ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Даниела Драгнева

КНАХ   дело    номер  1381   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:46 часа се явиха:

Касаторът –  Директор на Дирекция „Обслужване” при Териториална дирекция на „Национална агенция за приходите” град Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

Ответникът  „Соледонт” ООД с управител Е.М., редовно уведомен, се представлява от адвокат М., с приложено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

        

АДВ. М. – Нямам  възражения по хода на делото.

         ПРОКУРОР С.   – Нямам възражения. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

 

АДВ. М. – Моля да отхвърлите касационната жалба като неоснователна и да потвърдите решението на Бургаския районен съд. Няма да соча други писмени доказателства.

ПРОКУРОР С. – Намирам касационната жалба за процесуално допустима за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК, няма да бъдат ангажирани по делото 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ М. – Както посочих по-горе в протокола, моля да отхвърлите касационната жалба като неоснователна и да потвърдите решението на Районния съд като правилно и законосъобразно.

Ще Ви моля да ми дадете срок в който да представя аргументите си в писмена защита.

 

ПРОКУРОР С. – Считам, че касационната жалба е основателна и считам, че следва да бъде уважена. Считам, че в наказателното постановление е допусната техническа грешка в името на фирмата-нарушител, като това се изразява в разместване на някои букви от името, като Булстата, управителят и седалището на фирмата са съвсем точни. В акта и констативния протокол са изписани точно, както и всички други обстоятелства са посочени точно - времето и място на извършване на нарушението и др. Считам, че се касае за техническа грешка, което не е съществено процесуално нарушение, поради което считам, че решението на първата инстанция следва да бъде отменено, а наказателното постановление да бъде потвърдено.

 

Съдът ДАВА възможност на процесуалния представителна касатора в 7 дневен срок, считано от днес, да представи писмени бележки.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: