ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети декември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 1435 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.09 часа се явиха:

 

Ищецът Ц.Г.И. се явява лично и с адвокати Р. и А., надлежно упълномощени.

За ответника- Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на Правосъдието не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Костова

Явяват се свидетелите П.Н.М. и Г.Д.О., като последният е доведен от ОД „Охрана“.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от процесуалния представител на ответника с приложено към нея заверено копие от дневник за проверка и предписание на здравните инспектори, с препис за ищеца, съобразно указанията, дадени в предходното съдебно заседание.

 

Сне се самоличността на свидетелите както следва:

Г.Д.О., ЕГН **********, българин, български гражданин, осъждан, без родство с ищеца. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

П. Н. М., роден на *** г. в гр. Поморие, българин, български гражданин, осъждан, без родство с ищеца. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда, след което отведен от съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛЯТ О.: Не съм осъждан за лъжесвидетелстване. Осъден съм за убийство, на смърт, имам и доживотна присъда. Познавам ищеца Ц.И. ***, бях отговорник на група, колеги бяхме, когато работихме и съкилийници.

СВИДЕТЕЛЯТ О. на въпросите на адвокат А.: Двамата с Ц.И. бяхме в ІV група, когато той изтърпяваше наказанието по предната му присъда- през 2012г. Помня, че лежа двегодишна присъда и през целия период бяхме заедно. Килията беше 4м/4м., квадратна и в нея бяхме 11 човека. Имаше 11 легла, които бяха на три етажа. Нямаше никаква възможност за проветряване. Вентилация никаква, а би трябвало това да се осъществява от прозореца, но той е много малък. Вратата и прозореца не можеха да се отварят пълноценно, прозорецът не се отваряше, тъй като беше запушен от леглата. Относно хигиената- би трябвало ние да си хигиенизираме спалните помещения, но не ни се предоставяше такава възможност, не ни бяха предоставени препарати от администрацията. В спалните помещения и столовата имаше постоянно мишки и хлебарки, в килията имаше мишки, въшки хлебарки. Ищецът беше постоянно нахапан от тях, беше наяден от дървеници, от хлебарки, защото е по-нежен, с по-нежна кожа. Всички в килията пушеха, бяха пушачи и всичко това се диша от нас. Дрехите си перем в банята, просторите са като се опънат въжета от легло до легло и тази влага я дишаме ние, дишаме изпаренията от прането и дима от цигарите. Тоалетната ни беше кофа, по нужда ходим в кофа и като имате предвид колко човека бяха в килията, кофата не стигаше, за един час след като ни затворят вечерта, тя беше пълна. То и през деня е същата работа. Тоалетната на етажа е с 2 дупки на 180 човека, как да стане - чака се ред, а времето е малко. През тъмната част ние сме заключени в килиите, никой не те отваря, ако имаш нужда. Тези кофи ги изхвърлят дежурните, даваме им цигари и те ги изхвърлят. Отоплението е по един час сутрин, колкото и да е студено, а е имало температури от минус 14, минус 15 градуса. Банята ставаше във вторник и четвъртък. В кофи слагахме вода да се загрее и така се къпехме. Душове никога не са слагали от администрацията. Има стари, от много години, но са строшени и не са ги сменяли. На ищецът, понеже беше за първи път в затвора, му беше тежки. Той работеше, и беше потресен и му ставаше още по-тежко, когато не можеше да се изкъпе след работа, това е много неприятно.

Прокурор КОСТОВА: Нямам въпроси към ищеца.

 

Съдът въведе свидетеля П.М. в съдебната зала.

Свидетелят М.: Познавам ищеца Ц., запознахме се в затвора. Аз бях осъден за кражба. Не съм осъждан за лъжесвидетелстване. С Ц.И. бяхме в една килия. Имаме приятелски взаимоотношения с него.

Свидетелят М. на въпросите на адвокат Р.: Условията в затвора са много тежки, всички ги знаят кофите и няма да го повтарям. В килията бяхме 10 човека, в килия, която е за 4-ма човека и въздухът не стига. След 8 ч. вечерта ни заключват. Нямаме течаща вода, няма тоалетна и ползваме кофи. Отделно прането на всички се простира в килията, то се вмирисва и става още по-лошо. Имахме два случая на туберкулоза в килията. Това се отнася за периода от 07.08.2015г. до 09.12.2016г. Ищецът Ц.И. претърпя злополука, имаше счупена ръка. Не знам как е станало, аз го видях, когато се прибра от работа. Каза, че някаква бормашина го усукала и имаше сериозно счупване на ръката. Не мога да ви кажа точно кога беше станало това. Когато се прибра, помощта, която му оказаха е, че бяха го закарали до спешното, направили са му рентгенова снимка и му сложили една шина. Върнаха го в затвора, а той си беше инвалид. Лежеше само по гръб, ръката му стоеше в едно положение, изпитваше ужасна болка, нямаше достъп до обезболяващи лекарства и медицинска служба. За лечението му единственото, което му даваха беше парацетамол и аналгин, това е, което дават на всички. Това нещо продължи 10 дена след счупването на ръката му и след това го изкараха и за операция.

Прокурор КОСТОВА: Нямам въпроси към свидетеля.

 

СЪДЪТ намира представеното от процесуалния представител на ответника копие от дневник за проверка и предписание на здравните инспектори за относимо към предмета на спора и счита, че същото следва да бъде приобщено към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА дневник за проверка и предписание на здравните инспектори в затвора Бургас.

 

Адвокат А.: Няма да сочим други доказателства

Адвокат Р.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор КОСТОВА: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адвокат А.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да уважите исканите претенции предвид събраните по делото доказателства, включително и от публикувания в официалната страница на Министерството на правосъдието Доклад до българското правителство при визитата в България, извършена от Европейския комитет за превенция на изтезанията и нехуманното и деградиращо отношения или наказания, от които се установява, че е налице незаконосъобразно бездействие от страна на служителите на ответника, които не са изпълнили задължението да осигурят на ищеца условия, които да са съобразени с уважение към човешкото му достойнство, което е в разрез с чл. 3 от ЕКПЧ. Считам и че са налице кумулативните предпоставки на ЗОДОВ – неимуществени вреди претърпени от ищеца в резултат на лошите условия в затвора Бургас. Същият е преживял стрес, изпадал е в депресивни състояния, като между вредите е налице и причинно следствена връзка от бездействието на служителите на затвора Бургас.

Адвокат Р.: Поддържам казаното от адвокат А..

Прокурор КОСТОВА: Уважаема госпожо съдия, в настоящото производство не се събраха доказателства за претърпени неимуществени вреди за посочени периоди вследствие на лошите хигиенни условия и липсата на медицинско обслужване и пряка последица от действието и бездействието на служители на главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ за лишения от свобода Ц.И.. Твърденията на разпитаните в днешното съдебно заседание свидетели са изцяло за липса на чист въздух и снабдяване с препарати за хигиена, които не отговарят на истината. Относно трудовата злополука са налице доказателства, че спрямо ищецът са предприети мерки и същият е хоспитализиран от 18 до 21 април 2016г. в МБАЛ „Лайф хоспитал“ ЕООД, от където е изписан без утежнено състояние, поради което и следва да оставите без уважение исковата молба.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: