ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети септември                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1406 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:50  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат  К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ К.О. при ГММ в ЗУЖ Бургас- К. Б., редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Н.С.Д. против Заповед за задържане №431 33-309/12.07.2015година на к.о. при ГММ в ЗУЖ Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Поддържаме жалбата. След извършена справка по делото, установих че административната преписка все още не изпратена и моля да бъде изискана повторно, като след нейното постъпване, моля да бъде допуснат до разпит един свидетел при режим на довеждане.

Други доказателства няма да сочим към момента.

 

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства към момента.

Съдът констатира, че въпреки разпореждане  от 28.07.2015 година ОД на МВР Бургас не е изпратил заверено копие на цялата административна преписка с четливо копие на оспорваната заповед, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА повторно ОД на МВР-Бургас и ответника в 3-дневен срок от получаване на съобщението да представят заверен препис на цялата административна преписка с четливо копие на оспорваната заповед.

 

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на указанията в срок ще му бъде наложена  глоба по чл.89, т.2 от ГПК в размерите на чл.91, ал.1 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

За събиране на доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.09.2015година от 14.00часа, за която дата и час страните са уведомени от днес.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение с дадените указания до ОД на МВР-Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:00часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: