ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,26.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести октомври                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1353 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.Я., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.К., която представя пълномощно за преупълномощаване.

        

ОТВЕТНИКЪТ Т.В.Ц. – МЛ ПИ – Районно управление гр.СОЗОПОЛ при ОДМВР-Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Съдът ПРЕДЯВЯВА на страните разпореждане находящо се на лист 7 от делото заверено с „Вярно с оригинала“ от адв.К. и разпореждане находящо се на лист 24 заверено от административния орган, касателно извършената корекция във второто.

 

         Адв.К.: Екземплярът, който ни е връчен е този, който е представен и заверен от адв.К..

ОТВЕТНИКЪТ: Двете разпореждания са идентични. Тогава нямах индиго. Тъй като тези разпореждания се пишат в три екземпляра и се пишат на ръка, затова съм написал на ръка всеки един от екземплярите, но са с идентично съдържание.

 

Адв.К.: Поддържам изцяло представената жалбата срещу полицейско разпореждане.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото Договор за охранителна дейност на комплекс „Форест Гардън“, Правилник за пропускателния режим на комплекс „Форест Гардън“, заповед за достъп на лица, които не са собственици на жилища в комплекса и Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред в жилищния комплекс.

         Моля да допуснете до разпит воденият от нас свидетел Т.К. в днешно съдебно заседание, който е присъствал на мястото, където е станал инцидентът, за което е издадено полицейското разпореждане.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам доказателствени искания.

         Не съм запознат с жалбата и няма да взема становище.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

 

Т. Д. К. - 53г., български гражданин, семеен, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля К.:

Адв.К.: Като какъв работите и къде?

Свидетелят К.: Работя като отговорник на офиса в гр.Созопол и в гр.Черноморец на охранителна фирма „Аркус Сигурност Бургас“.

Адв.К.: На 22.06.2016г. бяхте ли повикан от управителя на комплекса и по каква причина?

Свидетелят К.: Бях повикан от управителя, че е възникнал проблем в комплекса, тъй като ние го охраняваме и извършваме пропускателен режим в него. На место заварих нашият охранител М.Я., две жени, които не познавам и униформени полицаи. От проведения разговор разбрах, че двете дами не са представили документ  за самоличност и искат да влезнат в комплекса. Не са допуснати. След което на нашия служител беше направено полицейско разпореждане. След около 20-30 минути една от дамите изкара личната си карта и я представи на полицията, след което беше пусната в комплекса.

 СЪДЪТ към свидетеля: Тези две дами имат ли собственост в комплекса?

Свидетелят К.: За първи път ги виждам. Едната каза, че има собственост.

Адв.К.: Дали има правила за пропускателен режим в комплекса?

Свидетелят К.: Има разлепени брошури за пропускателния режим на централната будка и на входа на хотелската част как се извършва пропускателния режим в комплекса.

Адв.К.: Бихте ли потвърдили пред съда, че въпросната госпожа е представила документ за самоличност и в кой момент?

Свидетелят К.: Двадесет – тридесет минути след издаване на полицейското разпореждане, тя изкара личната си карта и я представи и след това влезе.

Адв.К.: Нямам повече въпроси.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Адв.К.: Моля на основание чл.132 от ГПК да допуснете да задам въпроси към ответника.

СЪДЪТ

ДОПУСКА адв.К. в днешно съдебно заседание да зададе въпроси на ответника.

 

Адв.К.: Бихте ли казали по какъв начин съставихте полицейското разпореждане.

ОТВЕТНИКЪТ: Беше ми заповядано от началника на районното управление в гр.Созопол по телефона да издам такова полицейско разпореждане, след като му обясних за какво става дума. Самият текст ми беше продиктуван по телефона от началника на РУП-Созопол.  Аз съм подчинен, който изпълнява заповедите на своето ръководство. Началникът беше запознат със ситуацията, какъв е казуса и той разпореди да направя разпореждане и на собственика на комплекса и на охранителя, като текстът на самото разпореждане ми диктуваше той.

Адв.К.: Нямам други въпроси.

Няма да соча други доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Няма да соча доказателства.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите изцяло жалбата подадена срещу полицейско разпореждане от 22.06.2016г. издадено срещу клиента ми М.Я.. В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на издаденото разпореждане. В днешно съдебно заседание стана известно на съда от показанията на ответника, че полицейският орган е написал полицейското разпореждане по диктовката на своя началник, който не е присъствал на мястото и не е бил лично запознат със случващото се на място. Изясни се от показанията на свидетеля, че дамите, които са искали да влязат в комплекса са разполагали (поне едната от тях) с документ за самоличност и същите не са искали да спазят установения пропускателен режим в комплекса и са създали посочения проблем. Считам, че не е имало основания за издаването на това разпореждане и моля да го отмените като незаконосъобразно.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Предоставям на съда да извърши преценка за законосъобразността на разпореждането.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна.

 

ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: