ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 12.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1442 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.М., редовно уведомен, се явява лично и с адв.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 273 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 274 от делото.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.И.: Поддържам жалбата. Други доказателства няма да сочим. По делото са постъпили изисканите в предходно съдебно заседание писмени доказателства и освен тях, други няма да ангажираме.

 

Юрисконсулт Т.: Няма да соча други доказателства. Представеният ревизионен акт на К.К., който беше допълнително изискан от съда, е обжалван и влязъл в сила, което е видно от отбелязването в съпроводителното ни писмо.

        

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводителната молба, находяща се на лист 277 от делото.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.И.: Поддържам изцяло жалбата. В нея са изложени съображения, които изцяло подкрепят нашата теза.

Искам да изостря вниманието Ви само в няколко насоки.

Става въпрос за едни 200 хиляди лева. Тези 200 хиляди лева никъде ги няма в правния мир. Те стоят в един договор, в който пише, че са били дадени въз основа на друг договор, който също казва, че ги е дал и съществува един реален факт, че е теглен един заем и някаква такава сума, която реално е била изтеглена. Оттук се правят констатации, че са придобити 200 хиляди лева по един неправомерен начин и те не могат да бъдат доказани. Тези 200 хиляди лева не съществуват никъде, тях ги няма. Дали е била услуга или не размяната на документация, това няма значение. В случая има значение, че няма такива данни, с които да е установено, че такава сума той е придобил по такъв начин. Ако има такава сума, тя е придобита документално, по начин, по който е доказано, че е теглил заем.

 Мисля, че при тази обстановка не трябва да има друго решение освен отмяна на ревизионния акт.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорваме жалбата. Всички доводи в нея са неоснователни и тя е необоснована. До този момент чухме две тези: Едната, че заем никога не е бил даден, както беше казано в предходно съдебно заседание, а другата, че ако е бил даден, то средствата са онези, които са придобити чрез банков заем. Всички събрани доказателства по делото сочат, че паричният заем няма за произход средствата получени години по-рано от Гергана Маринова чрез банков заем, който се сочи като техен източник. Доводи в тази насока са изложени подробно в решението на директора на ОДОП-гр.Бургас, с което оспорваният ревизионен акт е частично потвърден.

 

Относно допълнително представените доказателства, тъй като тяхното изискване беше свързано с една от тезите развити от жалбоподателя, същите наистина са неотносими към предмета на делото, тъй като се оказа, че ревизията на физическото лице К.К.  приключила с изискания и представен по преписката ревизионен акт, обхваща период извън разглеждания по настоящото административно дело. Т.е., в издадения ревизионен акт на Кънев по никакъв начин не се обсъжда даден и получен заем от жалбоподателя.

Моля да ни присъдите разноските по делото в размер на 1223 лева.

 

Реплика на адв.И.: Такъв заем по принцип не е даван. Такива пари не съществуват.

Моля да ни се присъдят разноските по делото.

 

Съдът ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.11часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: