ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,09.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1370 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Р.М., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, няма представител.

Явява се водения свидетел С.Ч.Т..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ П. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към разпит на допуснатия при условие на довеждане от жалбоподателя свидетел.

 

Снема самоличността на свидетеля

С.Ч.Т., 49г., неосъждана, без родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Познавате ли А.М., откъде, да разкажете на съда каквото знаете по повод нейния болничен и за причините за пътуването и́ до Англия?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Познавам я, колежки сме от 2009г. По това време, февруари до момента, в който тя излезе в болнични поради належаща нужда от операция на крака аз се грижих за нея и понеже децата и́ са в Англия, тя има две деца момче и момиче, а моите са в София.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – След операцията можеше ли да се обслужва сама?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Беше дълго време в болнични, беше в гипс, долу на крака, от пръстите на краката до горе до коляното. Повече от месец беше в гипс, някъде 40-50 дни. Аз не бях през цялото време с нея, само и пазарувах, ходих, водих я на рентген, да я придружавам до болницата за прегледи, изследвания, рентгенови снимки.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – По време на болничния, тя къде прекара времето, наложи ли се пътуване, уведомила ли е лекаря и ако знаете да отговорите.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Моите деца са в София и вяска година за Коледа пътувам при тях. По коледните празници, значи поради тази причина, за да не остане тя сама аз й предложих да отиде и тя при децата си и да пътуваме заедно до София. Тя след като трябваше да отиде –отиде. Мисля че и́ бяха махнали гипса, но ходенето й беше трудно, тя е извикала такси, ние се чувахме по телефона, извикала такси до летището, оттам на самолета. Пътувала е от Бургаското летище и до Англия, до Лондон, там живеят децата и́.

ВЪПРОС на СЪДА А уведомила ли е за пътуването си личния лекар?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Личният и́ лекар е във Военна болница, сега май е „Свети Георги Победоносец“. Не помня името на личния й лекар, но ортопеда е д-р Чаракчиев или Чакракчиев, нещо от този род.

ВЪПРОС на СЪДА На кого каза, че ще ходи в Англия, освен на Вас?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – На лекаря каза, на Чаракчиев, на ортопеда каза. Него го знам, защото в Болница „Света София“ има стълбички нагоре-надолу, на нея и́ беше трудно да се движи и затова ходих с нея. А този ортопед е в Болница „Света София“. Във военна болница е личния лекар.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко време преди да тръгне е посетила ортопеда и му е казала, че ще ходи в Англия?.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Може би седмица преди ходенето, в рамките на 23 декември съм заминала аз, значи това е седем дни, горе-долу, тя отпътува на 24.12. за Англия и беше там около 20 дни. Трябваше да прави контролен преглед и предупреди доктора, че няма да може да отиде, защото ще пътува. Живее сама.

АДВОКАТ П. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко време преди да замине за Англия й свалиха гипса?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – От 18 октомври, когато го сложиха, 50 дни с гипса и го свалиха, 40-50 дни след поставянето, което беше на 18 октомври. Трябваше да ходи на раздвижвания и рехабилитация в „Свети Георги Победоносец”, във военна болница.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П. – Казахте, че сте били с жалбоподателката, когато е уведомила ортопеда. Спомняте ли си да й е казал, че не е подходящо пътуването.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Не, не й каза такова нещо. Вратата беше отворена и аз влизам с нея вътре, после излизам, вратата беше отворена и после влизах пак за да и помогна да се обуе, а тя беше с чехли, студено, кракът й е подут. Не върви доктора или сестрата да я обуват.

 

Съдът освободи свидетеля.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило разпореждане, за което ответника беше задължен в предходно съдебно заседание.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА разпореждане №Д-02-999-06-00069919/18.01.2013г. и решение на ТЕЛК №189/17.03.2014г.

 

АДВОКАТ П. – Представям в днешното съдебно заседание писмени доказателства, във връзка с твърдението на жалбоподателката, че е уведомила лекуващия лекар д-р Ч., който не се е противопоставил на това пътуване, както писмени доказателства, че децата и пребивават законно в Англия, шофьорска книжка издадена в Англия и личния осигурителен номер на дъщерята на жалбоподателката, както и копие от удостоверение за наследници, за да се видят родствените връзки. Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя медицинско направление от 13.10.2014г. удостоверение за наследници на Бехчет М., препис извлечение от смъртния акт на Бехчет М., копие от шофьорска книжка на Р.М. и национален осигурителен номер на Инджисер М., както и копие от личната карта на същата.

 

АДВОКАТ П. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Моля, да постановите решение, с което да отмените оспореното решение като незаконосъобразно. Подрони основания за това са изложени в жалбата.

Моля, да присъдите разноските на доверителката ми, като в тази връзка представям списък по чл.80 от ГПК.

Претендираме разноските и от административното производство, за което има доказателства в преписката.

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: