДАВА ход на делото по същество:

 

Г-ЖА Т. – Моля да уважите жалбата и да постановите решение с което да отмените Ревизионния акт.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

Ще представя писмена защита, в която подробно да изложа съображения в подкрепа на искането си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля жалбата да се отхвърли и да постановите съдебен акт, с който да потвърдите оспорения ревизионен акт.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер от 3911 лв.

Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

 

Съдът ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок, считано от днес, за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: