ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети и пети април                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1419 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Г.В., редовно призован,  не се явява. За него се явява адв. Т., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник Сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА, че с отменително Определение № 2549/28.02.2017 г., постановено по административно дело № 13178 от 2016 г. на Върховен административен съд е отменено Определение № 1775 от 19.10.2016 г., постановено по административно дело № 1419 по описа на Административен съд - Бургас за 2016 г. и делото е върнато на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия и постановяване на съдебен акт по съществото на спора.

 

Адв. Т.: Доколкото се запознах първоначално с материалите, които са изискани и представени от ОД на МВР гр. Бургас се установи, че както по административната преписка, така и по материалите в делото липсва представения от доверителя ми договор, с който е придобил право на собственост върху въпросното МПС от италианската гражданка.

Доверителят ми твърди, че е предал оригинала му на органа, за което не е бил съставен документ от служителите на кат гр. Бургас и съответно същият не се намира в административната преписка. Административният орган или го е загубил, или поради небрежност го е прикрепил по друга преписка. Административното производство е с давност повече от една година, в който период многократно са представяни и приемани множество документи, включително въпросния договор. Във връзка с въпросната кореспонденция по повод установяване на евентуална извършена манипулация по рамата и двигателя на автомобила, доколкото е следвало да се установи по несъмнен начин идентификационния номер на автомобила са представени множество доказателства. Въпросният договор може да е отделен и при материалите, които са отишли до Прокуратурата по повод дали е извършено нарушение.

В тази връзка имам едно доказателствено искане да ни бъде предоставена възможност да представим въпросния договор, тъй като екземпляра-оригинал, който е съхранявал доверителя ми, е бил представен на административния орган с първоначалното заявление и поради това доверителят ми е направил опит да издири втория екземпляр. Очакваме да пристигне екземпляра на праводателката от Италия с превод, за да го представим на съда. Моля да ми бъде предоставен срок, в който срок да можем да го представим по делото. Аз лично съм проверил в кат гр. Бургас, но установих, че там този договор не се съхранява.

 

Съдът с оглед формулираното от адв. Т. доказателствено искане намира същото за допустимо и основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Представя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да ангажира допълнителни писмени доказателства, в това число и твърдения от него договор за покупко-продажба на въпросния автомобил.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.05.2017 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: