ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети юли                                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1365 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Р.К. се явява лично и с адвокат П., надлежно упълномощен.

Ответникът К.Г.- полицай в Пето районно управление на ОД МВР- Бургас не се явява, редовно уведомен.

 

Адвокат П.: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на И.Р.К. против заповед № 3388зз-150/14.05.2017 г., издадена от К.Г.- полицай в Пето районно управление на ОД МВР- Бургас, за задържане на жалбоподателя за срок до 24 часа.

По делото е постъпила административната преписка, като съдът констатира, че в нея е приложено нечетливо копие на докладна записка от М.В.от 15.05.2017 г.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, изложени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат П.: Поддържам жалбата. Да се приемат приложените към нея доказателства, както и тези в административната преписка. Водим двама свидетели, които моля да допуснете до разпит. С техните показания ще се установи обстановката при която доверителят ми е бил задържан, както и обстоятелството, че спрямо него е било упражнено физическо насилие.

 

СЪДЪТ намира приложените към жалбата и в административната приписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е искането за допускане до разпит на водените от жалбоподателя свидетели, доколкото показанията на същите ще подпомогнат за изясняване на делото. На ответника следва да се укаже да представи четливо копие от докладна записка от М.В.с дата 15.05.2017г. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства.

УКАЗВА на ответника да представи в 14-дневен срок от съобщаването четливо копие на докладна записка от М.В.от 15.05.2017г.

ДОПУСКА до разпит водените от жалбоподателя двама свидетели.

 

Сне се самоличността на свидетелите, както следва:

Т. .Г. Д., роден на ***г. в гр. Бургас, българин, български гражданин. Осъждан за деяние по чл.343в от НК. Без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

Г.Т.К., роден на *** г. в гр. Бургас, българин, български гражданин. Осъждан за престъпление против собствеността. Без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда, след което отведен от съдебната зала.

 

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Д..

Свидетелят Д. на въпросите на адвокат П.: Познавам жалбоподателя И.К., той е мой приятел. Зная за инцидента с неговия арест през пролетта. И. го видях предния ден, както и в деня след ареста, който мисля, че беше на 14 май 2017 г., но не съм сигурен за датата. Вечерта срещнах И., бяхме заедно с него на заведение, видяхме се за малко и се разделихме. На следващия ден майка му ми се обади и разбрах, че са го задържали в V-то РУ на МВР. На по- следващия ден сутринта, около 8.30 - 9.00ч., се срещнах с майка му и с още един приятел пред управлението. Тогава освободиха И. и разбрах, че е бил бит, защото видях синините по тялото му. Беше с тениска с къс ръкав и имаше охлузвания по лактите. Също така двете му уши бяха сини и лицето му беше подуто и зачервено. А ден преди това му нямаше видимо нищо. Става въпрос за през един ден от задържането му, защото не помня точно дати, беше средата на месец май. Сподели ми, че са го арестували сутринта и са го отвели на 5-ти километър. Минали са покрай бензиностанция „Петрол“, през гробищата, закарали са го на 5-ти км и около 10-15 мин. са му нанасяли побой, а след това е бил отведен в V-то РУ и там отново му е нанесен побой. Не знам за какво е бил задържан.

 

Съдът въведе в залата свидетеля К..

Свидетелят К. на въпросите на адвокат П.: Спомням си за случая. Аз с И. се срещам всеки ден, всеки ден пием кафе с него, и докато разговарях по телефона с него, той ми каза, че го спират полицаите за проверка и ми затвори телефона. Точно преди да го задържат ние разговаряхме по телефона, когато той ми съобщи, че са го спрели полицаи за проверка и каза, че ще ми се обади по-късно. Не ми каза от кое районно са полицаите, той ми затвори телефона. Малко по-късно аз започнах да му звъня, даваше ми свободен сигнал, но никой не се обаждаше, поради което се притесних. Реших да се обадя на майка му и да проверим в V-то РУ. Това беше към 9.30 ч. сутринта, когато се чух с него, а към 10.00 - 10.30 ч. отидохме с майка му пред районното. Казаха ни, че ще бъде задържан за 24 часа. Ние го изчакахме, за да го видим, защото носехме и храна. С майка му преценихме, че е възможно да се е случило нещо и затова носехме храна. Той е задържан един-два пъти, по незнайни причини, поне за мен. Свиждане не ни допуснаха, по обяд го свалиха униформени полицаи и го водиха в ареста отзад, и тогава го видяхме, че лявото ухо и врата му беше охлузен. Полицаите не разрешиха да се доближим до него. Не вярвам да е чак такъв престъпник. Всеки ден пием кафе, даже предния ден бяхме на плаж заедно. Доколкото знам, когато са го спрели са му искали лична карта и да му ровят в чантата. Той си е представил личната карта.

 

Адвокат П.: Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ, с оглед попълване на административната преписка с четливо копие от докладната записка,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.10.2017г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се изпрати съобщение на ответника във връзка с указанията за представяне четливо копие на докладната записка.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: