ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 16.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети септември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1466 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.В., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат А., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен,  не се явява и представлява.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С.Д.В. против заповед за прилагане на принудителни административни мерки №70186/09.01.2014година на началник на сектор „Пътна полиция”-КАТ при ОД на МВР-Бургас, с която е иззето свидетелството му за управление на МПС.

 

ПОСТЪПИЛИ са от ответника изисканите доказателства, а именно - ЗППАМ №70186/09.01.2014година, справка за контролни точки, жалба рег.№МК-1809/14.04.2014година, наказателни постановления №921/26.07.2006г., №10053/13.10.2006г. и №5452/№6.07.2006г., заповед № Із-1741/28.08.2012г. на министъра на вътрешните работи и  заповед№ з-2499/12.09.2012г. на началника на ОД на МВР гр.Бургас.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  с жалбата, административната преписка и  с писма  вх.№5859/01.08.2014година и вх.№6576/09.09.2014година на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия, по същество считам, че е изтекла предвидената в чл.285, ал.1 от АПК давност, поради което няма основания административнонаказващия орган да привежда в изпълнение лишаването от правоуправление на моя доверител. Моля да постановите решение, с което отмените изцяло наложената принудителна административна мярка по чл.171, т.4 от ЗДвП, като е изтекла предвидената давност в закона.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: