ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На петнадесети ноември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1364 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:31 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ф.Г.Н. (F.G.N.), редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника - началник на Гранично полицейско управление Средец, редовно призован, не се явява представител.

Явява се преводачът Д.М.М., редовно призован.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба против заповед № ОЧ-178/01.06.2016г. на началник ГПУ Средец при МВР за принудително настаняване на чужденец в Специален дом за временно настаняване на чужденци при Дирекция „Миграция”.

ДОКЛАДВА постъпили от ответника писмени доказателства, представляващи част от административната преписка, съгласно указанията на съда.

 

Съдът установи, че въпреки вмененото на ответника задължение същият не е представил данни дали жалбоподателя е подал молба за закрила, както и къде се намира същия към настоящия момент. В тази връзка по делото има декларация от 01.06.2016г., в която освен името на жалбоподателя, датата и наименованието на документа, не се чете нищо друго.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, а именно: заповед № ОЧ-152/01.06.2016г. на началника на ГПУ Средец, заповед № ОЧ-178/01.06.2016г., заповед за задържане на лице рег.№ 33/157/01.06.2016г., протокол от полицейски обиск на лице от 01.06.2016г., декларация за освобождаване от помещението за задържане, декларация от 01.06.2016г. и декларация за разясняване на права според нормативната уредба, установена в Република България, както и представените с писмо рег.№ 540400-419/11.11.2016г. от ответника докладна записка рег.№ 5404р-2607/01.06.2016г., заповед № 1919/19.089.2014г. на началника на регионална дирекция „Гранична полиция“ Елхово, копие от карта с данни за наложена мярка на чужденец по ЗЧРБ № 0288646, заповед за задържане на лице рег.№ 33/154/01.06.2016г., намиращи по приложеното административно дело № 6578/2016г. по описа на Административен съд София-град, както и представените с писмо вх.№ 10433/14.11.16г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от днес да представи по делото четливо копие на декларацията от 01.06.2016г., която е представена по делото два пъти, но и в двата случая копието не се чете. В същия срок ответникът следва да посочи дали жалбоподателя е подал молба за закрила, като представи копие от нея, ако има подадена такава или изрично писмено да посочи, че не е подавана.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение в срок на разпореждането на съда за представяне на доказателства, на основание чл.91, ал.1, във вр. чл.89, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът ще му наложи глоба, която е от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът освободи явилият се преводач поради неявяването на жалбоподателя.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2016г. от 10.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение на ответника по факс, телефон и e-mail с вменените му от съда задължения.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: