ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1353 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.П., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, представител не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.Д.П. против Заповед №РД-606/15.02.2013година на изпълнителния директор на  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с  която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав №02107305/13.03.2013год., издадено на риболовен кораб с външна маркировка Пр СЗ 657 и име „Тони Ню”.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№5700/10.06.2013година от процесуалните представители на жалбоподателя адвокат Цановска и адвокат Новански, в което заявяват че поддържат жалбата по изложените в нея съображения, сочат че нямат доказателствени искания и молят да се отмени атакуваната заповед като незаконосъобразна. Иска се и присъждане на направените по делото разноски.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.20 часа.

     

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: