ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1465 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.12 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.В.П. се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощен.

Ответникът Началник на затвор Бургас не се явява, редовно уведомен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че не е изпълнено определението на съда от предходното съдебно заседание за представяне от ответната страна на заповед за работното време на служителите в затвора Бургас.

 

Адвокат К.: Считам, че това доказателство е от съществено значение за решаване на делото, поради което моля да отложите делото и да предоставите възможност на ответника да представи посочената заповед.

 

СЪДЪТ счита, че изисканото писмено доказателство е от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. На ответната страна следва да бъде наложена глоба за неоснователно причиняване отлагане на делото. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.10.2017г. от 10.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

НАЛАГА, на осн. чл. 92а, във вр. с чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, глоба в размер на 50 лева на ответника- началник на Затвора Бургас за неоснователно причиняване отлагане на делото.

УКАЗВА на ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание заповед за работното време на служителите в Затвора Бургас, като при неизпълнение ще бъде отново санкциониран с глоба в размер от 100 лева до 1200 лева.

УКАЗВА на ответника, че при представяне на доказателства за наличие на уважителни причини за неизпълнение определението на съда от предходнто съдебно заседание, глобата може да бъде отменена от съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: