ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 25.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети март                                     две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер    135   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.10  часа се явиха:

 

Касаторът – В.Е.К., редовно призован, не се явява. За него се явява неговият баща Е.А.К.,  който е редовно упълномощен.

Ответникът по касационната жалба – Началник на Сектор ПП КАТ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Е.К. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

         ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Е. К. – Поддържам жалбата. Няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Е.К. – Искам да кажа, че с цялото си уважение към административнонаказателната процедура,  това е образец как не трябва да се води тя. На първо място уважаемите господа полицаи, съставят АУАН за нарушение на основание чл. 249 от Кодекса за застраховането,  които текст се намира в графата „Общи положения” от Застрахователния кодекс и по същество няма как да се наруши нещо, което се намира в графата „Общи положения”. След това са описани фактически обстоятелства, че е управлявал лек автомобил с шуменски номер, с изтекла от три дни „Гражданска отговорност”. По принцип в административнонаказващата процедура това съставлява доказателство на административнонаказващия орган, който се е произнесъл с наказателното постановление, което няма нищо общо с описаното в АУАН. В наказателното постановление е посочен чл.259, ал.1 от Кодекса за застраховането, за първи път наказанието и нарушените разпоредби се посочват в наказателното постановление и е приета съвсем различна фактическа обстановка. Считам, че от мотивите на първоинстанционното решение е видна волята на съда за отмяната на наказателното постановление, поради приложение на чл.28 от ЗАНН. Тази воля е обективирана и във втората част на диспозитива., но по непонятни за мен причини, в същият е записано, че се потвърждава наказателното постановление. Считам, че при тези мотиви и отмяната на наложеното наказание, правилният диспозитив би бил „отменя наказателното постановление”.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Видно от една страна е налице противоречие в диспозитива при наказателното постановление и в АУАН, и от друга страна е видно и противоречие в диспозитива и мотивите в решението на първата инстанция.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с крайният си съдебен акт в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: