ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети юли                                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1403 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Р.Л. се явява лично и с адвокат Т., с пълномощно по делото.

Ответникът С.Г.Д.- командир на отделение в група ООР (охрана на обществения ред), сектор „Охранителна полиция“ в РУ Несебър се явява лично.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Р.Л., гражданин на република Литва, с ЛНЧ **********, против заповед за задържане рег.№ 115/29.04.2017г. издадена от С.Г.Д.на длъжност командир на отделение в РУ Несебър, с която е задържана жалбоподателката за срок до 24 часа в помещение за временно задържане на РУ Несебър.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, изложени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Т.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели. Те ще установяват обстоятелството дали жалбоподателката е препятствала длъжностните лица и дали има данни за извършено престъпление. Свидетелите са присъствали на мястото, в момента, в който преди е станал инцидента и лицата могат да предоставят информация. Ще установяват едни и същи обстоятелства. Моля да приемете следните писмени доказателства, които са във връзка с качеството на Р.- договор за наем на недвижим имот, уверение от община Несебър относно посочването на Р.Л. като председател на управителния съвет на сграда, както и протокол относно избор на председател на управителния съвет на етажната собственост в сграда в комплекс „Авалон“.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Първо искам това доказателство, което се представи в днешното съдебно заседание, да не се взема под внимание, защото няма общо с въпросната жалба. Тук става въпрос за самата заповед за задържане. Какво неясно има в заповедта, като в заповедта изрично е написано по кой член от Наказателния кодекс е задържано лицето, записано е чл. 323 от НК- самоуправство, другият е чл.270- който съзнателно, противозаконно пречи на орган на властта да изпълни задълженията си. Въпросното помещение не е тяхна собственост. В момента вървят дела, госпожата със сина си през ден са в районното управление в Несебър. Аз не казвам, че собствеността е тяхна или че е на другата страна. Докато не се произнесе съдът, не е ясно кой е собственикът. Когато отидохме там, синът и разбиваше вратата. Това е метална врата на помещението за ел.табла. Там има поставена табела „Високо напрежение- опасно за живота“ и влизането става само от компетентни лица. Барабаш ми отговори „Аз и в тоалетната имам такава табелка и това не значи, че не може да пикая вътре“. Беше му разпоредено два или три пъти да преустанови всякакви дейности по разбиването, но същият отказа, каза, че това е негова собственост и ще прави каквото си иска, след което се обърна, държейки ключ и отвертка, и тръгна срещу нас. Колегата Калчев му отне отвертката за наша безопасност. Аз му разпоредих да даде документ за самоличност, той каза „Колко пъти ще ги гледате тези документи“, отказа да си даде документа за самоличност, паспорта, за което му казах, че ще бъде задържан и го отведохме в патрулния автомобил. Качихме го в колата. В момента, в който тръгнах да затварям вратата, майка му, която е на 70 години, ме блъсна и незнам как на тези години, толкова бързо, седна вътре в колата. Това стана вътре в комплекса, а колата бе спряна до портала отвън, на около 40 метра. Аз водех Барабаш, а колегата вървеше с Р.. Тя е съучастник в самоуправството. Тя му държеше инструментите, подаваше му къртачите и чуковете. И след като и тя се качи в колата, тръгнахме към районното управление. Барабаш започна да буйства, удари колегата. Аз се обърнах и казах, че ще отидем в Районното да уточним случая и тогава тя се развика „Хора бият ме“ и посегна и ми одра лицето. Оказана ми беше помощ, имам и медицинско свидетелство от съдебна медицина, както и рани за цял живот. Това е и основанието за задържането- чл.131 от НК за причиняване на лека телесна повреда. Само аз съм ходил в комплекса 2-3 пъти по техен сигнал. Имат апартаменти, уж таблото е негова собственост и си прави каквото си иска, а няма ключ за там. Не знам на кой е собственост, знам, че има дела, постоянно са при началника на районното.

 

Съдът намира приложените към жалбата и в административната преписка, както и представените в днешното съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателката писмени доказателства, за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Искането за допускане на гласни доказателства е частично основателно, доколкото посочените от жалбоподателя двама свидетели ще установят едни и същи обстоятелства. С оглед на това, на осн. чл.159, ал.2 от ГПК, във вр. с 144 от АПК, следва да бъде допуснат само един от тях. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата ив административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя договор за наем на недвижим имот, протокол относно избор на представител на управителен съвет на етажна собственост от 01.12.2016г., уверение от 12.06.2017г. от зам.- кмет на община Несебър.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателката, като отхвърля искането за допускане до разпит на втори свидетел за установяване на същите обстоятелства.

 

Адвокат Т.: Водим допуснатия до разпит свидетел, както и водим и преводач, тъй като свидетелят не владее български език.

 

Сне се самоличността на преводача, както следва

Г.И.Д.-Т., родена на ***г. в гр. Бургас, българка, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290, ал.2 от НК за съзнателно даване на неверен превод. Обещава да даде верен превод пред съда.

Сне се самоличността на свидетеля, както следва

Г.Н.О., роден на *** г., гражданин на Руската федерация, без родство със страните, неосъждан. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290, ал. 1 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят О. на въпросите на адвокат Т.: Познавам жалбоподателката Р.Л., в приятелски отношения сме. На 29-то число, на 29.04.2017г., ние дойдохме от Сливен, някъде към 22.00 часа. А.Б.искаше да отвори помещението, което той е наел. То не се отваряше. За помещението той има договор с етажната собственост, на която Р. е председател. Докато отваряше вратата на помещението, пристигнаха полицаи, които казаха, че не трябва да отваря вратата и да прекрати всякакви действия. Вратата той отваряше със своя ключ. Вратата не се отвори. Опита със сила, дърпаше дръжката, може да се е изкривила вратата. Имаше инструменти в себе си, имаше пакет, комплект инструменти, но не ми е известно какво има в комплекта. Не бях точно до него. Стоях по-надалеч, той беше до вратата, а аз по-далеч. Р. стоеше заедно с нас. Когато дойдоха полицаите, казаха на А. да прекрати тези действия и той ги прекрати, после те му казаха, „идваш с нас в участъка, ще напишеш заявление“. Когато А. вече се оказа в полицейската кола, и Р. като видя, че полицията извършва незаконосъобразни действия, сама седна и се качи в колата. Когато тя, Р., се качи в колата, полицаят, който стоеше отпред до шофьора се обърна към тях и след няколко секунди вратата на колата се отвори и Р. крещеше, че ги бият. Аз слушах виковете и видях, че полицая е обърнат към тях. Веднага след виковете, полицаят от първата седалка слезе и затвори вратата, която Р. отвори. Никаква съпротива не е оказвала. Не е носила никакви инструменти. И на 28 април идваха полицаи. Тази група, която дойде на 29 април, беше и на 28 април.

Съдът освободи свидетеля и преводача от съдебната зала.

 

СЪДЪТ констатира, че в преписката не са приложени посочените от ответника доказателства- съдебно медицинско удостоверение и протокол от спешна помощ. Същите са от съществено значение за изясняване на делото, доколкото са относими по едно от основанията за задържането. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства относно посоченото в заповедта основание за задържане- причиняване на телесна повреда.

 

ОТВЕТНИКЪТ- Искам да заявя, че в момента има и друго дело към жалбоподателката за нападение на полицейски служител, като доказателствата са предадени на нашия дознател. Аз ги имам тези доказателства и мога да ги представя по настоящото дело, ако ми предоставите такава възможност.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави възможност на ответника да представи посочените доказателства, поради което следва да се насрочи друго заседание. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.07.2017г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: