ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 27.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и седми октомври              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1442 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.М., редовно уведомен, се явява лично и с адв.И., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

                  

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.И.: Поддържам жалбата. Моля да бъде задължена ответната страна да представи ревизионния акт на К.П.К. – страната по договора, въз основа на който са извършени всички операции с процесната сума. Заявявам (тъй като бях адвокат на К.К.), че тази сумата от 200 хиляди лева от данъчните власти приеха, че тази сума не съществува и договорът е фиктивен. Не можем да приемем, че в ревизионното производство на едно лице сумата съществува, а в другото производство - не съществува, поради което моля да ги задължите да приложат ревизионния акт.

 

         Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете писмените доказателства в преписката.

         По отношение направеното доказателствено искане, възразявам. Предметът на спора изобщо не касае дали тази сума е дадена или не. Господинът е декларирал, че е предоставил такъв заем на К.К.. Предметът касае произхода на парите, а не тяхното реално предоставяне. Ние не спорим за това, което жалбоподателят твърди, че е дал парите на този човек. В този смисъл е неотносимо приобщаването на ревизионния акт на К.К. като писмено доказателство по делото.

 

         Адв.И.: Не може да се приеме, че в единия случай  на ревизия сумата съществува, а в другия случай на ревизия на друго лице, че не съществува. Направено е писмено изявление, прието е, че такива пари не са дадени, просто той ги е нямал.

 

         Юрисконсулт Т.: По така заявеното днес излиза, че господинът е декларирал неверни данни в декларацията си.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото събраните в хода на проведеното спрямо жалбоподателя в хода на ревизионното производство писмени доказателства, послужили за издаването на процесния ревизионен акт.

 

Доказателственото искане на адв.И. за събиране на допълнителни доказателства, представляващи издаден ревизионен акт спрямо лицето К.П.К., съдът намира за основателно доколкото посредством това доказателство биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което съдът намира за необходимо то да бъде събрано като доказателство по делото, а относно неговата относимост към процеса, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото съставен ревизионен акт на лицето К.П.К. с отбелязване дали този ревизионен акт е влязъл в сила, както и да се приложи също така и съставеният към него ревизионен доклад.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12.01.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: