ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 26.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести март                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

КНАХ   дело    номер    145    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

Касаторът – Началник на Районно управление на МВР - Айтос, редовно призован, не се явява  и не изпраща процесуален представител.

За ответника – Т.Г.П., редовно призован, явява се адвокат Г., упълномощен от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

АДВОКАТ Г. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Г. – Моля да оставите без уважение касационната жалба. Считам същата за неоснователна, а решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно и моля да бъде потвърдено.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена, а постановеното от Айтоския районния съд решение по същество намирам за правилно, но не споделям мотивите за отмяната на наказателното постановление. Считам, че разпоредбата на чл. 218 „б” от НК е неприложима по отношение на престъпления по чл. 216 от НК. Изчерпателно са изброени нарушенията, но в чл.216 не фигурира това нарушение. За да бъде приложена разпоредбата на чл.218 „б” законодателя е предвидил причинената му вреда да бъде възстановена или заместена. От материалите по настоящото производство липсват данни тази вреда да е възстановена. На това основание чл.216 е не приложим. Въпреки, че тези аргументи не са съобразени от Районния съд, съдът е отменил издаденото наказателно постановление, крайният резултат е отменителен и поради това намирам решението за правилно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: