ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На петнадесети ноември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1417 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.У. (T. U.), редовно призован

Ответникът – в.п.д. началник ГПУ Царево, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Явява се преводачът Д.М.М., редовно призован.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба против заповед № УРИ 4432 ПАМ -167/25.05.2016г. на в.п.д. началник ГПУ Царево при МВР за принудително настаняване на чужденец в Специален дом за временно настаняване на чужденци при Дирекция „Миграция”.

ДОКЛАДВА постъпили от ответника писмени доказателства, представляващи част от административната преписка, съгласно указанията на съда.

 

Съдът констатира, че сред представените от ответника допълнително писмени доказателства не е няма доказателство за компетентността на органа, издал обжалваната заповед.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, както следва: декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството, заповед относно принудително отвеждане на чужденец до границата на Република България № УРИ-4432-ПАМ-166/22.05.2016г., заповед за задържано лице № 4432зз-90/25.05.2016г., заповед за принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци към дирекция „Миграция“ № УРИ-4432-ПАМ-167/25.05.2016г. на ВПД Началник ГПУ Царево, както и представените с писмо УРИ 536400-19310/14.11.2016г., както и представените с писмо вх.№ 10462/14.11.16г.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от днес да представи по делото доказателство за компетентността на органа, издал обжалваната заповед.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение в срок на разпореждането на съда за представяне на доказателства, на основание чл.91, ал.1, във вр. чл.89, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът ще му наложи глоба, която е от 50лв. до 300лв.

 

Съдът освободи явилият се преводач поради неявяването на жалбоподателя.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2016г. от 10.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение на ответника по факс, телефон и e-mail с вменените му от съда задължения.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: