ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.06.                                                                  град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира друмева

ЧЛЕНОВЕ: 1. РУМЕН ЙОСИФОВ

   2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Частно административно дело номер 1353 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:36 часа се явиха:

 

Касационният ЖАЛБОПОДАТЕЛ Д.В.В., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. М., с пълномощно пред първа инстанция.

Касационният ЖАЛБОПОДАТЕЛ Я.В.А., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. М., с пълномощно пред първа инстанция.

Касационният ЖАЛБОПОДАТЕЛ Ф.Г.Д., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. М., с пълномощно пред първа инстанция.

Касационният ЖАЛБОПОДАТЕЛ П.Г.К., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. М., с пълномощно пред първа инстанция.

ОТВЕТНИКЪТ по КАСАЦИЯ Общинска служба “Земеделие” Приморско-Царево, редовно призован,  не се представлява.

 

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Мануел Манев.

 

По хода на делото:

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР МАНЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА касационната жалба на Д.В.В., Я.В.А., Ф.Г.Д. и П.Г.К. срещу Решение № 15/28.03.2017 г. на Районен съд – Царево, постановено по гр. дело № 452/2016 г. по описа на ЦРС, в частта, с която след отмяна на изричен отказ на административния орган е поправена явна фактическа грешка, като е прието, че следва да се впише името на „К.Г.К.“. Искането от съда е да се обезсили решението на Районен съд-гр.Царево в частта на обжалвания втори диспозитив и да се върне преписката на административния орган с указания, евентуално да се отмени в тази обжалвана част и вместо него да се постанови ново, с което само да се заличи името и текста „и К.Г.Д.“ като вписан при условията на явна фактическа грешка.

ДОКЛАДВА и постъпилия писмен отговор на касационната жалба от началник на Общинска служба “Земеделие” Приморско-Царево.

 

Становище по жалбата и доказателствените искания:

 

Адв. М.: Поддържам жалбата против оспорваната част от нас. Оспорваме доводите на ответния орган. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОР МАНЕВ:  Жалбата е процесуално допустима. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените писмени документи.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД по същество:

 

Адв. М.:  Моля да уважите жалбата и да обезсилите, отмените като неправилно решението на Районен съд – Царево  в частта му, която след отмяната на отказа, съдът вместо да върне преписката с указание на административния орган, се е произнесъл сам по поправката на фактическата грешка. Моля да съобразите доводите за погрешните изводи на първоинстанционния съд, като той сам е направил и объркване в имената на страните. Моля за решението Ви в този смисъл.

 

ПРОКУРОР МАНЕВ: Моля да бъде потвърдено решението на първоинстанционния съд.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: