ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1434 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.23 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хармонт“ ЕООД се явява управителят Н.Х..

За ответника- Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ не се явява представител.

 

Управителят Х.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпили от ответника с писмо изх.№ 11-00-107/03.08.2017г. писмени доказателства, съобразно дадените в предходно съдебно заседание указания.

 

Управителят Х.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед № РД-16-89/31.01.2017г. на министъра на икономиката.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Управителят Х.: Поддържам това, което и предния път го казах. Смятам, че сме изрядни през целият период докато проектът вървеше. За всяко едно действие беше уведомен органа. В случая конкретно всяко едно действие се одобрява, така че не виждам причина да се иска тази финансова корекция, при условие, че три години след приключване на проекта, ние сме проверявани и изведнъж се явява една финансова корекция. За мен това е необяснимо и моля съдът да прецени доказателствата и да се произнесе като отмени наложената финансова корекция с писмо изх.№ 26-Х-35/02.02.2017г. издадено от главен директор на Главна дирекция „ЕФК“.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: