ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1370 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.29 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.К.К. се явява лично и с адвокат  К..

Ответникът Я.М., полицейски инспектор в участък Обзор при Районно управление Несебър, не се явява и не изпраща представител.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото, предвид липсата на пречки.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от Районна прокуратура Несебър с приложени към него два броя докладни записки и протокол за разпит на свидетел.

 

Адвокат К.: Бих желал жалбоподателят да разясни и да обясни какво точно се е случило.

 

Жалбоподателят К.: На 12.05.2017г., около 9.30-9.45ч. ми се обади непознат номер. Вдигнах телефона и ми се представи Илиян Спиридонов и ми каза, че началникът му Сергей Русанов иска да се срещне с мен. Попитах защо и той каза, че като дойдат, ще ми обяснят за какво става въпрос. Попита къде съм, аз обясних, че се намирам в хотел „Хелиос бей“, където работя като работник по поддръжката. Казаха ми, че ще дойдат след няколко минути. Излязох отвън, имаше мои колеги, хора от Обзор, спря патрулния автомобил, слязоха Я.М., И. Н. С. и началника на полицията С. Р. Р. ми се представи и попитах за какво става въпрос и той ми каза, че трябва да бъда задържан по чл. 33 или чл.330 от НК, аз не ги знам членовете, и той ми повтори същото. Държах си телефона в лявата ръка, той посегна и ми дръпна телефона от ръката. Имаше хора наоколо и това го видяха всички. Попитах отново „За какво ме задържате“ и той ми каза, Р. ми каза, че ако не се кача доброволно в патрулния автомобил, ще ми бъдат поставени белезници и ще бъде използвана физическа сила.

 

Адвокат К.: Моля да се приключи събирането на доказателствата. Нямам повече доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от Районна прокуратура Несебър писмени доказателства - докладна записка с рег.№ 304р-9384/15.05.2017г. изготвена от Я. М., докладна записка рег.№ 304р-9353/29.05.2017г. изготвена от Никола Петков и протокол от разпит на лицето Щ.Р.Щ.. от 12.05.2017г. 

 

СЪДЪТ, с оглед становището на пълномощника на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Уважаема госпожо съдия, след представянето на писмените доказателства от страната е видно, че данни за извършено престъпление няма, доколкото от разпита на пострадалия се вижда, че той не може да каже дали от записа оприличава жалбоподателя на лицето, а пък и в самите докладни записки са налице твърдения, че пострадалият е споделял, че няма спречквания и настоящи проблеми с което ѝ да е лице. От настоящото съдя, че в този случай полицейският орган съвсем неоснователно е приложил спрямо жалбоподателя тази принудителна административна мярка, която във всички случаи се припокрива с мярка за неотклонение задържане под стража, но в този случай не е имало основание да се смята, че това лице може да се укрие или да извърши друго престъпление, каквито са целите на едно полицейско задържане и тази мярка е приложена без да се съобрази законосъобразността. По така изложеното, моля да отмените така постановената заповед за задържане на доверителят ми по ЗМВР и да осъдите ответника да заплати на жалбоподателя всички разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: