ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1351 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.С.Т., редовно призована, се явява лично и с адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява от представител по пълномощие юрисконсулт Е. Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Не се явява вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от вещото лице, с която иска да му бъде предоставено допълнително време за изготвяне на заключението, поради значителния обем документи, които е необходимо да прегледа.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза.

Г-жа Т.: Моля делото да се отложи за максимално дълъг срок, тъй като обемът на проверяваните документи е много голям. 

До настоящия момент с вещото лице е прегледало само две години от ревизирания период, където делата са с по-малък брой. Предстоят проверките за 2011г., 2012г. и 2013г., които са два пъти по-големи по обем. Виждали сме се с вещото лице няколко пъти и той гледа всяко дело лист по лист, като един работен ден от 10.00 до 17.30 часа му отнема около една година, което означава, че физически трябва да има време и да ги прегледа. Молбата ми е да бъде максимално дълъг срокът за отлагане.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснатите доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.03.2018г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: