ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 17.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1351 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:51 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.С.Т., редовно призована, се явява лично и с адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Н. – Представям отчет по договор от 04.07.2014г. относно гр.д. №5002/2014г. по описа на Районен съд Бургас.

Водим и допуснатите в предходното заседание свидетели.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверено копие от отчет по договор от 04.07.2014г. по гражданско дело № 5002/2014г. на името на Г.А.Д..

 

Съдът пристъпи към разпит на водените от жалбоподателката свидетели, допуснати в предходно съдебно заседание.

 

Съдът въведе в залата свидетелката  С. Т..

Сне самоличността й както следва:

 

К. С. Т. – В., на 53г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на г-жа Т. – С вас се познаваме повече от 10 години. Да кажете на съда да съм водила ваши дела и как е ставало заплащането?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – През 2008 г., тогава си сменях имената и беше водено съдебно производство. Адвокат Т. ми води дело в Районен съд Бургас, беше гражданско дело.

Плащанията се извършиха след като свърши делото, когато излезе решението на районния съд, тогава платих 50 лв. Беше подписан документ за това. Беше ми представен ордер със сумата, която трябваше да заплатя, бяла бланка, приходен ордер.

ВЪПРОС на г-жа Т. – А през 2011г., спомняте ли си за тогава нещо?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Тогава ме беше снимала камера на КАТ, карах с превишена скорост и имах глоба за превишаване на скоростта и оспорвах пред съда. Тогава беше дело с КАТ. Делото беше спечелено, но тогава не съм плащала, доколкото знам за такива дела не се плаща. Аз не съм плащала нищо.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Посещавали ли сте офисът ми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Посещавала съм офиса по мои лични въпроси. Суми не съм плащала, защото се познаваме достатъчно дълго. Консултациите, които съм правила бяха устни.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Може ли да кажете до колко сме близки?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Мога да кажа спокойно, че сме приятелки, а не само познати.

Г-жа Т. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – За делата, които сте водили, имаше ли държавни такси?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Имаше такси, г-жа Т. ги плати. На мен ми се поискаха 50 лв., за подаването на жалбата. Не си спомням за другото дело.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – А договор за правна защита и съдействие подписвали ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Упълномощавала съм адвокат Т., пълномощно съм давала, но не мога да си спомня в него да е фигурирало заплащане.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – А други дела водили ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Освен тези двете дела, други не съм водила.

ВЪПРОС на СЪДА – Бланката на пълномощното от кочан ли беше, или написано на лист?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ В. – Пълномощното беше от кочан.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам други въпроси.

Съдът върна личната карта на свидетелката и я освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелят Р.К.К..

Сне самоличността му както следва:

 

Р.К.К., 52 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – От кога познавате адвокат Т., водила ли е Ваши дела и да ни кажете, ако е водила, как е ставало заплащането?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Познавам адвокат Т. от 2011г. Водила ми е дела.

Едното е дело, което тя го наследи от друг адвокат. Преди това делото се водеше от адвокат Евгени Атанасов. Колкото и да сме лаици в правната материя, разбрахме, че нещата няма да вървят, както ни се иска и сменихме адвоката преди първото заседание. Решението да сменим адвоката е наше и сменихме адвокат Атанасов с адвокат Т..

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Как се развиха финансовите ви отношения?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Тъй като вече бяхме наясно, че първият адвокат не отговаря на нашите виждания по делото, което водихме, това наложи, след като разговаряхме с адвокат Т., да се промени и стратегията ни, да определим нещата така, че без ясен резултат, положителен за нас, да не се получава възнаграждение, за това, което ще платим все пак. Трябваше да имаме положителен за нас резултат.

Бяхме парени вече от такива ситуации и уговорката ни беше, че при положителен резултат тя ще получи от нас парите. Не знаехме какво и как ще струва. За съжаление резултатът беше отрицателен за нас и това промени нашата уговорка и така тя върна парите на тримата, които участвахме с общата сума, може би около 2 400 лв., за три-четири семейства.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Накрая, когато приключи делото, вие подписахте ли някакви документи с адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Да, подписахме, че тя ни е върнала сумата. Този документ мисля, че беше свободен текст, който текст го състави, мисля, че аз го съставих от името на всички. Това е към момента на връщането.

ВЪПРОС на СЪДА – А когато дадохте сумата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Сумата я дадохме в началото. Аз на даването на самата сума не присъствах, но мисля, че имаше някакво адвокатско пълномощно. Не сме били винаги тримата заедно при адвоката.

Г-жа Т. – Ако може да предявим на свидетеля от том.ІІ, л.573.

 

Съдът предяви на свидетеля на отчет по гр.д. 2899/2009г. от 10.09.2012г. на л.573 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Изписването на името К. и подписът са мои.

Нямам спомен това, което е посочено на листа, кога съм го подписвал.

ВЪПРОС на СЪДА – За какво дело е това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Делото е свързано със спорове за собственост, по отношение на нотариален акт относно собственост на жилищата в сградата, в която ние живеем. Съдихме се с Тракийското дружество. Спорихме за техния нотариален акт, който е издаден години след нашите и с този нотариален акт те ни отнемат част от нашата собственост в къщата, която притежаваме. Ние сме собственици на ограничени вещни права. Това е къщата, в която се намираше бившето кино „Тракия“ от страната на бившия градски съвет, но с Тракийското дружество се съдихме. Спорът започна през 2008г. Мисля, че последно беше на етап ВКС. Спорът се точи много години. Ние ще го подновим.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Може ли да предявим на свидетеля позиция 101 по описа на административния орган, стр.152 – 154 от нашата преписка?

Съдът към юрисконсулт Т. – Номерацията по настоящото дело е различна от номерацията на преписката на административния орган. Посочете номера на листа от делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Подготвена съм с номерацията на нашата преписка. Ще перифразирам въпроса.

Може ли делото да е с №2899/2009 по описа на БРС?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Не мога да кажа. Преди това имаше и други дела.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Вие сте се включили в това дело през 2010 г. и то е продължило до 2012г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Да, така е, но това беше преди първото заседание.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Когато се свързахте с адвокат Т. как определихте възнаграждението ѝ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – То не можеше да се определи, защото не се знаеше какво може да се направи. Бяхме плащали за експертизи, как да се разбере, освен това делото не беше свършило.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – За разноски или възнаграждение става въпрос?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Не помня, плащахме за молба, за дребни неща. Мисля, че каквото беше необходимо й го дадохме.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Как определихте сумата, която да дадете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Сумата? Като незнаехме каква ще бъде, ние бяхме 4 семейства, приблизително по 600 лв. може би или общо около 2400лв., защото щеше да бъде необходимо и за воденето на тези дела.

ВЪПРОС на СЪДА – Тази сума какво включва - възнаграждение на адвоката, разноски свързани с водене на делото, или и двете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Разноските за такси са си отделно. Плащането на адвоката, за неговата работа.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – За резултативен хонорар ли ставаше въпрос?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Значи, ние отиваме с едно дело, което е компрометирано - ако спечелим, ще платим при резултат. Когато ние отидохме при адвокат Т. и тя ни каза, че сигурно ще загубим.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Имаше ли разноски по делото?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Сигурно е имало такси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В такъв случай за какво ви възстановиха сумата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – С лек уклон, тя се опита да промени стратегията и някои неща в хода на делото, но подадохме и искова молба.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Разходите за кого са?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Каквото сме дали, това сме си взели. Останалите разходи са си за държавата. Нямам спомен какво сме платили, никак не свърши това дело.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам повече въпроси.

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелят И.И.И.

Сне самоличността му както следва:

 

И.И.И., 54 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – От кога познавате адвокат Т., водила ли ви е дела?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Водила ми е дела. Мисля, че три дела ми води, още от 2011 г. Делата бяха от частен характер, за обида, срещу мен беше заведено дело за обида.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – А как се развиха вашите финансови отношения, каква ви беше уговорката, как се разбрахте с адвокат Т. и какво се случи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – По първото дело, понеже то свърши със спогодба, уговорката ни беше, след като започна делото, заплатих една сума и след стеклите се така обстоятелства делото да се прекрати, тя ми взе съвсем минимална сума. Не мога да ви кажа каква е сумата, беше през 2011г., но понеже много пътувам и имаше случаи, в които тя е заплащала по делото някакви суми, после ми е възстановявала сумата, но ми е давала и отчет и всичко е заплащано и записвано.

Този същия човек, където ме съди за клевета по първото дело, после пак възстанови делото срещу мен и пак имаше плащания. Не мога да си спомня точно като сума какво съм плащал, плащал съм 500-600лв.

В края на делото тя ми представяше лист с разликата по разноските по делото. След като спечелихме делото, разходите, които съм направил, са ми възстановени, такси и други такива.

Нямам точна представа за сумите, защото по първото дело нямаше никакъв хонорар, защото имаше спогодба. Взе ми нещо минимално, не си спомням какво. Имам предвид след като се стигна до споразумение.

ВЪПРОС на СЪДА – Помните ли какви суми сте плащали за някое от делата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Давал съм една сума предварително. Накрая тя ми е представяла отчет. Отначало ми даваше документ, че съм платил сумата и в края на делото правеше окончателен документ, в който се виждаха разходите, подробно описани - за такси, сумата, която фактически е трябвало да платя и на мен ми е възстановяван разхода.

Г-жа Т. – Моля да предявите на свидетеля том ІІІ, л. 736.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по договор от 07.12.2011г. по дело 559/2011г. на БОС, на л.736 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Това е моят подпис и аз съм си написал собственоръчно името.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Това ли са делата, които са водени?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Да, това са делата. Това, което е описано тук, е това, което действително се е случило. Това имах предвид, като казвах на съда, за отчета. Подписано е на същата дата. Спомням си, че датата, която се записва и аз се подписвам. Тя (адвокат Т.) го правеше пред мен.

Г-жа Т. – Моля да предявите на свидетеля л.841, на гърба.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по договор от 10.10.2012г. по НЧХ д.№367/2012г. и БНЧХ д.№ 365/2013 г. на БОС, на л.841 на гърба.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Това е моят подпис. На самата дата адвокат Т. ме вика и подписвах това, което ми показвате, няма дата, на която да не съм се подписвал. Разноските и документите са ми показвани.

В началото плащах големи суми, защото беше ми обяснено, че това дело ще продължи много дълго време. И съдията каза, че делото ще продължи много и тогава аз изтеглих пари и ги дадох на адвокат Т., защото съм военен човек и държа на точността. Бяхме се разбрали, че ще ми даде отчет и ще ми върне остатъка. Изтеглих пари и ѝ ги дадох.

Г-жа Т. – Моля да предявите на свидетеля том ІІ, л.465.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по договор от 01.10.2013г. по гр.з.№771/2013г., на л.465 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – След като приключи наказателното дело, не ми платиха доброволно. Наложи се да си вземаме парите и да водим друго дело. Всичко е мое, подписът е мой. Взел съм си парите и съм много благодарен на адвокат Т., защото това беше едно измислено дело срещу мен с цел уронване на авторитета ми.

АДВОКАТ Н. – Нямаме повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Фигурираха ли възнаграждения за услуги в договорите за правна помощ?.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Ние имахме договореност с нея. Аз съм публична личност в Айтос. Тя заяви, че няма да има твърда сума, ще има договореност, за мен е важно да спечелим делото, въпрос на чест беше. След това й обясних, че не мога да давам големи суми, защото по това време имах двама студенти и се затруднявах материално.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато платихте големите суми, подписахте ли договор, в който да фигурират тези суми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Беше ми дадена бланка и аз се подписах, че съм ѝ дал тази сума. Бланката беше за какво съм ѝ дал сумата. Мисля, че беше от кочан, не съм сигурен.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Бих искала да предявим на свидетеля документ, който е на л.304 от административната преписка, в номерацията по делото не мога да кажа на кой лист е.

В административната преписка фигурират два договора за правна защита от 22.03.2011г., в които е посочена като договорено възнаграждение сумата от 500 лв. и платени 250 лв. и вече по същото дело, пред горна инстанция, по договор от 11.11.2011г. е договорено възнаграждение от 650 лв., както е посочено. Въпросът ми е тези суми като възнаграждение ли бяха платени?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Мисля, че бях ясен. Обясних, че аз предварително й давах една сума, с уговорката, че те са за разходи по делото. И понеже вече обясних, че нямаше дело, парите ми бяха върнати. А за другото имаше и втора, и трета инстанция.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Имало ли е инстанция, на която адвокат Т. да ви е представлявала безвъзмездно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Давал съм сума и тя после ми е давала отчет.

Отначало съм давал по-малко, след това повече. Не мога да си спомня точно цифрите за определеното дело. Давал съм различни суми. Плащах на няколко пъти.

Г-жа Т. – Това е един случай ли или няколко дела, на различни инстанции.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – За едно дело.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Тези суми, които сте давали за разноските, такси и други разходи ли са? Кое наложи плащането на няколко пъти на значителни суми?

ВЪПРОС на СЪДА – Въпросът е следния: кое налага да платите първоначално 3 000лв., а на края да се окаже, че дължите само 100-200 лв.? Защо трябваше да плащате такава голяма сума?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – От тези дела хванах диабет. За това аз плащам, а тя движи делата.

Плащах, защото на мен ми беше обяснено от съдията в Айтос, че ще даваме пари, много пари, за това дело и на базата на тези негови думи, че ще струва скъпо, реших да възложа задачата на г-жа Т.. Мисля, че се допуска някаква грешка, тези пари са общо за делата.

Откъде да помня преди четири години какво е било, това беше 3 години ходене по нервите.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Вярно ли е посоченото в отчета, че процесуалното представителство, което е в Окръжен съд Бургас, е било безплатно за вас?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Да, защото ми обясни, че е за един и същи човек. За Бургас не ми взе нищо, само таксите.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Кой определи какви суми да плащате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Аз реших отначало да дам повече пари. Казах ви, че на първото дело съдията ни предупреди, че това дело ще струва 3 000 – 4 000лв. и аз взех пари назаем и ѝ ги дадох.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам повече въпроси?

ВЪПРОС на г-жа Т. – По делото очакваше ли се психологическа експертизата за С. и евентуално оспорване?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Да, имаше такава и се очакваха и допълнителни експертизи.

Въпрос на г-жа Т. – Включени ли бяха и други възнаграждения?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Аз съм ги дал тези пари за тези неща.

ВЪПРОС на г-жа Т. – В тези пари, които ми оставихте, включени ли бяха и съдебните такси?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Уговорката беше, че тя ще плаща за всичко, за да не ме търси за всяко едно нещо по отделно. За това сумата е по-голяма.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Повече от пет пъти или беше пътувано от гр. Бургас до гр. Айтос във връзка с вашето дело?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ И. – Мисля, че повече от 5 пъти.

Г-жа Т. – Нямам други въпроси.

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелят Щ.Я.Т.Й..

Сне самоличността и както следва

Щ.Я.Т.Й., 59 години, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Какви дела ви е водила г-жа Т., за какво, в какъв период, през кои години и най-вече да ни кажете, как се развиха финансовите Ви отношения, кога плащахте - в началото или в края?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – С адвокат Т. се познаваме от доста време. Познаваме се по повод на това, че аз съм лекар на нейната майка и следя нейното здраве и когато аз имах проблеми от личен характер - роднинските отношения не вървяха добре, се наложи майка ми и аз да водим дело. Човек се обръща към човек, на който има доверие. За мен беше много неприятно да го водя това дело, но така или иначе трябваше да се направи този ход и тогава се обърнах за помощ към адвокат Т.. Мисля, че беше някъде 2010г., защото майка ѝ се спомина преди 3 години. Ние започнахме делото малко преди това. Понеже майка ми е първа група инвалидност, а аз бях служебно ангажирана, нямахме възможност да движим нещата и адвокат Т. води делото ни.

Други отношения съм нямала. Тогава, когато лекувах майка ѝ съм се запознала с адвокат Т. и за това се обърнах към нея, защото с моята професия се виждам повече с пациентите и техните близки.

Водила е мое дело през 2010г. В началото бях пълномощник и на майка ми, защото тя беше с първа група инвалидност и почнахме тези делови отношения с адвокат Т..

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – За финансовите ви отношения, платихте ли някакви суми и за какво бяха тези пари?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Може и да има неточности, защото беше преди много време. Когато се обърнах към нея, тя ми каза „Ще поема и ще ви извикам да говорим“. И финансовия въпрос не беше без значение за мен, защото от 25 години сама се грижа за родителите си и децата си. Искам да кажа, че г-жа Т. изключително човешко отношение прояви към мен и проблема ми, защото съм я занимавала и с емоционалните ми отношения, което отсъждам, че не е било правилно. Каза ми как ще вървят делата, какво ще бъде като такси. Във връзка с работата си аз не мога да се занимавам с всичко това, а и не мисля и че разбирам от всичко, аз съм лаик във всякаква област освен в медицината и това, което ме удовлетвори, беше, че тя поемаше административните ходения по инстанции, защото това за мен е голямо обременяване.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато започнахте да водите делото, каква сума платихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – В началото й дадох сума, с която да се разплаща по инстанции, а за хонорара каза, че ще се уточняваме. В началото беше 1 800 лв. Това беше за воденето на делата, евентуално пред инстанциите, за таксите, които трябваше да се плащат, имаше експертизи, това е което си спомням.

ВЪПРОС на СЪДА – А тази сума включваше ли възнаграждение за труда на адвоката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Да, включваше. Накрая, дълго време се водеше това дело, 3 години продължи целия този процес и в крайна сметка спечелихме на всички инстанции делата и още едни 1 200лв. дадохме, защото майка ми държеше до последно да се водят делата, защото имаше голяма вероятност допълнително да се води делото, защото смятахме, че и в София ще ходи.

Тя, г-жа Т., регулярно ми се отчиташе и ми се обаждаше. Казвах ѝ, че вечер да се чуваме е най-добре и тогава ще ми казва за тези отчети. Вечер, защото не мога да вдигам телефона, когато съм на работа, аз работя с пациенти. И когато отивах при нея и имах възможност за това да отида в офиса й, тя ми казваше пак какво е свършила, така че винаги съм знаела как вървят нещата и по документацията, какво е дадено.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато свършиха делата, получихте ли писмен отчет и някакъв документ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Върната ми сума, беше част от сумата – някъде около 1 200лв., които ми бяха толкова необходими, защото тогава правих втора специалност, а и майка ми беше много зле. Бях човешки удовлетворена от отношението ѝ за това, че имам коректност в отношенията ни.

ВЪПРОС на СЪДА – От сумата, която сте дали, каква е била сумата за експертизи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Не мога да си спомня. Тази сума беше за всички инстанции – до апелативна инстанция.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Когато приключихте делата, хонорар плащахте ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Когато приключихме, при толкова ходене и това е натоварване емоционално, финансово и време, за мен времето е най-ценно. Спомням си, че ми беше толкова трудно, изпитах благодарност, защото тя нищо не беше си отчела за това, което е свършила. Това, че на мен не ми плащат достатъчно, не значи, че трудът ѝ не е възнаграден, тази сума е хонорар за адвоката.

ВЪПРОС на СЪДА – Заявихте, че от цялата сума не може да уточните, каква част представлява възнаграждението на адвокат Т.. Сега казвате, че цялата сума е възнаграждение.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Не знам колко е възнаграждението.

ВЪПРОС на СЪДА – От тази сума, която платихте, каква част беше възнаграждение за труда на адвокат Т., а не за плащане на разноски и експертизи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Мисля, че някъде от порядъка на 450 лв., нещо такова беше, не мога точно да се сетя. За това и казах, че съм й благодарна. Не беше включено в сметката, която ми показа. Не фигурираше. Всичко, което беше написано, няма как да си спомням по пера, защото първото не ми беше приоритет. Моята грижа беше майка ми и аз ѝ имах доверие и това, което тя е вършила за мен, за това аз съм ѝ благодарна.

Г-жа Т. – Моля съдът да предяви на свидетелката том ІІІ, л.711.

 

Съдът предяви на свидетелката отчет по гр.д.№2174/2010 на БОС, в.гр.д.№68/2012, д.№1129/2012 и д.№158/2012 на ВКС, на л.711 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Това е моят подпис и това написаното под подписа е мое.

Г-жа Т. – Това ли е отчета, който ви представих?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Да, това е отчета, на тази дата съм се подписала. Спомням си, че 2013г. приключи делото.

Г-жа Т. – Моля съдът да предяви на свидетелката том ІІІ, л.713

 

Съдът предяви на свидетелката отчет по договор №1 от 13.02.2012г. по гр.д.№95/2012 на БОС и в.гр.д.№120/2012 БАС, на л.713 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Това е мое писано и това е моят подпис, с моите имена.

ВЪПРОС на СЪДА – След като водихте едно дело, защо са два отчета?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Може би са за различните инстанции.

Г-жа Т. – Моля съдът да предяви на свидетелката том ІІІ, л.741 на гърба.

 

Съдът предяви на свидетелката отчет по договор №1/13.02.2012г. по гр.д.95/2012г. на БОС и в.гр.д.№ 120/2012г. на БАС, на  л.741, на гърба.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Това са моят подпис и съм написала имената собственоръчно и безвъзмездно.

Този термин „безвъзмездно“, сега като прочетох термина се сетих,че това исках да кажа преди малко, исках да знам фактически колко дължа за услугата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – А какво стана с делото.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Делото приключи в наша полза на апелативна инстанция и трябваше да водим дела за това каквото трябва да ни се върне. И тогава аз съжалих ответниците ми, все пак ми бяха роднини, и се отказахме. Нямаше никакъв материален ефект, аз казах, че не искам нищо да ми се заплаща.

Не съм се облагодетелствала от делото. Спомням си, че казах, че не искам нищо, исках да постъпя човешки, а адвокат Т. ми каза „В такъв случай всичко е точно между нас“.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В това съдебно решение какво ви присъдиха в частта за разноските.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й. – Не си спомням .

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам други въпроси.

Съдът върна личната карта на свидетелката и я освободи от залата

 

Въведе в залата свидетелката Й.Я.Б..

Сне самоличността на свидетелката:

 

ЙОРДНАКА ЯНКОВА Б., 57 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Водила ли ви е адвокат Т. дела, лични или на ваши фирми, през кой период, как вие договаряхте финансовите отношения с нея и как протичаше процесът на плащане, отчитане и т.н.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Познанството ни с г-жа Т. е от 2010г. Тогава обжалвах едно дело на данъчните, обжалвахме ревизионен акт. Тогава се запознах с нея. Делото продължи 2-3 години и стигна чак до ВАС.

И после съм я ползвала като адвокат, за моя син, за разни дела, за частни дела - купувахме имот и я ползвахме за снабдяване с разни документи. И други хора съм пращала при тях в кантората и. Имам наемодател в Созопол и съм я ползвала и там по различни дела, може и пет да са, от 2010 г., като последната сделка е от 2015г. Купуването на имот е свързано с адвокатски услуги, защото тя ни представляваше, купувахме имот от съдия-изпълнител и трябваше да се проучат нещата добре и за това ни трябваше адвокат.

ВЪПРОС на СЪДА – Спомняте ли си какво сте платила за услугата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Отдавна беше, не си спомням конкретна сума и си казах, че няма никакво надежда в това дело, но ще опитам да го обжалвам. Не мога да кажа каква сума беше.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко пъти сте плащали и когато сте плащали дали е било за разноски за такси, експертизи или сумата е била и за труда на адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – С нея обикновено контактувахме по телефона и тя ми казваше какво е направила. Аз съм от гр. Ямбол и тя плащаше всичко и когато се виждахме на делата, тя ми отчиташе с бележка за това, което е плащала. Бележката беше за това, къде какво е дала, но най-лесният вариант беше аз да ѝ преведа по сметката някаква сума. Плащането ми беше по банка.

ВЪПРОС на СЪДА – Имаше ли случаи, когато да ви е възстановявана сума?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Да, много пъти, няколко пъти, пишеше го на бележките - за това толкова, за друго толкова и предварително си ги беше написала. Особено ако се касаеше за фирмата ми казваше „Ето ти разходи за фирмата, а това аз съм го платила“ и ми е връщала пари.

Г-жа Т. – Моля да предявим на свидетелката том ІІ, л.356.

 

Съдът предяви на свидетелката отчет-разписка във връзка с получени банкови преводи през 2012г., на л.356 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Това е на И., на синът ми. Имам ги документите, но по банка. Не съм мислила, че ще ми трябват днес за да ги донеса.

Това е подписът на И., знам за тази сума. И. ми е син. Кога е било това ли – 2012г., освен да е за договорите за наемите в Созопол?

Имахме едни разправии в Созопол. Държим там едно заведение на името на фирмата на сина ми и имахме разправии с баща и дъщеря. Дъщерята е собственик на земята, а бащата се вживяваше, че той е собственика и не ни пускаше в имота. Един път минахме без разправии, а това е след този случай. Всяка година, когато отидем в Созопол, винаги е с полиция, винаги наредени двама „собственика“, единият има договор, а другия няма собственост и не ни пуска в имота. Викали сме полиция. Полицията казва „Ние сме до тук, търсете прокуратура“.

Г-жа Т. – Моля да предявим на свидетелката том ІІІ, л.654.

 

Съдът предяви на свидетелката отчет по договор от 07.09.2011г., 23.11.2011г. и др. по адм.д.№2642/2011 на БАдм.С. на л.654 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Това е моето име, подписът е мой. Сигурно това е сумата, която съм заплатила. Кога? 2011г. трябва да е, де да знам, пише в брой на 26.03.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Въпросът е дали тази сума, на тази дата ви е върната?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Щом съм се подписала, значи са ми върнати. Щом съм се подписала, значи парите са ми върнати.

Г-жа Т. – Моля да предявим на свидетелката том.ІІІ, л.746, на гърба.

 

Съдът предяви на свидетелката отчет по договор от 28.02.2012г. по гр.д.№ 2835/2012г. , в.гр.д. №1377/2013г. и в.гр.д.№722/2014г., на л.746, на гърба.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Това е моят почерк, точно за тази жена става въпрос, за младото момиче, тя ни е наемодател в Созопол и една година - 2012г. тя беше в Испания и ние търсихме помощта на адвокат Т., защото сагата продължаваше.

ВЪПРОС на г-жа Т. – А този отчет виждала ли сте го?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Да, виждала съм го. Вече дата не мога да кажа, но щом аз съм се подписала и съм си написала името, значи е така

Г-жа Т. – Моля да предявим на свидетелката том.ІІІ, л.767 на гърба.

 

Съдът предяви на свидетелката отчет по гр.д.№2371/2012г., на л.767, на гърба.

 

ВЪПРОС на г-жа Т. – Това дело за какво беше, спомняте ли си?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Не. Сигурно е било пак за Созопол.

В Созопол през есента заключваме с катинар, отиваме на пролет - разбит нашият катинар и сложен друг катинар. Този човек, същият, дето се прави на собственик, бащата на Ана, сложил нов катинар. Викаме полиция, сигнализираме прокуратурата и накрая той не ни дава да влезем в имота и накрая казвам „Ще ударим един чук на катинара и ще влезем“.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Първоначално давали ли сте ми някаква сума, по банка превеждани ли са ми суми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Аз съм в Созопол и не мога да идвам всеки ден, за това ги превеждам по банка. Аз ги пазя документите, особено банковите документи.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Когато приключва делото през 2013 г., възстановена ли ви е сума?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Да, сумата ми е възстановена и за това съм се подписала на това място.

ВЪПРОС на юрисконсулт Т. – За всеки отделен случай, в който сте имали нужда от помощта на адвокат Т. ли се договаря възнаграждение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Нейното е било ей така, искала съм нещо от прокуратурата, дето аз не мога да напиша и никога не ми е взимала пари, а по делата, когато се е явявала накрая, има държавна такса, превеждала съм пари и тя е плащала всички такси и като приключи всичко и ми представяше точно такива рекапитулации, правим какво е изхарчено, какво е останало и какво трябва да платя.

ВЪПРОС на СЪДА – Всеки път ли се процедираше по този начин?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Да, всеки път. За последната къща и преведох сумата 4 000 – 5 000 лв., плаща се на съдия-изпълнител, на агенции, тя казва какво е плащала, даде ми снимки и така.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Означава ли, че е работила безвъзмездно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Единичен случай, но имаше и такъв случай.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В договор някъде така беше ли отбелязано – „безвъзмездно“?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Винаги е имало договор и фигурираше възнаграждение. Обикновено накрая си оправяхме сметките. Понякога казваше „Не сме свършили работата“

ВЪПРОС на СЪДА – Виждали ли сте сумите да са вписани в договор за правна помощ, пълномощното и договора за правна помощ са на един и същи лист, сумата пишеше ли я някъде?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Как да ви кажа, ние сме се уговаряли след това за суми, за това какви суми трябва да плати, всякакви разходи.

ВЪПРОС на СЪДА – Първоначално ли като плащате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Аз като дам пълномощното на адвокатката и след това се уговаряме за сумите, след като пита при съдия-изпълнителя колко ще струва и после ми казва сумата и аз и я провеждам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Относно отчета от 08.03. по гр.д. №2371/2012г. е посочено, че сте платили първоначално една сума от 550лв., след което още три пъти отделни суми, които може би са за разноски. Кое е наложило да платите по-голяма сума и после по-малки и след това, накрая да ви е върната почти цялата сума.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Не мога да се сетя за какво става дума.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Защо се е наложило да дадете парите и накрая те да ви бъдат върнати?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Имахме две-три дела.

ВЪПРОС на СЪДА – Спомняте ли си какво се е случило за да платите една сума, после още една и на края да ви върнат тези пари?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Имаше експертизи, икономически. Идва в Ямбол един оценител, че допълнително плащах, но не знам за какво.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам повече въпроси.

Съдът върна личната карта на свидетелката и я освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Й.Х.Х..

Сне самоличността на свидетеля:

 

Й.Х.Х., 44 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Адвокат Т. да ви е водила на вас дела и дела на Руска Х.а?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Руска ми е майка. Преди години, повече от 5 дела имахме относно майка ми. Преписва ми (прехвърля ми) един имот, за което се наложи да се преподписва нотариален акт, защото щях да се развеждам, обаче се отложи този развод и дело не е имало.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Делото за развода с адвокат Т. ли беше, образувано ли е дело за развод?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Да, но до дело не се е стигнало. Оттеглихме искането за развод.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Авансово пари давали ли сте и като се отказахте от развода, какво стана?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Пари съм давал, но след като се оттеглихме от иска, парите ми бяха върнати, същата сума, беше под 500лв., не си спомням точно.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – След това, кое беше следващото дело?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Тъй като се отказахме да се развеждаме, дело не е имало и сумата, която бях дал за подготвяне на скици и данъчни оценки, тези пари, които са били платени на държавата си останаха за моя сметка.

Скици и данъчни оценки трябваха, защото ми беше преписан имотът от майка ми, получих от нея имот. Тъй като тръгнахме да се развеждаме с жена ми, не исках бившата ми жена да стане собственик на апартамента, и имахме дело за разваляне на договора, да се развали дарението от майка ми.

ВЪПРОС на г-жа Т. – След това какво стана?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – След две или три години се разведох и третото дело е бракоразводното.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – В близки отношения ли сте с г-жа Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – От едно село сме, познавам я от там.

За първите две дела парите ми бяха възстановени. За бракоразводното дело парите ми бяха възстановени, тъй като на г-жа Т., аз извърших услуга, изнасях багажи от офиса ѝ, боядисвах, довършителни работи правих, парите, които дадох за бракоразводното дело ми бяха възстановени. Направихме услуга срещу услуга. В крайна сметка с бившата ми жена, след две-три години, се разведохме.

Г-жа Т. – Моля да предявите на свидетеля том.ІІІ, л.761.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по договор от 02.12.2011г. по гр.д.№10946/2011г., на л.761 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Това е моят подпис и изписаното име е написано от мен.

Г-жа Т. – Моля да предявите на свидетеля том.ІІІ, л.760.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по договор от 23.11.2011, 26.03.2012г. и 29.3.2013г. по гр.д.№10604/2011, гр.д.№2735/2012г. на БРС и кас.гр.д.№ 3962/2013г. на ВКС, на л. 760, на гърба.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Това е подписът на майка ми.

Г-жа Т. – Моля да предявите на свидетеля том.ІІІ, л.777.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по договор от 23.10.2012г. по гр.д.№8814/2012г. на БРС, на л.777 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Това е моят подпис, аз съм го положил. Как да не съм ги виждал тези отчети, след като съм ги подписал.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Такъв лист с отчет виждал ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – На същата страница описанието съм го виждал и на тази дата е получена сумата, когато съм се разписвал.

АДВОКАТ Н. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – За бракоразводното дело подписахте ли договор и каква сума беше посочена в договора?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Не си спомням сумата с точност, под 500лв. беше.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам други въпроси.

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелят Ж.Т.Б..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

 

Ж.Т.Б., 53г., осъждан, не е осъждан за лъжесвидетелстване. Без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Освен като адвокат, познавате ли г-жа Т. от преди това, какви отношения имате с нея?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Да, приятели сме с мъжа ѝ от 10-15 години.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Извършвала ли Ви е адвокатски услуги, по какъв повод и за какви дела. Плащали ли сте и възнаграждение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – За едно дело ми беше адвокат, дело по което бях подсъдим. Делото беше за вреди, мисля, че беше 2011г. – 2012г. пред Окръжен съд ли, не знам точно.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Какво стана с делото и някакво възнаграждение плащахте ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Платих таксите на г-жа Т. на ръка. Някъде около 2 000лв., след това тя ми върна 1700 лв., беше споразумение и съм платил максимум 400лв. за такси. Мисля, че всичко си влизаше там. В разликата от 300 лв. беше за такси и нейното възнаграждение.

ВЪПРОС на СЪДА – Подписвахте ли някакви пълномощни или други документи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Да, когато платих първоначалната сума, после нещо ми приспадна.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – А отчет давала ли Ви е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ – Имаше една бланка, на голямата и след това като ми се възвърна 1700лв., това разписване не мога да си спомня къде беше.

ВЪПРОС на СЪДА – Други дела водила ли ви е адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Ние бяхме три лица по това дело и аз представлявах и тримата. Тази сума беше от името на тримата, аз бях и техен пълномощник и аз се бях явил от името на тримата. От другите двама имах пълномощно и делото беше заведено от името на тримата и тя, адвокат Т., обслужваше и тримата. Тази сума беше от името на тримата.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В доказателствата по делото, в административната преписка има декларация, която е от 18.01.2013г. и според записванията и……

АДВОКАТ Н. – Категорично се противопоставям на така зададения въпрос и да се твърди нещо, без да се предяви на свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Тъй като изготвих описа на тези 8 тома с доказателства, считах, че номерацията от нашата преписка ще се запази, това е причината да направя запитването си по този начин. Ще перифразирам въпроса.

По гражданското дело, по което ви е представлявала адвокат Т., колко на брой плащания направихте, на колко пъти платихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Не си спомням - три може би. Около три пъти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Кое наложи няколкократно да плащате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Понеже имаше споразумение и делото приключи.

ВЪПРОС на СЪДА – Защо трябваше на два или четири пъти да плащате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б.А – Защото нямаше възможност да я платя наведнъж. И тогава тя каза „Колкото имаш, толкова ще ми дадеш“.

ВЪПРОС на СЪДА – И после какво стана, че да ви се върне по-голямата част от сумата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Тя ми обясни, т.е. факта, че делото завършва със споразумение, за това ми ги върна.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Предоговорихте отново отношенията ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Да.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Кога стана това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Когато приключи делото със споразумение.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Имаше ли сума, която да е възнаграждение за труда?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Тя каза, че някъде 370 - 400лв., понеже било споразумение и делото е завършило със споразумение?

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на г-жа Т. – В годините правил ли си ми лични услуги, ремонт, боядисване?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Да, на офиса, на жилището, този ремонт беше по-минимални цени, боядисване на офиса правих, тераси оправях.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Правени ли са множество услуги, съответно аз правила ли съм компромис и безвъзмездно да съм водила ваши дела?

ВЪПРОС на СЪДА – Платено ли ви беше за извършените ремонти?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Споразумявахме се за по-минимална цена, и може би тя за това говореше.

Аз когато мазах, ми беше платено, беше платено за материалите, повечето беше на приятелски начела, а и сме приятели.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Беше ли ти обяснено, че във връзка с нашите приятелски отношения ти правя тези отстъпки?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Да.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Има ли други случи за безвъзмездно оказване на правни услуги?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Да, за консултация, за съвет, за наказателно постановление на сина ми - първото дело. Даваше ми консултации безвъзмездно – да, по телефона. Отношенията ни са приятелски.

Г-жа Т. – Нямам повече въпроси.

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата

 

Съдът въведе в залата свидетеля Н.Й.А..

Сне самоличността на свидетеля:

Н.Й.А., 31 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Адвокат Т. познавате ли я в личен план, водила ли ви е дела и как са се развивали финансовите ви отношения?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Познаваме се повече от 10 години. Тя, когато се налага да ползвам адвокатска помощ, ми помага, било с финансови отчети на фирмата, било с консултации и съответно, когато аз имам възможност ѝ помагам. Аз имам рекламна агенция, поддържам офис техника й тя ме вика за консултации и така поддържаме отношения, които са приятелски.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Тези отношения имат ли финансова стойност?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Не, нямат.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Водила ли ви е дело?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Води ми едно дело, единственото ми дело, тогава за първи път се сблъсках със съдебната система. Делото трябваше да бъде супер елементарно, за рекламация на фирма, но те решиха, че рекламацията не е валидна и ми казаха, че няма да ми я признаят. Наложи се завеждане на дело. Може би три години продължи, беше срещу фирма „Мастерхаус“. Става въпрос за една боя, немска, много скъпа боя, която се оказа дефектна, но от „Мастерхаус“ отказа да ми признаят рекламация. Резултатът от делото беше в моя полза, съдът реши на втора инстанция. Исках да ми възстановят сумата за боята, купих едно количество боя българска и това беше в края на може би, преди 5 години, значи в края на 2011г., ако не се лъжа. Доста години минаха.

ВЪПРОС на СЪДА – Плащал ли сте някакви суми на адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – В началото на делото й дадох малка сума, с която да плаща таксите за разноските по делото, съдебни такси, експертизи. Максимум между 300-400лв., нещо такова, знам, че беше скромна сума, в кантората на ръка я дадох. Подписах се на една бланка, на която беше записана сумата. Толкова беше голяма (показва с ръце половината на формат А4) бланка, може и да е разпечатана от компютър. Сумата беше изписана на бланката. Друга сума не съм плащал.

ВЪПРОС на СЪДА – А като свърши делото, какво стана, някакъв отчет даде ли ви адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Извади ми една справка, по делото имаше две експертизи, съответно такси на първа и втора инстанция и разликата, която беше, ми я върна.

Не съм плащал хонорар, абсолютно нищо не съм плащал друго.

ВЪПРОС на СЪДА – А на тази втората бланка, с отчета, помните ли коя година беше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Когато приключи делото на втора инстанция, 2-3 години след началото на делото. Мисля, че приключи пролетта или лятото на 2013-2014г. Много време мина.

Делото беше уж елементарно, но се проточи много време.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Отчетът, който беше даден в края на делото, в писмена форма, беше ли подписан от мен?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Подпечатах го с печата на фирмата ми, делото се водеше от името на фирмата ми и съм го подпечатал. Фирмата ми се е „АРТ ДИЗАЙН”.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Платената от вас сума покри ли разноските по делото?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ А. – Имаше остатък и ми беше върнат. Не помня стойността на остатъка, много малко бяха похарчени, две съдебни такси и две експертизи.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам повече въпроси.

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелят С.А.С..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.А.С., 50г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Адвокат Т. водила ли ви е дела, в кой период, за какво беше делото и какви бяха вашите финансови отношения, как и колко ѝ платихте? В тази хронология да ни разкажете каквото си спомняте.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Да, адвокат Т. ми е водила дело, само едно и то стана съвсем случайно, защото други адвокати ми отказаха.

Семейни приятели сме и синовете ни завършиха заедно. След една родителска среща просто споделих, че имам проблем, за който адвокатите се отказват да ми съдействат. Ставаше въпрос за златни накити, откраднати през 1998 година и не искаха да ми връщат златото. След разговора ми с нея ми каза, че ще помисли и че ще проучи нещата.

По-късно ми каза „Ще се наема, не обещавам какво ще се случи“. Попитах я за каква сума става въпрос, и ми каза „Абсолютно всичко, каквото влиза“. Спомням си, че около 1 000лв. беше сумата, която трябваше да дам. Дадох я на два пъти, получих ордер. Тогава имах финансови проблеми, изчаках да събера сумите и си спомням, че след първото или второто заседание, да не излъжа, и г-жа Т. ми позвъни, че трябва да заплатя сума за назначаване на вещо лице или оценител, не можах да разбера точно, но трябваше в деня да се внесе сумата. Тогава работих друга работа и помолих за съдействие и тя, с личните си пари, е заплатила тази сума, някъде ориентировъчно ви казвам, от 200лв. На следващия ден, чаках до обяд да получа пари и следобед отидох при нея и и казах „Ето ви сумата, която вчера трябваше да платя“. Тя извади бланката и написа сумата, която аз трябваше да платя. Накрая ми предостави бланката, имаше няколко заседания, попитах я има ли нещо, което трябва да плащам, а тя каза „Чакам решение“. Решението не беше на 100% в наша полза, и в деня, в който си взех част от златото от следователите, тя каза, че трябва да се срещнем и трябва да ми върне част от сумата. Ще ви излъжа 600-700 лв., може и по-малко, може и повече да е било. Това беше през 2009-2010г.

ВЪПРОС на СЪДА – Първоначално сте платили 1000 лв., после 200лв., общо 1200 лв., накрая са ви върнали около 600-700 лв. За първата сума подписахте ли документ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Първата сума я дадох, и когато дадох втората сума, получих ордер. Аз я наричам ордер бележката, с която аз съм дал пари за делото. Бланка за адвокат ли се казва, незнам, но за парите си получих документ, че съм ги дал. Съжалявам, че си чистих документите скоро и ги изхвърлих тези документи. Аз си ги събирам, но бяха доста и наскоро ги изхвърлих.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато трябваше да ви връщат сума, подписвахте ли нещо, някакъв документ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – След като си получих златото ходих в офиса на адвокат Т. и подписах документ, с който всичко беше приключено.

Документът беше за парите, за тези, които платих имах документ, след това, когато ми върна сума, пак имах документ.

Г-жа Т. – Моля съдът да предяви на свидетеля том ІІ, л.498.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по договор от 01.12.2009г. и по договор от 04.02.2011г. по гр.д.№8431/2009г. и д.№91/2011г., на л.498 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. –Това е моят подпис, това е моя почерк. Моят подпис е срещу клиент и съм си написал имената под подписа.Относно датата знам, че беше през есента, че е посочено 12.10. не мога да си спомня.

Това беше подготвено от г-жа Т., това е мой почерк, мой подпис. Всичките тези неща бяха написани предварително, тя ми обясни и се подписах.

Г-жа Т. – Моля съдът да предяви на свидетеля том ІІІ, л.791.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет от 01.12.2009г. и от 04.02.2012г. по гр.д.№8431/2009г. и д.№91/2011г., на л.791, на гърба.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Това е моят почерк и моят подпис.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Като гледаме сумите, май без пари ви е работила адвокат Т.. Накрая безвъзмездно ли беше това, платихте ли за труда?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Трябваше да платя една сума, аз също се изненадах защо се получава така. Единственото е, че е един от малкото адвокати, които се съгласи да направи за нас благороден жест, за което съм й благодарен.

ВЪПРОС на СЪДА – Тази разлика в заплатените суми какво включва - такси, разноски и хонорар или не включва хонорар?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Тази такса включваше абсолютно всичко. Не съм от съдебната система и не знам за какво са били разходите.

ВЪПРОС на СЪДА – Разликата, разбрахте ли за какво е - за хонорар или за вещи лица, за образуване на дело или за държавна такса?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – За всички такси, предварително внесох сумата. Таксите съм ги платил. Според мен това включва всички такси, вкл. и хонорара на адвокат Т..

ВЪПРОС на г-жа Т. – Записано е, че е безвъзмездно. Когато даде пари, включваше ли сумата за делото и включваше ли и моя хонорар? Правиш ли разлика.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Правя разлика. Аз останах с впечатлението, че работи безвъзмездно за нас, дори със съпругата ми направихме разговор, че искаме да ѝ се отблагодарим по някакъв начин.

ВЪПРОС на СЪДА – Това впечатление било ли е обсъждано с адвокат Т. по повод общуването ви по това дело, тази договорка произнасяна ли е на глас?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Ние говорихме, не мога да си спомня с всяка подробност разговорите ни.

Не мога да си спомня точния разговор. Аз когато се договарях я питах, каква е сумата, която трябва да дам, защото всеки иска различно и всеки иска да знае дали му е по джоба.

ВЪПРОС на СЪДА – За нас е от значение, каква част е платено на адвокат Т. като възнаграждение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – По принцип си правя сметката. Мен ме интересува тотала.

По това дело тя каза „Ще се опитам да ви помогна“,  тези думи ми каза и аз питах „Каква сума ще трябва“. Дори когато ми казаха за тези 200лв. за вещо лице, на другия ден занесох парите и като ми се обади й казах „Утре ще ти ги дам“.  Това се случи след второто или не знам кое заседание на съда. От предварително дадените пари трябва да е възнаграждението ѝ, не знам, мен ме интересуваше тотала.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямаме въпроси.

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля К.Д.Н..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

 

К.Д.Н., 45г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Адвокат Т. водила ли ви е дала, какви дела, накратко да ни обясните и как беше организирана финансовата страна на делата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Не можах да разбера точно въпроса.

ВЪПРОС на СЪДА – Колко дела ви е водила адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Четири или пет дела, не помня.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Фирма „ПРИМА М“ ваша фирма ли е?

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – За какво дело се сещате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – В началото водехме дела, забравих за какво беше, делата са за фирмата ми. Едното беше за развода ми, другите не се сещам.

ВЪПРОС на СЪДА – Имате ли спомен какви пари сте плащали, какви документи сте подписвали и при приключване на делата да е имало нова рекапитулация на разходите и дали сте доплащали нещо?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Единственото, което си спомням, сумите не мога да ви кажа, но за първото дело отивам при г-жа Т. и казвам „Имам такъв и такъв проблем“ и тя ми казва „Сумата е еди колкото си“. Казвам й „Не мога да платя толкова“.

За първото дело платих си сумата, оттам нататък тя си водеше делото. После, когато свърши, каза „Платих тук това и това“ и ми върна парите. Тя е водила делото, но всичко това, което свършихме по делото, не можахме да го спасим. Там ме осъдиха, не можахме да спечелим делото и за това ми върна парите. Спорове имахме за плащанията.

ВЪПРОС на СЪДА – За какво бяха споровете?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Беше отдавна, смътно си спомням нещата.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато плащахте някаква сума по делата получавахте ли документ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Една бланка, вътре пишеше сумата, която съм внесъл. Мисля, че имам договор с адвокатската кантора на фирмата ми и мисля, че е за абонамент.

Г-жа Т. – Моля да предявите на свидетеля том ІІ, л.504.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по гр.д. №1364/2009г.ь д.№95/2009г., д.№ 1525/2010г., 526/2010г. и в.гр.д.№1638/2010г., на л.504 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Това е моят подпис и съм написал саморъчно имената си.

Текстът беше написан предварително. Щом съм се подписал, тази сума ми е върната. Не мога да се подпиша, без да съм получил сумата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Загубихте ли делото със сортови семена?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Да.

ВЪПРОС на г-жа Т. - Тези разходи бяха ли ви възстановени?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Нищо не мога да кажа, нищо за цифрите. Аз се подписвам, всичко е написано предварително, проверявам и се подписвам.

Г-жа Т. – Моля съдът да предяви на свидетеля том ІІ, л.570.

 

Съдът предяви на свидетеля по договор от 17.08.2010г. и договор от 30.08.2011г. по д.№5040/2009г., в.гр.№342/2010г., изп.д.№778/2011г., изп.д.№19/2012г. и ВКС д.№88/2010г., на л.570 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – И подписът и имената аз съм ги писал.

Винаги, когато се подписвам, гледам какво подписвам. Щом съм се подписал значи съм получил сумата, но по принцип се интересувам.

Г-жа Т. - Моля съдът да предяви на свидетеля том ІІІ, л.724 (на гърба).

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по гр.д.№1364/2009г., на л.724 на гърба от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Това също е моя подпис и моите имена.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Сумата, която е посочена, получил ли си я?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Пак казвам, щом съм се подписал, значи съм я получил.

Г-жа Т. – Моля съдът да предяви на свидетеля том ІІІ, л.831(на гърба).

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по договор от 24.05.2010г. по гр.д.№3627/2010г. и гр.д.№3483/2010г., на л.831 на гърба от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Моят подпис, моето име, всичко е мое.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Описанието беше ли ти възстановено?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Да, за сумата и датата не мога да си спомня, но щом съм се подписал значи съм си взел парите.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – По отношение на въпроса за делото, за първия път, казахте, че сте уговорили някаква сума. Какво включваше тази сума?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Когато съм й дал пари, съм й обяснил, че тези пари са за това дело, когато получихме решението, тя ми каза дала съм тук пари, там пари.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – И колко от тези пари бяха за възнаграждение на адвокат, имаше ли в тези пари сума за адвокатско възнаграждение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Кой работи без пари, то се пише там, дава за депозиране, например 20 лв., за другото толкова, и тя ми казва „По това дело моя хонорар е еди колко си“. Едно такова дело може да излезе около 1000лв., оттам нататък тя ми казва „Това толкова, това толкова, останали са ми толкова пари“.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Останали ли сте с впечатление, че адвокат Т. без пари ви води тези дела, и има ли основателна причина за това? Вие направили ли сте нещо за нея?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Спокойствието, което получих, две деца имам, когато се разведох. Някой път не съм имал пари да си платя таксата, напр. таксата, която трябва да се вкара за дела в държавата, впоследствие аз и помагам. Ходил съм в Съдиево да помагам, местил съм гардероби, тя ми казва „Щом местиш, няма да ми плащаш“. И не иска за развода ми пари, не съм й го плащал.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Вие как се определяте, социално силен или социално слаб сте?

ВЪПРОС на г-жа Т. – Безвъзмездно колко години живя в наш имот?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Две години.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Правил ли си ми мебели безплатно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Мебелите на кантората, врати съм правил.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Взе ли пари за това от адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Не съм вземал пари.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Когато каза, че тя прави много неща по делата ти, останал ли си с впечатление, че не взема пари за труда си?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – По първото дело – взе пари, след това за разводите-не.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Разведе ли ви без пари?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – След първото дело не са ми взимали пари.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато отивате да ви свърши някаква услуга в съда, след първото дело, и се договаряте с адвокат Т., тя заявявала ли ви е, че няма да ви иска пари за това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – При развода.

Това аз го помня. За другите дела не помня колко дела са и за какво става въпрос.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Когато подписахте тези отчети, заявихте, че сте положили подписа и казахте, че сте ги прочел и че сте си получил парите обратно. Обърнахте ли внимание, че в три от течи отчети е посочено, че адвокат Т. работи безвъзмездно, което значи безплатно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Тя ми е казвала така „Това дело струва толкова“, накрая, когато ме е извикала и ми е връщала пари, кой не се радва на върнати пари.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам въпроси.

Съдът върна личната карта на свидетеля и го изведе от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелката Д.П.Р..

Сне самоличността на свидетелката, както следва:

 

Д.П.Р., 36 години, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Да ни кажете адвокат Т. познавате ли я, извършвала ли ви е юридически услуги и водила ли ви е дела и как бяха организирани финансовите ви взаимоотношения?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р. – Познавам адвокат Т. и ни е водила дела. Делото се води през 2013г., гражданско дело, банково дело.

Първоначално направихме вноска, не помня колко, след което имаше още. Делото се разглеждаше дълго, за претенции, и се ходи до София и съдът се произнесе да се приспаднат разходите и тя ми върна сумата, от тези пари.

Делото започна в Районен съд Бургас, после в Окръжен съд Бургас и след което на втора инстанция платихме пак някакъв хонорар. Не си спомням суми.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато плащахте, документи подписвахте ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р. – Получавах документ, бял лист с имената ми, имаше договор за правна помощ.

 

Свидетелката разпозна копие на договор за правна помощ от представените по делото, като посочи, че такъв документ е подписала при плащане на сумата.

 

ВЪПРОС на СЪДА – За районен съд сте платили, после за окръжен съд, върнаха ли ви някаква сума?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р. – Върнаха ми сумата, защото нямаше ход на делото. Три години водехме спор с банката, къде да се води делото. По същество не е разглеждано нищо и получихме част от разноските .

Делото приключи 2016г., крайният резултата е от 2016г.

ВЪПРОС на СЪДА – Какво стана с парите, които бяхте дали?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р. – Накрая тя ми каза кое е за разноски, тя ми върна сума с бланка. Имам копие от тази бланка, но не знаех, че може да ми потрябва и не съм я взела. След като приключи делото се срещнах с адвокат Т., даде ми отчет какво е изразходвано, всичко. В отчета не пишеше, че е работила безвъзмездно за мен. Не си спомням.

ВЪПРОС на г-жа Т. – В края на 2013г. бях ли ви извикала за отчет? Подписахте ли отчет в края на 2013г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р. – Мисля, че подписах нещо.

Г-жа Т. – Моля съдът да предяви на свидетелката том ІІ, л.441 от делото.

 

Съдът предяви на свидетелката отчет по гр.д.№2221/2013г. и кас.д.№372/2014г., на л.441 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р. – Да това е моя подпис и другият подпис е на съпругът ми. Текстът беше написан предварително.

Делото не беше приключено. Остатъкът остана при адвокат Т.. Този остатък чакаше да приключи делото.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Когато приключи делото, тази година такъв отчет ли попълнихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р. – Да.

ВЪПРОС на г-жа Т. – В него беше ли описано за какво става въпрос?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ – Има такива документи.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В момента на плащането да ми кажете общата сума е от 2 000лв., знаете ли каква част от тях са за разноски и каква за възнаграждението на адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р. – Не си спомням. Накуп съм внасяла сумата. В съда присъствах на делата за експертизите.

Сумата включва и хонорар и такси за входиране на делото, след всяко заседание съм доплащала за експертизите. Тази включва експертизите.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – По банков път ли плащахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Р. – В кантората на адвокат Т., на няколко пъти плащах.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам повече въпроси.

Съдът върна личната карта на свидетелката и я освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Г.С.Г..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

 

Г.С.Г., 68г., неосъждан, без дела със страните. Вуйчо е на съпругът на жалбоподателката.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – С. Г. Г. какъв ви е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – С. Г. ми е син. В течение съм на водените от него дела, защото делото беше административно, за заплатата му. Той работеше във фирма, не бяха му заплатили заплатата в течение на месеци. В течение съм защото аз внесох на адвокат Т. сумата с разписка за разходи по делото.

Накрая, след като свърши делото, се стигна до споразумение. Какво е плащала какво не, върна ми около 700лв. Внесох към 900лв. Това е положението.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Разбрахте ли, адвокат Т. взела ли е хонорар?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Не е за хонорар, защото де факто те са първи братовчеди със сина ми.

Тя ми каза, че не иска пари от нас.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Подписвали ли сте разписка за върнатата сума?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Парите ги взех аз, аз ги внесох, аз ги взех. Синът ми е шофьор,пътува много и сега го няма.

Г-жа Т. – Моля съдът да предяви на свидетеля том. ІІ, л.485.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по гр.д.№ 8430/2009г., на л.485 от делото.

 

ВЪПРОС на г-жа Т. – Това ли е подписът на С.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Лично, подписът е на С.. Аз бях с него,

ВЪПРОС на г-жа Т. – Беше ли попълнена тази бланка, когато С. се подписа.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Да, сигурен съм.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Тази сума включва ли и платените от работодателя пари?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Включва ги. В резултата от делото са включени тези 700лв.

ВЪПРОС на г-жа Т. – На тази дата бяха ли предадени парите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Да.

ВЪПРОС на СЪДА – Как разбрахте, че в остатъка, който ви е върнат е включена и сумата, която синът ви има да получава от работодателят си?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Той имаше да получава над 200лв. И разходите по делото и сумата за заплата и готово, получава се.

ВЪПРОС на СЪДА – Вие колко платихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Платих някъде към 900лв.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Казахте, че когато сумата е била възстановена е дадена на вас, защото той, синът ви е бил на път. А сега казахте, че сте присъствали и двамата. Кое е вярното?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Той се подписа.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Синът ви на път ли беше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – Не си спомням.

ВЪПРОС на г-жа Т. – За цифрите не си спомняш ясно, а когато започна делото и когато получаваше парите, повече или по-малко пари получи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Г. – По-малко получих.

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата

 

Съдът въведе свидетеля Г.А.Д..

Сне самоличността на свидетелката, както следва:

Г.А.Д., 46г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Какво образование имате и каква професия упражнявате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Счетоводител, икономист съм.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – По какъв повод се запознахте с адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Запознахме се по повод мое гражданско дело по отношение режим за виждане на детето ми с баща му, през 2014г.

След това тя ме потърси по повод проверките, които започнаха по това дело и всъщност съм й помагала да подготвя документите за данъчните. Указах й професионална помощ по подготовката на документацията.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Може ли да кажете как адвокат Т. е организирала финансовото си отчитане, някакви грешки допускала ли е и какво съдържа едно нейно досие?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – За да се подготвят всички тези документи трябваше да се запозная с архива й. Той е направен по дела. Всяко едно дело, освен всички документи по делото, има приложени и разходни документи, платени такси, не само в съда, но и тези за експертизи, за кадастъра, като след приключване на делото, има приложен и отчет, от който е видно, какво е дадено, какво е върнато и какво е останало като хонорар, тъй като все пак има разходи и плащания, т.е. сумите, които са приход, тъй като от тази сума са плащани разходи за осигуровки и др.

Говорим за документите, че полученият приход е изцяло облагаем, но този приход не представлява хонорар, а сума, от която се плащат такси експертизи и държавна такса и от тази суми са приспаднати и всички разходи и има връщане на суми, ако делото не е спечелено.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Има ли доплатени суми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не мога да кажа. Мисля, че не, но не мога в момета конкретно да отговоря.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – По отношение на банковата ѝ сметка установихте ли банкова грешка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Има грешка, че съгласно закона за адвокатурата е трябвало да се открие специална сметка на адвокат. Тук тя не го е направила, а е ползвала личната си сметка като такава и чрез нея е плащала и това са пари от клиенти, и съответно са платени съответните такси. Това е видно от платежните нареждания, видно е, че са платени по дело и нейния клиент. Тук е допуснала грешка, че не е открила такава сметка.

От нея тя е разплащала или има получени приходи по спечелено от нея дело от съдия-изпълнител, но от това, от тази сметка тя ги плаща на клиента си. Всъщност през нея минава оборота.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – По този начин ли беше оформено делото Ви? Вие сте и неин клиент нали?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – По същия начин и при мен има даден отчет за извършена услуга какво е дадено и какво е върнато.

ВЪПРОС на СЪДА – Каква сума платихте първоначално?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да, платих 450 лв., Подписвам пълномощно. Документът е договор и пълномощно, в договора пише тази сума 450 лв.

ВЪПРОС на СЪДА – Там в договорите се пише на две места сумата –договорена и реално платена, на мястото на платена сума ли беше написано нещо?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ – Д. На мястото на платена сума пишеше сумата, която платих. Не съм плащала други суми.

При мен не плащах, таксата не се плащаше от мен, така че бяха посочени разходите, по пера не мога да ги кажа в момента.

ВЪПРОС на СЪДА – Помните ли сумата като чисто възнаграждение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – В хода на самото дело се разбрахме, че аз няма да платя възнаграждението. Решихме, че аз няма да дължа никакви пари от гледна точка на това, че бях направила разходи за здравето на детето си. Тя е видяла личен мой проблем и е преценила така.

ВЪПРОС на СЪДА – А когато ви предяви отчета?

Г-жа Т. – Размерът на върнатата сума е 450 лв. Това е по отчета, представен в днешното съдебно заседание. Моля да го предявите на свидетелката.

 

Съдът предяви на свидетелката днес представения от жалбоподателката Т. отчет.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Това е целият текст, всичко беше попълнено. Аз съм се подписала.

АДВОКАТ Н. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – По всички извършени от нея плащания по делата на нейните клиенти, има ли посочено основание, от което да се разбере точно какво е плащането и за кое дело се отнася?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Има посочено гражданско или наказателно дело, посочено е, както и има посочено името на задълженото лице, защото задълженото лице е друго.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – В самите банкови извлечения посочено ли е изрично за хонорар, за такса за експертиза, или държавна такса?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – В основанието е посочено делото, по което се плаща, на самото платежно има задължено лице, ЕГН, Булстат. Задълженото лице е този, който де факто плаща.

ВЪПРОС на СЪДА – Може ли да стане ясно при преглед на тези платежни кога става дума за плащане за възнаграждение на адвокат и кога за други суми, които не влизат в адвокатското възнаграждение, но са преминали през нейната сметка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не съм изследвала до толкова документите и не мога да кажа.

Съдът върна личната карта на свидетелката и я освободи от залата.

 

АДВОКАТ Н. – Доверителят ми държи да бъдат разпитани и останалите свидетели, поради което моля да ми дадете възможност да доведем и останалите допуснати свидетели. Поради лошите климатични условия те не успяха да дойдат за днешното съдебно заседание. Те не живеят в Бургас и не можаха да дойдат. Държим на техния разпит.

Освен това моля да ми дадете срок да формулирам и депозирам по делото въпроси към съдебно-счетоводната експертиза, която искаме да бъде назначена.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Не се противопоставям да бъдат разпитани и останалите свидетели.

Нямам доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.02.2017г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани. 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: