ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.10.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІІ-ти административен състав

На двадесет и седми октомври                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:  1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

  2. РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар:  И.Л.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1468 по описа за 2016  година.

 

 На именното повикване в 10:07  часа се явиха:

 

 ЗА ОСПОРВАЩИЯТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ с административен център гр.БУРГАС, редовно уведомен, се  представлява  ст.ю.к. А.И. с представено пълномощно в днешното съдебна заседание. 

ЗА ОТВЕТНИКЪТ–ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.БУРГАС,  редовно уведомен, изпраща за представител ю.к.Т., с представено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С.

 

Становище по хода на делото:

        

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. : Да се даде ход на делото

ПРОКУРОР С. : Да се даде ход на делото.

         

По хода на делото съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Делото е образувано по оспорване на областен управител на област с административен център – гр.Бургас против §4 и §10,  с последния от които се създава  § 4 в ПЗР от Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, приети с решение по т.4 от протокол №13/28.06.2016г. на Общински съвет –Бургас. Съдът констатира,  че оспорването е обнародвано  в ДВ бр.74 от 20.09.2016 година.

         Ст.ю.к.И.-Поддържам заповедта на областен управител.Нямам други  доказателства.

Ю.к.Т.-Оспорвам заповедта. Нямам  доказателства. Доказателствата съм  представила с писмото.

Прокурор С.- Да се приеме представената  административна преписка.Няма да соча доказателства.        

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото  писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ХОД на делото по същество.

Ст.ю.к.И. –Уважаеми административни съдии, поддържам заповедта на областен управител. Считам оспореното решение за незаконосъобразно, поставено при липса на мотиви и при нарушение на чл.28, ал.2, т.1-5 от ЗНА.Моля същото да бъде отменено.

Ю.к.Т. - Моля да оставите  в сила решението. Спазени са административно  производствените правила.Моля за срок за писмени бележки.

 

ПРОКУРОР С.: Уважаеми административни съдии, считам,че издадената  заповед на областен управител е основателна и правилна.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна.

 

Обявява на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Съдът определя  7 дневен срок за  писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: