ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1433 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главен архитект на Община Приморско, редовно призован, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 5785/07.06.2017 г., подписано от Кмета на община Приморско, по делото е постъпило писмо с изх. № 68-А-125/25.08.2014 г., ведно с приложени към него документи.

По делото е постъпило възражение от „Атлиман клуб“ ЕООД с вх. №6028/13.06.2017 г. за прекомерност на претендираното от ответника адвокатско възнаграждение и моли същото да бъде съобразено с предвиденото в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения за защита по административни дела.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените доказателства.

Намирам възражението на жалбоподателя за неоснователно.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с придружително писмо вх. № 5785/07.06.2017г. и предвид липсата на други доказателствени искания, да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с придружително писмо вх. № 5785/07.06.2017г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, поддържам становището, което съм дал в предходно съдебно заседание, както по доказателствата, така и по същество и направените искания в нея, включително тези за присъждане на разноски.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: