ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 12.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1379 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Г.М., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО П.И.И. – инспектор във Второ районно управление Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат като доказателства по делото представените от нас документи. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.: Да се отхвърли жалбата. Считам, че законосъобразно е задържан жалбоподателят, още повече, че след задържането по отношение на това лице е била взета и постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: