ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1395 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Зеда тур”ООД, редовно призован, се явява адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия картография и кадастър гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВН България еклектроразпределение”АД, Пловдив, редовно призован, представител не се явява.

 

Явява се вещото лице Д.С..

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице Д.С. на 13.05.2015година, което не в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ П.: Предоставям на съда по изслушването на вещото лице. Нямам доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

Съдът с оглед несвоевременното представяне на заключението на вещото лице, а именно извън срок по чл.199 от ГПК счита че същото не следва да бъде изслушвано в днешното съдебно заседание.

 

Предвид липсата на доказателствени искания в днешно съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.06.2015година от 11,30 часа, за която дата и час жалбоподателя и вещото лице уведомени от днешното съдебно заседание, а ответника и заинтересованата страна по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: