ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1365 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Р.К. се явява лично и с адвокат П., надлежно упълномощен.

Ответникът К.Г.- полицай в Пето районно управление на ОД МВР- Бургас се явява лично.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от V-то РУ на МВР Бургас с приложено към него копие на докладна записка с рег. № 3388р-47-42/17.05.2017г. от М.Ч.., съобразно указанията, дадени в предходното съдебно заседание.

 

Адвокат П.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Ответникът Г.: Няма да представям други доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА докладна записка рег.№ 3388р-47-42/17.05.2017г. от М.Ч...

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Считам, че заповедта е незаконосъобразна и ще маркирам три аргумента за това: Първо - Нарушение на материалния закон, като не е спазена формата на заповедта, липсват два от реквизитите по ЗМВР – право на медицинска помощ и право на телефонно обаждане. На второ място е нарушен чл.72, ал.7 от ЗМВР, след като е обискиран, задържан и проверен за самоличност, основанието за задържането му е отпаднало. Неправомерно е задържан за 24 часа. И на последно място са допуснати също други съществени процесуални нарушения, като му е отказан адвокат, посещение при цивилен лекар от спешна помощ, които са съществени нарушения на процесуалните правила. Моля да ми бъде определен срок за писмена защита. Моля да бъде отменена изцяло заповедта като незаконосъобразна и да ни бъдат присъдени разноските по делото, в които съм включил само държавната такса, а адвокатски хонорар не съм вписал.

Ответникът Г.: Искам да посоча, че бяхме застанали с колегите на установъчен пункт до бл.5 в ж.к. Изгрев, след което премина въпросното лице, на което колегата Б. му поиска документ за самоличност. Той представи такъв, след което беше с една чантичка и колегата му каза да покаже какво има в чантичката си, защото той е познат контингент, наш контингент, на V РУ МВР, след което въпросното лице видимо се изнерви, изблъскаме с лявата си ръка, след което почна да ме обижда и каза, че сме „шматки“ и че нямаме право да го проверяваме. След което лицето беше задържано и отведено в V РУ. Лицето предния ден не беше спрял на стоп палка на колеги, след като се е движел с мотор. Това е било предния ден, и беше уведомено ОДЧ на МВР и беше разпоредено от ОДЧ Бургас лицето да бъде спряно и да бъде взето отношение по въпроса на колегите от пътна полиция. След като го качихме в колата и отидохме до V РУ. Минахме по ул. Транспортна, улицата до МОЛ Плаза“. По това време, в автомобила проведохме беседа за случката за предния ден, след което лицето каза, че въпросният мотор го е оставил в нивите на 5 км и ще ни покаже, след това минахме през Гробищен парк за да ни покаже къде е оставил мотора. Като отидохме на въпросното място, мотор нямаше и ние разбрахме че ни разиграва. След това отидохме в V РУ и повикахме колегите от КАТ за да вземат отношение към него. М.Ч.. беше с мен тогава, в колата бяхме Ч., Б. и аз.

РЕПЛИКА на адвокат П.: Относно твърденията, че не е спрял на стоп палка при движение с мотор искам да кажа, че предният ден е бил на съвсем друго място, има заведено дело за това в районен съд Бургас, защото предния ден е бил на друго място. Твърденията, че предния ден е управлявал мотор са неверни. Смятам, че достатъчно нарушения са извършени при издаване на заповедта за задържане.

Ответникът Г.: След като беше отведен в V-то РУ и бяха извикани колегите от КАТ, той каза, че баща му е управлявал мотора. Каза, че е баща му, а се оказа, че баща му е бил на работа същата вечер. Жалбоподателят след това си призна, че лично е управлявал.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане от пълномощника на жалбоподателя, определи 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: