ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 26.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1451 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         Жалбоподателя И.Г.М. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Д. с представено по делото пълномощно.

         Ответникът – началник на Първо районно управление на ОД МВР Бургас - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         Явява се представител на Бургаска окръжна прокуратура и прави искане за встъпване в производството.

         Съдът, по направеното искане, на основание чл. 16, ал. 1 , т. 3 от АПК,

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

         КОНСТИТУИРА като страна в производството Бургаска окръжна прокуратура.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на И.Г.М. *** против Решение рег. № 431р-7106/01.07.2016 г. на началника на Първо районно управление при ОД МВР - гр. Бургас, с което на жалбоподателя е отнето разрешението за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл.170 АПК.

 

Адв. Д.: Поддържам жалбата срещу процесното решение. Представям Служебна бележка № 225/21.10.2016 г., издадена от управителя на АБ „Солюшън Секюрити” ООД, където работи моят клиент и Трудов договор № 318 от 14.09.2016 г., от който е видно, че става въпрос за охранителна фирма. Жалбоподателят работеше към „Аркус”, но към настоящия момент е сменил местоработата си.

Водим двама свидетели за разпит. С първия свидетел ще доказваме какъв е характера на работата на моя доверител към настоящия момент, както и естеството й и какви са взаимоотношенията, каквито могат да възникнат по време на работа и след работа. С втория свидетел ще доказвам, че жалбоподателят е бил дългогодишен служител на МВР.

 

ПРОКУРОРЪТ: Оспорваното решение е във връзка с отпадане на основанието на чл. 58, ал. 1 т.10 от ЗОБВВПИ. Разпит на поискания първи свидетел е ирелевантно доказателствено средство, предвид оспореното решение с дата 01.07.2016 г. и представените доказателства – служебна бележка и от 21.10.2016 г. и трудов договор от 14.09.2016 г. За разпит на другия свидетел - предоставям на съда. Да се приемат доказателствата.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водените свидетели.

УСТАНОВЯВА самоличността на свидетелите, както следва:

 

Г.П.Б. на ** години, с ЕГН: **********, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, семеен, зет на жалбоподателя.

 

Х.А.П. на ** години,  с ЕГН: **********, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, семеен, колега на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетелите за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

 

Свидетелят Г.П.Б. обещава да говори истината.

Свидетелят Х.А.П. обещава да говори истината.

 

В залата остава свидетелят Х.А.П.

 

Адв. Д.: От кога се познавате с жалбоподателя, какъв е характера и естеството на работата? След работно време възникват ли конфликтни взаимоотношения?

 

СВИДЕТЕЛЯТ ПЕНЕВ: Колега съм на жалбоподателя. Познаваме се от 1987 г. Заедно започнахме работа като служители в полицията. Заедно сме служили на различни длъжности. След пенсионирането се събрахме и работим в една и съща охранителна фирма. Аз като бивш инспектор по КОС съм виждал най-различни казуси, още като служител при издаването на заповеди. Сега тези заповеди са решения на началниците на районните управления. Такива решения за изземване на оръжието на служители на МВР, без мотивация, не бях виждал. Едно време като служители на МВР получавахме разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие за самоохрана и самоотбрана. Имаше в закона § 7, който ни даваше право да придобием късо огнестрелно оръжие, без да се мотивираме и без да подаваме нужните документи по чл. 41 за ФЛ, а за бивши служители на МВР по чл. 47. Тогава ние получавахме оръжията без да се мотивираме и аз се учудвам като се издаваха решенията за отменяне на разрешението, на базата на каква мотивация полицията ги отнема. Аз прехвърлих своето оръжие на сина си, който е полицай. Колегата нямаше такава възможност. Сега работим като организатори по охрана в охранителна фирма. Тогава се взеха оръжията тенденционно на работещите в три охранителни фирми. Работата ни е динамична. В тази фирма в минало време е имало отправени заплахи от конкурентни фирми, палежи на автомобили. Рискова ни е професията. На пазара има конкурентни фирми. Неправилно ни бяха отнети огнестрелните оръжия. Отнеха ни една възможност за самоотбрана.

В работно време ние си имаме фирмено служебно оръжие, което при нужда използваме. Имаме сключени договори с колеги и фирми, които охраняваме. Извън работно време, когато не сме на работа, можем да се самоохраняваме с личното си оръжие. Подписали сме декларация, че нямаме право да ползваме лично оръжие в работно време, което изпълняваме.

 

ПРОКУРОРЪТ: От кога  жалбоподателят изпълнява тази длъжност?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  С колегата М. сме от около месец и половина заедно, тъй като той беше в „Аркус” - сходна охранителна фирма. От месец и половина работим съвместно в настоящата фирма.

 

ПРОКУРОРЪТ: Знаете ли след пенсионирането си колегата Ви да е бил застрашен от нещо и от някого?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Не мога да кажа.

 

 

 

 

В залата влиза свидетелят Г.П.Б.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Зет съм на жалбоподателя. Желая да свидетелствам. Работя като полицейски инспектор в МВР.

 

Адв. Д.: Какво Ви е известно за времето, когато жалбоподателят е бил служител в МВР?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Познавам жалбоподателя от 35 години. Работихме в МВР. Той работеше в „Масови безредици”, след това в СОТ, след това в „Криминална полиция” и преди пенсиониране в службата на тила на МВР.

 

Адв. Д.: С какви лица е имал работа?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Само с криминалния контингент като всички служители на МВР. Основните задължения са пресичане на престъпността.

 

Адв. Д.: Споделял ли Ви е да има притеснения от взаимоотношения с такива лица?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Всички служители имат притеснение. Всеки един момент не се знае кой как ще те погледне, защото сме задържали много лица, защото нарушаваме тяхната свобода и ни се заканват. Всеки служител има притеснение от контингента.

 

Адв. Д.: Знаете ли за какво се води това дело и споделял ли Ви е дали му е необходимо лично оръжие?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да зная. Той беше придобил по време на служба лично оръжие и му го отнеха по незнайни причини. Всеки служител има нужда от такова лично оръжие. През почивните и празничните дни сме нормални граждани и не знаеш какво ще ти изскочи и кой ще те види. Всеки служител си ходи с личното оръжие. Когато приключи работния ден, оставяш служебното и вземаш личното оръжие и се прибираш.

 

ПРОКУРОРЪТ: Личното оръжие създава ли Ви сигурност.

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Разбира се.

 

ПРОКУРОРЪТ: Знаете ли срещу жалбоподателя да има отправени конкретни заплахи или всички служители се чувстват застрашени?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Всички се чувстваме застрашени.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Самите служители, които ни взеха оръжието, ни казаха, че има спусната лична заповед да им бъде взето оръжието, независимо дали са бивши служители или граждани, поради отпаднала необходимост. Бях длъжен да се подчиня.

 

Съдът намира, с оглед изясняване предмета на спора, да задължи още веднъж началника на Първо районно управление на МВР - гр. Бургас да представи надлежно заверена цялата административна преписка по издаването на жалбоподателя на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие, поради което и по доказателствата

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства и тези представени в днешното съдебно заседание, а именно: Служебна бележка вх. № 225/21.10.2016 г. за местоработата на жалбоподателя и Трудов договор № 318/14.09.2016 г. на жалбоподателя.

ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание доказателствата.

ЗАДЪЛЖАВА началника на Първо районно управление на МВР - Бургас да представи цялата, надлежно заверена преписка по издаване Разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие на И.Г.М., в 7-дневен срок от уведомяването.

При повторно неизпълнение на указанията на съда, за което веднъж е уведомен на 21.09.2016 г., на началника на Първо районно управление на  МВР – Бургас, ще бъде наложена глоба от 100,00 лева до 1200,00 лева  на основание чл. 91, ал.2 ГПК.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.12.2016 година от 11,00  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: