ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 25.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и  пети ноември              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1397 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя Н.Г.С. - редовно призована, се явява адв. Г..

         За ответника Началник СГКК Бургас - редовно призован, представител не се явява.

         За заинтересованата страна „Интер Травел” ЕООД - редовно призована, не се явява представител.

         Явява се вещо лице инж.Д.С..

 

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                  

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

 Д.С.С. ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Г. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: По първи въпрос, дали сте в дясно схема на самостоятелните обекти на партерния етаж - това схемите на обектите преди изменението от 2011 г. ли са?

 

         ОТГОВОР:  Това е схема на разположение на обектите отпреди изменението на КК – това е разположението, действало между 2009 г. и 2011 г.

 

         ВЪПРОС: При това действие, отразен ли е самостоятелния обект на доверителката ми и държавата, респективно в този период 2009-2011г.?

 

         ОТГОВОР:  Отразени са самостоятелните обекти – 1.1 е собственост на жалбоподателя, а 1.2 е самостоятелния обект – собственост на държавата.

 

         ВЪПРОС: Посочили сте, че е променена конфигурацията на сградите през 2011г., на какво основание е извършено това?

 

         ОТГОВОР: Конструкцията е променена без да се представят специални архитектурни чертежи. Според мен оторизираното лице, направило промяната на КК, е решило, че тези две сгради имат тази конфигурация, защото на место е направило оглед и е преценило на место без да е имало документи за това.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА : В момента действителното фактическо положение на място при огледа, съответства ли на преценката на този неизвестен специалист, извършил изменението?

 

         ОТГОВОР:  Сегашното отразяване на сградите е по-логично от предходното, защото има самостоятелен обект, който ако беше в старото отразяване на сградите, щеше да има самостоятелен обект, който да попада в двете сгради.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Позволете да се приближа, за да обясня по представената експертиза.

 

         Вещото лице се приближава към съда и показва схемите на л.78 от делото.

 

         Вещото лице показва на съда лява схема на л.78. Вещото лице показва участък от сграда с условно обозначение 01 и обект с условно обозначение 02.

 

         След промяната 01 и 02 стават 03 и 04 / вещото лице показва л.79 от делото най-горната скица в ляво/. Това е трансформацията на сградите, като в сграда 04 се нанасят два самостоятелни обекти 4.1 и 4.2 /вещото лице показва л.79 от делото, схема горе в дясно/, като на место тези обекти 4.1 и 4.2 съответстват на извършената промяна/, предвид разпределението на обекти 4.1 и 4.2 твърдя, че разпределението с условно обозначение 03 – 04 е по-логичното.

 

         Продължават въпросите на на адв. Г. към вещото лице:

 

         ВЪПРОС: На самите сгради виждат ли се външни преградни зидове, за да се разбере колко сгради има на място?

 

         ОТГОВОР:  По-скоро е една сграда с няколко самостоятелни обекта.

 

         ВЪПРОС: Могат ли да се разграничат външни зидове на двете сгради, така както са заснети?

 

ОТГОВОР:  Външни зидове могат, не могат да се разграничат калканни зидове – дали е стена между два самостоятелни обекта или калкан, не могат да се разграничат. Отвън стените са измазани и е невъзможно без да се премахне мазилката да се установи.

 

ВЪПРОС: Влязохте ли в обект 4.1?

 

ОТГОВОР:  Да, като конфигурация отговаря на посоченото в КК.

 

ВЪПРОС: Едно цяло помещение ли е или има пристрояване?

 

ОТГОВОР:  Не обърнах внимание.

 

ВЪПРОС: При отговора на в. 2 сте казали, че самостоятелните обекти са съществували преди изменението. Откъде разбрахте, че са съществували тези обекти?

 

ОТГОВОР: Това заключение съм направила, защото няма представени никакви строителни книжа, нито РЗ и разрешение за експлоатация на преустройство на место, също не си личи някакво скорошно строителство.

 

ВЪПРОС: На въпрос 4 сте обяснили, че в КК площта на самостоятелните обекти се въвежда, съгласно документ за собственост. Първоначално документа за собственост на „Интер Травел”ЕООД е за 26 кв.м., с който е отразена тази промяна в кадастъра и отговаря ли на документа за собственост на дружеството?

 

ОТГОВОР:  Площта на обекта е 55 кв.м. отразен в КК. Има представен документ за собственост с площ 55 кв.м., но не е вписан в КК има вписан документ за собственост за 26 кв.м.

 

ВЪПРОС:  На въпрос 5 давате заключение, че не следва да се променя картата за обект 3.1, защото павилиона за пакетирани стоки не е самостоятелен обект. От къде се вади заключение, че не е самостоятелен обект?

 

ОТГОВОР: Реших, че не е самостоятелен обект – първо, че е прекалено малък; с леки преградни стени; в него се влиза от другото помещение 3.1 и е с един документ за собственост. На стр. 5 от заключението на схемата, павилионът за пакетирани стоки не е отразен. За този павилион входът е през павилиона за дюнери.

 

ВЪПРОС: Има ли вход за павилиона за пакетирани стоки откъм улица „Апостол Карамитев”?

 

ОТГОВОР:  Не съм обърнала внимание.

 

Адв. Г.: Нямам други въпроси.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на инж.С..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 180.00лв. на 25.11.2014г./

 

Адв. Г.: Представям две скици на ПИ от 2010 г. описана като приложение към АДЧС представен по делото, както и схема на самостоятелния обект на държавата, описан в АДЧС № 5126/30.09.2010г..  Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. Представям и доказателство за допълнително извършено заплащане на адвокатско възнаграждение.

        

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА скица № 35307/17.09.2010г. и схема № 35308/17.09.2010г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

 

         Адв. Г.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да уважите жалбата като отмените административния акт като неправилен и незаконосъобразен. В същия не са посочени материалноправни и фактически основания за неговото издаване и за проверка на неговата законосъобразност. Ще представя писмени бележки. Моля да присъдите в полза на моята доверителка съдебно-деловодните разноски по делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: