ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  седми ноември                                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1372 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Е.А.- редовно  уведомен, се явява лично и с процесуален представител адв.Е.М., с представено пълномощно по делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ  НАЧАЛНИК  група РУ Карнобат  към ОД  МВР    гр.Бургас, редовно  и своевременно призован, не  се явява и не изпраща представител.

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         АДВ.М. - Водим допуснатия  свидетел, който молим да бъде разпитан.

         Съдът сне самоличността на свидетеля, както следва:

Р.Ф. Х.- ЕГН**********, български гражданин, с основно образование, без родство  или особени отношения със страните.

Предупреден  за наказателната отговорност по  чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Въпроса на АДВ.М. -На първи ноември 2015 година,  след полунощ около 01.00 часа возихте ли  се в автомобил БВМ с рег.№.А9624КК?

СВИДЕТЕЛЯТ Х. – Да, аз бях на задната седалка зад шофьора, бяхме  аз, Р.  и И., който беше водач.

Въпроса на АДВ.М. - Кой караше автомобила?

СВИДЕТЕЛЯТ Х. – И. караше,  Р. беше отпред. Не ни е спряла полиция, не съм видял полицейски автомобил. Ние тъкмо бяхме спрели  пред дискотеката, автомобила беше спрян, ние бяхме пред входа- аз и И.  изчаквахме Р.. Той отиде до гората. Минаха се  пет-десет минути  и му правиха проблем, защо  ходи до тоалетна в горичката. Не знам за какво са го проверявали, не съм бил близо да тях за да разбера за какво го проверяват. Те го взеха със тях, не знам в кого бяха ключовете за колата. Документи за колата сигурно са били в колата. Около 01.15 часа не ни е спирала  полиция. По- късно го спряха  И., аз тогава вече не бях с тях. Знам, че са го спрели. Аз знам, че са писали акта на И., същата вечер след дискотеката. Това го научих на следващия ден, след като сме разделили.

ВЪПРОСА НА АДВ.М. –Двигателят беше ли  изключен?

СВИДЕТЕЛЯТ Х. – Да, двигателя беше изключен. Колата беше паркирана  в горичката. Р. не е карал колата, докато бях с тях. Нас не ни е проверявала  полицията. Видях как го проверяват, взеха го с тях в полицейското. На другият ден вече се видяхме  и тогава разбрах, той ни разказа. В момента И. мисля, че е извън България. Знам, че колата  не е на Р..

ВЪПРОСА НА АДВ.М. - На какво отстояние  е била полицейската кола от спряното БМВ?

СВИДЕТЕЛЯТ Х. -  Видях я вече след това, не знам. В движение не са ни спирали.

АДВ.М. -Нямам други  въпроси към свидетеля.

Съдът освободи от  съдебната зала свидетеля Х..

АДВ.М.-Нямам други  искания, да се приключи съдебното дирене.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.М. -  Уважаеми господин съдия, основният спор по делото е дали адресата на заповедта е управлявал на посочената дата час и място посоченото МПС. В тежест  на автора на акта е да докаже това обстоятелство, като една от предпоставките за издаване  на заповедта  по чл.171 от ЗДвП. Считаме, че въпреки указанията не беше проведено доказване  именно на твърдения от тях факт,  че е управлявал МПС-то  и като водач на МПС-то е отказал да  му бъде  извършена проверка  с техническо средство. По казуса е налице едно предположение на административния орган, че именно посеченото лице Р.А. е управлявал посоченото МПС. Въз основа на предположение, принуда с процесната заповед не може да бъде наложена. Още повече, че акта е оспорен  и към датата на издаване на заповедта  НП не е влязло в сила. Липсва установено административно  нарушение от този вид, визирано в заповедта. В тяхна тежест беше да докажат всички основания, довели до издаване на заповедта. Не сме и твърдим,че сме доказали, че не сме управлявали МПС-то и от тук нямаме  задължение да бъдем изпробвани  с дрегер и да даваме кръвна проба. Моля за отменително решение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: