ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1407 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Интерхотел България” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Интерхотел България” ЕООД против Акт за прихващане или възстановяване № 1300091 от 11.02.2013година на главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№6231/24.06.2013година от жалбоподателят, в което заявява, че не възразява да се даде ход на делото, да се приемат представените доказателства и че няма да сочи други доказателства. Прави искане да се отмени обжалвания Акт за прихващане или възстановяване като неправилен и незаконосъобразен и присъдят направените от дружеството разноски, включително и  за държавна такса в размер на 50лева.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата приложени към административната преписка. Нямам доказателствени искания и действително въпросът е правен.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана като съобразите мотивите изложени в решението на директора на ОДОП.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: