ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М. В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1369 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.А.Г., редовно уведомен, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът И.Н. – старши полицай в ОРР в Управление „Полиция“ гр.Обзор, при РУП Несебър, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед с рег.№ 134/12.05.2017г., издадена от И.С.Н. – старши полицай ООР в Управление „Полиция“ Обзор при Районно управление Несебър, с която е постановено задържане за срок до 24 часа на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам изцяло подадената жалба.

Няма да правим доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Поддържам жалбата. След процесната заповед не съм бил привличан по каквито и да е обвинения, не съм бил привлечен като обвиняем.

Задържаха ме от дома ми, дойдоха у нас, спряха пред нас. Аз бях в дома си, чух шум и се показах на прозореца. С. и още един ми казаха заповеднически да сляза долу. В момента, в който слязох, без да ми представят документи за задържане, казаха ми „Качвай се в колата“, а родителите ми наблюдаваха в двора. Пред домът ми имаше спрян джип „Мицубиши“, собственост на човек, който не знаех как се казва.

Като се качих в колата, ме закараха в Районното управление. Поставени ми бяха белезниците зад гърба и началника на полицията, който по късно разбрах, че се казва С.Р., той нареди на подчинения си С. да ми свали връзките на обувките. След като ми свалиха връзките, самия Р. ми свали колана. Според мен това беше някакъв вид унижение. След това двамата попълваха някаква заповед и през пет минути ту единият, ту другия ставата от компютъра за да пишат, и заповедта ми беше представена след около 40 минути. Оттам насетне никой не ми обясни защо съм там. Казаха ми, че има нещо, чак в ареста в Слънчев бряг, въз основа на някакъв член, не беше уточнено точно за какво. Досега не ми се е налагало да се сблъсквам със закона, да бъда с белезниците.

Р. караше цивилното „Мицубиши“ и до него се возеше С.. Транспортираха ме до Районното управление в Слънчев бряг. Беше пълно с хора, задърпаха ме с белезниците, а аз бях с униформата си. Работя в Държавно ловно стопанство Несебър. Това беше уронване на престижа ми, а и на службата ми. Влязохме в районното управление, около 20 минути стояхме и видях книга, после разбрах, че това е книгата, в която вписват кой влиза. Качиха ме в килията, до този момент не ми обясниха защо съм там. Питах ги, но те ми казаха  „Ще ти бъде обяснено“.

Агресия не е проявявана, но разговорите бяха много заплашителни: „Ще има затвор“, „Ще има прокурор“, ей такива неща ми говориха и ме вкараха в една стая. Аз не ги познавам.

ВЪПРОС на съда към жалбоподателя: А да сте чували за някакъв пожар същия ден?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Имаше пожар наоколо, имаше на 200м някъде от къщи, до някой комшия бях видял, че има пожар, видях че има кола, но поради какви причини е горяла колата, не мога да знам. Ние живеем на около 200 м, на една улица, но през няколко пресечки. И тогава стана въпросното задържане.

В момента, в който започнаха разпитите, ми казаха за какво става въпрос. Може да е било 1,5-2 часа след като ме взеха от къщи.

Като ме викнаха, дойде Р. и полицай от Слънчев бряг, вкараха ме в стая, разпитваха ме „Снощи къде си бил, кога се прибра от работа, имаш ли проблеми с този човек, разпитваме те в момента, че си заподозрян за нещо“. Разпитваха ме за това, че някой нещо е казал, но за това, че някой е казал нещо, няма ли призовки да ме повикат. Те ми се оправдаха, че нямат телефонния ми номер. Това е уронване на престижа ми и на органа в който работя според мен.

ВЪПРОС на СЪДА: Колко време продължиха разпитите?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Разпитите продължиха 2-3 часа, и телефона ми взеха, не можех да видя колко е часа, нямах представа за време. Те влизаха и излизаха, но беше не по-малко от два часа, и ме закараха в килията. И както нищо не ми бяха казали и въпросния полицай, който отговаряше за килиите, ми каза „След малко ще те пуснем“. На излизане от районното управление видях колко е часа, мисля че съм го написал и в жалбата, в момента не мога да се сетя колко точно беше часа, но съм го записал. Това беше на 12.05.2017г., доста време мина оттогава. Същият ден ме пуснаха, надвечер, в 6.00 или 6.30 часа.

Задържаха ме към 12 часа на обяд, беше обедната ми почивка и се бях прибрал в къщи и бях седнал да обядвам.

Връчиха ми заповедта. Заповедта я написаха, когато бях в Обзор, в участъка в Обзор. Тогава я видях, че я писаха, но тогава ги попитах мога ли да се обадя на близки, на адвокат, но ми казаха сега няма възможност, това им бяха отговорите.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи административната преписка, съгласно опис на л.15 от делото.

 

С оглед становището за липса на доказателствени искания и предвид липсата на изявление от страна на ответника в тази насока, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да отмените така постановеният административен акт, доколкото е очевидно, че не са били налице законови основания за неговото издаване и за неправомерно ограничаване правото на придвижване на жалбоподателя.

Данни не могат да бъдат изведени нито от заповедта за задържане, нито от приобщената по делото информация. Подчертавам, че заповедта е издаден на основание чл.63, ал.1 от ЗМВР, която разпоредба е била отменена към момента на издаване на заповедта, а единственото твърдение е, че задържането е по съпричастност за извършено престъпление. Всичко това може да бъде изяснено и чрез разпит, без да бъде арестуван и да бъде заключен в помещение със задържани лица в районното управление.

Доколкото административният акт не съдържа основание, т.е. е немотивиран, считам, че оспорената заповед е незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен.

Искам да обърна внимание и за липса на съответствие между екземплярите на документи налични в административната преписка и тези, предоставени на доверителят ми- на екземпляра в преписката има час на пускане от ареста, какъвто няма на заповедта, връчена на моя доверител.

Моля да осъдите ответната страна да заплати сторените от доверителят ми разноски.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Въпросната заповед ми беше написана, когато бях с белезниците с ръцете отзад. Те ми дадоха химикал, освободиха ми едната ръка, не ми разясниха какви права имам, и понеже бях с белезниците, сложиха ми я в страничния джоб, а аз бях с белезниците.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.21 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: