ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Даниела Драгнева

КНАХ   дело    номер  1376   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:44 часа се явиха:

Касаторът –  Н.М.М., редовно уведомен, не се явява.

Ответникът   Директор на Регионална дирекция по горите град Бургас, редовно уведомен, не се представлява в процеса.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

        

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище, вх. № 8289/17.09.2015г. от адв. С.З.З., процесуален представител на  касатора Н.М.М., видно от което заявява, че поддържа касационната жалба, няма искания по доказателствата, като моли жалбата да бъде уважена.

 

         ПРОКУРОР С. – Считам, че не са налице процесуални пречки по хода на делото. Моля да се даде ход.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

        

ПРОКУРОР С. – Намирам касационната жалба за процесуално допустима и като такава следва да бъде допусната за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК, няма да бъдат ангажирани по делото 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

ПРОКУРОР С. – Уважаеми съдии, считам, че касационната жалба е неоснователна, а решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и моля да го оставите в сила. Съдът е изтъкнал подробни мотиви, като правилно е посочил, че няма допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до отмяната на наказателното постановление. Считам, че съдът правилно е игнорирал показанията на св. М., тъй като същият не е свидетел–очевидец при установяване на административното нарушение, а е свидетел на факти и обстоятелства, които са му били съобщени от санкционираното лице.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11: 46 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: